Čínské spisovatelky: Hrůzné činy loupeže orgánů skončí teprve s rozpadem Komunistické strany Číny

Li Čeng

Obvinění z násilného odběru orgánů živým praktikujícím Falun Gongu (Fa-lun Kungu) v Číně se poprvé objevila v květnu roku 2006. Od té doby už nejsou tyto hrůzné činy žádným tajemstvím.

„Před pěti lety byl agenty státní bezpečnosti zatčen můj soused, praktikující Falun Gongu, a od té doby se už neobjevil,“ řekla paní Sun Pao-čchiang, spisovatelka ze Šang-chaje. „Obávám se, že se stal obětí loupeže orgánů.“

Paní Šeng Süe, další čínská spisovatelka, řekla: „Když jsem poprvé uslyšela o loupeži orgánů, navštívila jsem webové stránky čínského ministerstva zdravotnictví. Tam jsem nalezla nepřímé důkazy těchto hrůzných činů. Nyní věřím, že je to pravda.“

„Naše pátrací skupina dokázala, že dramaticky vzrostl počet transplantací orgánů a dosáhl značně znepokojivého rozsahu od té doby, co Komunistická strana Číny v roce 1999 začala s pronásledováním Falun Gongu,“ řekl pan Pchan Čching, člen Světové organizace na vyšetření pronásledování Falun Gongu (WOIPFG).

Od odvysílání Human Harvest, dokumentu o násilném odběru orgánů živým praktikujícím Falun Gongu čínským režimem, v Dateline (vysílání televizního kanálu SBS Austrálie), vypovídají výše zmíněné spisovatelky veřejně proti zločinům páchaných Komunistickou stranou Číny. Své mínění zdůvodňují osobními zkušenostmi. Dle jejich názoru tyto hrůzné činy skončí teprve tehdy, až se Komunistická strana Číny rozpadne.

Paní Šeng Süe: Webové stránky podporují obvinění z loupeže

 
Paní Šeng Süe

„Existuje celá řada důkazů o loupeži orgánů živým lidem,“ řekla paní Šeng Süe. „Pokud by nějaká vláda, parlament nebo kancelář poslanců měly o tomto hrůzném činu mlčet, bude v budoucích historických záznamech o tom zmínka a neujdou kritice.“

„Tento nehorázný zločin se skutečně děje. Proti tomuto druhu zločinu se musí zakročit, i když tomu nejsme schopni zpočátku uvěřit. Nejen Číňané, ale každý to musí prověřit, aby viděl, zda je to pravda. Je to výzva pro svědomí celé společnosti.“

Když paní Šeng Süe o těchto obviněních uslyšela poprvé, prohledala webové stránky čínského ministerstva zdravotnictví a nalezla nepřímé důkazy: „Před rokem 1999 docházelo například ke 2 000 transplantací orgánů ročně. V roce 2000 už to bylo více než třikrát tolik. Odkud braly nemocnice najednou tolik orgánů? Není to přece ovoce nebo zelenina, které se dají jen tak sehnat na trhu. Jsou to orgány z lidských těl. Nabízí se tedy domněnka, že tyto orgány musejí pocházet od nějaké určité skupiny lidí. To posílilo mou víru v realitu – tuto ohavnost loupeže orgánů.“

Při důkladném prostudování způsobu, jak byla loupež orgánů odhalena, považuje za obzvlášť nehorázné, že se těmito zločiny ihned nezačala zabývat mezinárodní společnost.

Mnohé země mlčí, protože mají strach z Komunistické strany Číny. Mlčí, protože se mylně domnívají, že potřebují čínský trh. Paní Šeng Süe považuje tento strach za iracionální. Jakmile tyto země jednou pochopí povahu Komunistické strany Číny, přestanou se jí bát, tím si je jistá.

