Historické záznamy o tradiční čínské medicíně (1. část)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Tradiční čínská medicína jako součást tradiční čínské kultury je považována za dar bohů. Je to klenot mezi mnohými aspekty čínské civilizace.

V historii Východu existují oficiální záznamy o slavných čínských lékařích a jejich zázračných léčebných metodách. Komunistickou stranou Číny propagovaný ateismus a moderní věda však většině Číňanů činí problém spatřit za tradiční čínskou medicínou tu skutečnou pravdu. Což je například úzký vztah mezi čínskou medicínou a kultivační praxí.

Uvádíme zde několik oficiálních záznamů z čínské historie:

I. Nadpřirozené schopnosti lékaře Pien Čchüa v záznamech velkých historiků

Pien Čchüe byl slavným lékařem v čínské historii. Podle záznamů velkých historiků, monumentální kroniky staré Číny a světa, se Pien Čchüe po narození jmenoval Čchin Jüe-žen. Pocházel ze státu Čeng. Jednou působil v hotelu, kde se setkal s hostem jménem Čchang Sang-ťün. Pien Čchüe cítil, že Čchang Sang-ťün je výjimečný a ošetřoval ho s velkým respektem. Ten si ho za to nesmírně vážil.

Po deseti letech jejich přátelství ho Čchang Sang-ťün poprosil, aby se vedle něj posadil a prozradil mu: „Mám tajný léčebný prostředek. Stárnu a rád bych ti ho předal. Zacházej, prosím, s touto informací důvěrně.“

Vytáhl několik léčivých bylin a řekl: „Smíchej medicínu z bylin s vodou z rybníka Šang-čch' a užívej ji po třicet dnů. Získáš tak schopnost prohlédnout každý předmět.“ Čchang Sang-ťün mu předal všechny své tajné recepty a pak zmizel.

Pien Čchüe užíval onu medicínu a získal schopnost vidět skrz předměty i skrz lidské tělo. Stal se z něho vynikající diagnostik. Zdálo se sice, že pacientovi jen měří pulz, ale v jeho orgánech viděl skutečné problémy. Tato nadpřirozená schopnost se nazývá jasnozřivost.

Pien Čchüe nebyl jediným jasnovidným lékařem. Podle historických pramenů existoval ještě jeden slavný lékař jménem Sun S'-miao. Byl kultivujícím taoistické školy a měl rovněž nadpřirozené schopnosti.

II. Duch Čao Ťien-c'a procestoval nebe

V záznamech velkých historiků se objevuje i muž jménem Čao Ťien-c'. Celých pět dnů byl v bezvědomí. Prohlíželo ho mnoho lékařů, ale dopátrat se pravdy bylo těžké a jejich hodnocení nebylo jednoznačné. Poprosili tedy Pien Čchüa, aby ho důkladně prohlédl.

Pien Čchüe se vrátil z pacientova pokoje a řekl: „Nedělejte si starosti, jeho pulz je normální. Vévoda Mu z Čchin se nacházel ve stejném stavu a probral se po sedmi dnech. Jeho symptomy jsou úplně stejné. Za tři dny se probudí a bude vyprávět, co zažil.“

Čao Ťien-c' se za dva a půl dne opravdu probudil. Přesně tak, jak Pien Čchüe předpověděl, sdělil lékařům: „Má cesta do nebe, abych uviděl bohy, mě naplnila skutečnou blažeností. Prohlédl jsem si nebe a uviděl stovky bohů…“

Tento historický zápis jen potvrdil přesnost diagnóz lékaře Pien Čchüa.

III. Kniha Pozdních Chanů popisuje případ, kdy se dá pomocí pulzu zjistit pohlaví

V knize Pozdních Chanů je zaznamenán muž jménem Kuo Jü, který uměl stanovit pohlaví svých pacientů podle pulzu. Kuo Jü žil v Luo v destinaci Kuang-chan. Jeho učitel, Čcheng Kao, byl žákem legendárního Fu-wenga, staršího muže, který uměl s pomocí kamenné jehly okamžitě vyléčit nemoci. Fu-wengovy knihy, základní principy akupunktury a pulzové diagnostiky, byly předány pozdějším generacím.

Kuo Jü byl královským lékařem u císaře Che dynastie Chan v letech 79 až 105 n. l. Jeho léčby měly velmi dobrý účinek, takže císař byl zvědavý na jeho schopnosti. Nařídil svému sluhovi s žensky vyhlížejícíma rukama a jedné služebné, aby se skryli za závěs, a poté poprosil Kuo Jüa, aby změřil pacientovi pulz. Levou ruku nastavil muž a pravou ruku žena.

Na otázku, jakou nemoc pacient má, Kuo Jü odpověděl: „Levá ruka ukázala pulz jang a pravá pulz jing. Pro jednu osobu je prapodivné, že má pulz muže i ženy. Budu o tom přemýšlet.“ A to na císaře udělalo velký dojem.

IV. Chua Tchuova Hra pěti zvířat v záznamech Tří říší

Podle záznamů Tří říší byli Wu Pchu z Kuang-lingu a Fan Er z Pcheng-čchengu žáky slavného lékaře Chua Tchua.

Chua Tchuo řekl Wu Pchuovi: „Lidské tělo potřebuje pohyb, ale nesmí být přetěžováno. Pohyb umožňuje trávení obilí, takže energie může dobře téci a chrání tělo před nemocemi. Je to jako u dveří, které nikdy nenapadne červotoč. Protahování svalů a pohyb kloubů mohou zpomalit proces stárnutí. Sestavil jsem řadu cviků a nazval je ‚Hra pěti zvířat‘. Je to napodobování pohybů tygra, jelena, medvěda, opice a ptáka.“

„Tato cvičení mohou odstranit nemoci, učiní tě pohyblivějším a budou řídit tvůj tok energie. Pokud se necítíš dobře, vstaň a zacvič si jeden z těch cviků. Až se tvůj oděv propotí, dej si léčivý prášek a budeš se opět cítit lehký a získáš zase chuť k jídlu.“ Wu Pchu se řídil radami svého učitele a dožil se více než devadesáti let. Měl zdravé zuby a dobrý sluch i zrak.

Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/a118243-Historische-Aufzeichnungen-der-traditionellen-chinesischen-Medizin-Teil-1.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.