Konfuciův pohled na modlení

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Wang Sun-ku byl jedním z Konfuciových učedníků v království Wej. Ačkoliv byl vysokým úředníkem, stále považoval Konfucia za svého učitele. Jednou položil Konfuciovi otázku: „Existuje staré rčení: ‚Je chytřejší potěšit Boha Au než Boha Zao.‘ Co si o tom myslíte?“

Bůh Au se nachází v jihozápadním rohu domu. Je to nejprestižnější místo k uctívání, ale na tomto místě nesídlí žádné zvláštní božstvo. Bůh Zao je zvláštní božstvo, ale s nižší pozicí. Wang chtěl zdůraznit, že díky jeho úsilí by mohl Konfucius získat od vlády vhodný post, ale Konfucius nemohl uspět, pokud nebyl přímo jmenován císařem.

Konfucius řekl Wangovi vážně: „Kdo je proti vůli bohů, nezíská nic, ani přes svoji píli a své modlitby.“

Konfucius dodal: „Disciplinovaná osoba bude dodržovat slušná pravidla. Nebude lichotit Bohu Au, ani Bohu Zao.“

 

Konfucius jednoho dne vážně onemocněl. C' Lu, jeho učedník, se o něj měsíc staral, aniž by opustil jeho lůžko. C' Lu se velmi obával, když viděl, jak Konfucius hubne, aniž by vykazoval známky zlepšení. Cítil, že jedinou věcí, která mu zbývá, je modlit se k bohům, protože nikdo jiný nebude schopen zachránit jeho život.

C' Lu požádal Konfucia, aby se modlil. Konfucius se ho zeptal: „Existuje princip, že pacienti se mohou zotavit, když se budou modlit k bohům?“

C' Lu odpověděl: „Ano, je to tak uvedeno ve staré knize moudrosti Čou Li.“ Konfucius řekl: „Takže se nemusíte za mě modlit, když jsem se už dlouho za sebe modlil.“

C' Lu byl zmatený. Konfucius dodal: „Pravá modlitba pochází z čistého srdce a uspokojuje zásady nebes. Jinými slovy, člověk musí respektovat a poslouchat zásady nebes, aniž by je porušil. To proto jsem řekl, že se už dlouho modlím.“

Druhý den se Konfucius zázračně zotavil ze své nemoci.

Francouzská verze: http://fr.clearharmony.net/articles/a27067-Le-point-de-vue-de-Confucius-sur-le-fait-de-Prier.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.