Pan Pchan Čching: Jeden člověk přežije, ale jiný musí zemřít

Pan Pchan Čching ze Světové organizace na vyšetření pronásledování Falun Gongu (WOIPFG), jejímiž členy jsou lékaři, právníci bojující za lidská práva a vyšetřovatelé z celého světa, řekl: „Mezi roky 2006 a 2007 byla odhalena loupež orgánů živým lidem a neustále přibývalo důkazů o dramatickém nárůstu násilného odběru orgánů od počátku pronásledování Falun Gongu. Potvrdili to specialisté, ale i někteří agenti komunistické strany.“

„Násilný odběr orgánů živým a nedobrovolným dárcům vede k tomu, že jedné osobě se život prodlouží, zatímco život jiné osoby je zmařen. Zabití je zločin porušující základní lidské právo a tento druh vraždy je obzvlášť zlý. Není pochyb, že bude úplně odhalen.“

„Všechno to zlo nás přivádí zpět ke komunistické straně. Od doby, kdy se dostala k moci, se nezajímala o život, naopak velký počet lidí zlikvidovala. Ve své podstatě je Komunistická strana Číny nelítostná a života si necení.“

„Proto je kořenem tohoto zločinu. Jen pokud z ní lidé vystoupí a pomohou ji rozpustit, potom skončí i zločin loupeže orgánů živým lidem.“

Paní Sun Pao-čchiang: Zatčení praktikující jsou možné oběti loupeže orgánů

 
Paní Sun Pao-čchiang

„Mnozí lidé, kteří umí prorazit čínskou internetovou cenzurou, četli o loupeži orgánů živým lidem,“ řekla paní Sun Pao-čchiang. „Problém je v tom, že strach z komunistické strany těm lidem brání, aby něco řekli.“

„Dateline vysílání australského multikulturního vysílače SBS TV odvysílalo nedávno dokument Human Harvest. To znamená, že Australané se probouzejí. Už se nedívají jinam, když se jedná o lidská práva v Číně, jen proto, že s Čínou obchodují,“ dodává.

V Číně byla paní Sun Pao-čchiang finanční expertkou v jedné zahraniční obchodní firmě. Její rukopisy však kolidovaly s komunistickým režimem. Tak se dostala do hledáčku agentů komunistické strany, kteří žádali její sledování. Prozradil jí to jeden manažer realitní kanceláře. Přimělo ho to k přečtení jejích článků a posléze se stal jejím přítelem.

Vyprávěl jí, že jedna praktikující Falun Gongu je sledována. Nakonec byla zatčena a od té doby je pohřešovaná. Smutnou pravdou je, že byla pravděpodobně usmrcena a velmi pravděpodobné je, že se stala obětí loupeže orgánů. Poté jí onen manažer radil opustit zemi, jinak by také mohla zmizet beze stopy.

„To byl pro mě šok,“ řekla paní Sun Pao-čchiang. „Nikdy bych si nepomyslela, že něco takového se může stát ve 21. století. Nejsmutnější je to, že Číňané tyto odporné činy komunistické strany zřejmě ignorují.“

„Nejsem sice praktikující Falun Gongu, ale podporuji je a také si myslím, že Komunistická strana Číny padne. Až bude rozpuštěná, bude existovat pro Čínu naděje a i pro celý svět. Potom bude mír v Číně i mír ve světě.“

Paní Sun Pao-čchiang řekla jednou svému bratrovi, který je tajemníkem úřadu sousedské správy: „Pokud se setkáš s praktikujícími Falun Gongu, nezatýkej je. Jsou to dobří lidé, kteří následují principy Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti.“

Řekla, že její bratr tajně několik praktikujících pustil na svobodu z vyšetřovací vazby. Byli zatčeni za rozdávání informačních materiálů o Falun Gongu.

„Myslím, že tito praktikující jsou velmi odvážní. Riskují svůj život proto, aby roznášeli letáky a objasňovali lidem pravdu o pronásledování a o Falun Gongu. Když je někdo udá, mohou být uvězněni, či dokonce padnout za oběť loupeže orgánů.“

Obchodování s Čínou nese vinu na mlčení a zamlžování skutečnosti a lidská práva jdou stranou. Podle paní Sun Pao-čchiang je jednání mnoha zemí krátkozraké, když hledí jen na profit a lidská práva opomíjejí. Je přesvědčená, že dějiny tyto lidi za jejich mlčení odsoudí.

Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/a118387-Chinesische-Schriftstellerinnen-Die-Graueltaten-des-Organraubs-werden-erst-mit-dem-Zerfall-der-KPCh-enden.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.