Historické záznamy o tradiční čínské medicíně (3. část)

VII. Buddhistický mnich Chung Jün v příběhu z dynastie Sung

V historii dynastie Sung byl buddhistický mnich Chung Jün občanem destinace Čchang-ša. Jeho matka nemohla dlouhý čas otěhotnět. Se svým mužem zpívala náboženské buddhistické texty a poté se Chung Jün narodil. Ve věku 13 let navštívil v klášteře Kchaj-fu mnicha Č' Paa. Za účelem studování medicíny požádal, aby ho přijali do kláštera. Později odcestoval do oblasti hlavního města a stal se slavným lékařem.

Císař Tchaj-cu z dynastie Sung pozval Chung Jüna do paláce a propůjčil mu titul Mistr Kuang-li. Na císařovo přání předepisoval Chung Jün desítky receptů z tradiční medicíny. Chung Jün navštívil i císaře Čen-cunga a předložil mu recepty na různé nemoci.

Chung Jün měl zvláštní schopnosti v pulzové diagnóze. Uměl svým pacientům předpovědět i délku jejich života. Díky úžasným schopnostem léčení s pomocí léčivých bylin také často ošetřoval členy královské rodiny či vládních úředníků. Zemřel v roce 1004 ve věku 68 let.

VIII. V historii dynastie Jüan jsou zaznamenány vynikající schopnosti Li Kaa při ošetřování očí

Podle záznamů v historii dynastie Jüan pocházel Li Kao z bohaté rodiny v Čen-tingu a od mládí se zajímal o medicínu. Zaplatil 1 000 taelů zlata (1 tael, tahil = 0,038 kilogramů), aby mohl získat lékařské znalosti u slavného lékaře Čang Jüan-sua. Studoval u něho mnoho let.

Li Kao byl velmi dobrý v léčbě tyfové horečky a vředů a neobyčejně úspěšný v léčbě očních nemocí. Díky bohatství jeho rodiny nemusel provozovat praxi za účelem získání peněz na obživu. Léčil z čiré záliby. Avšak kvůli jeho nekompromisnímu a zdrženlivému charakteru se málokdo odvážil požádat ho o ošetření. Bývalo to jen v případě nouzové situace.

Takovým případem nouze byl i pacient Wang Chan-fu, úředník kompetentní pro obchod s vínem v Pekingu. Wang Chan-fu trpěl mimo jiné potížemi při močení, vystouplýma očima, odulým podbřiškem a neohebnými koleny. Nemohl ani pít ani jíst. Nepomohlo projímadlo či jiný lék. Li Kao pacienta prohlédl a lékařům toho muže řekl: „Jeho nemoci se zhoršily.“

„Klasika Žlutého císaře k tomu uvádí, že měchýř je sídlem tělesných tekutin. Jedinou možností, aby tekutina procházela, je rozpouštět čchi. Projímadla to celé jen zhoršují, protože znesnadňují čchi její rozpouštění. Čchi-süan-c’ řekl: ‚Jin nemůže být vytvořen jangem. Jang nemůže být rozpuštěn jinem.‘ Projímadla posilují jang. Jang se stává moc silným a chybí jin. Jak může být rozpuštěna čchi?“ Li Kao sepsal kombinaci bylin s vlastnostmi jin. Už po pouhém prvním užití léku se pacient uzdravil.

Mnoho léčebných metod Li Kaa mělo podobný účinek. Lidé ho ve své době považovali za zázračného léčitele. Mnoho jeho knih bylo předáno následným generacím.

IX. Ke Kan-sunova léčení jsou zaznamenána v historii dynastie Ming

Podle záznamů v historii dynastie Ming žil Ke Kan-sun v Čchang-čou. Už jeho otec Ke Jing-lej byl slavným a vysoce ceněným lékařem. Ke Kan-sun byl velký a silný. Miloval střílení a strategie vedení války. Později se však rozhodl pro akademickou dráhu. Stal se expertem v zákonitosti jinu a jangu, přírodních zákonů a umění věštění.

Poté co neuspěl u několika zemských zkoušek, vydal se po profesní dráze svého otce. Pacienty léčil celkem zřídka, ale když to činil, byla jeho léčba velmi úspěšná. Jako lékař se Ke Kan-sun těšil stejné úctě jako Ťin Chua. Oba byli slavnými lékaři své doby.

Jednou byl Ke Kan-sun požádán, aby léčil dívku z bohaté rodiny, která nemohla chodit, mluvit ani jíst. Byla jen schopna otevřít oči. Mnoho lékařů selhalo při léčení její neobvyklé choroby. Ke Kan-sun poprosil její rodinu, aby z dívčina pokoje odstranila všechny voňavé věci. Poté vyhloubil v podlaze jámu a dívku do ní položil. Po chvilce se začala hýbat a začala i mluvit. Podal jí jednu pilulku. Další den dívka z jámy vyšla. Jeho diagnóza zněla, že dívčina slezina byla poškozena všemi těmi vůněmi v jejím pokoji.

X. Čou Chan-čchingova akupunktura vypudila střevní parazity

Podle záznamů historie dynastie Ming byl Čou Chan-čching lékařem a chirurgem v Sung-jangu a měl vynikající znalosti akupunktury. Jednou ho konzultovala jedna žena, která se jmenovala Ma. Tvrdila, že je už 14 měsíců těhotná, ale nemůže porodit. Byla velmi hubená a její obličej byl našedlý. Čou Chan-čching jí řekl: „Nejste těhotná, ale máte střevní parazity.“ Ošetřil ji akupunkturou a v jejích exkrementech byli objeveni paraziti, kteří vypadali jako zlaté rybky. Poté byla žena vyléčena.

Jedna starší žena jménem Sü měla těžkou epilepsii. Třásly se jí ruce i nohy. Smála se a zpívala a chtěla jít ven neoblečená. Čou Chan-čching je vpíchl do každého prstu jehlu a vytlačil kapku krve. Její symptomy zmizely.

Žena jménem Čchen měla v podbřišku otok. Diagnóza Čou Chan-čchinga zněla: neprůchodnost střev. Nahřál dlouhou jehlu a zavedl ji do otoku. Přes jehlu se dostal ven hnis a žena byla vyléčena.

Mladý muž jménem Chuan nemohl napřímit záda a při chůzi potřeboval hůl. Jeho dosavadní lékaři ho léčili na symptomy mozkové mrtvice. Avšak Čou Chan-čching prohlásil: „Zde se jedná o městnání krve.“ Zavedl do akupunkturního bodu na noze pacienta jehlu. Mladý muž mohl okamžitě chodit bez jakékoliv pomůcky.

Tradiční čínská medicína je hluboká. Je to součást božské kultury a je velmi těsně propojená s kultivací. Komunistická strana Číny ve svých kampaních destrukce poškodila tradiční čínskou kulturu a vědomě ji nahradila komunistickou ideologií a ateismem. Až dojde v budoucnu k napravení politické situace v Číně a morálka bude znovu nastolena, vrátí se tradiční čínská kultura i její způsob myšlení zpět do Říše středu.

Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/a118280-Historische-Aufzeichnungen-der-traditionellen-chinesischen-Medizin-Teil-III.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.