Česká republika/Velehrad: Petiční akce na poutním místě

Během státního svátku na Den slovanských věrozvěstů se tradičně koná pouť věřících na Velehradě.

Na tuto akci přijelo i několik praktikujících Falun Dafa z brněnského regionu a přijela i jedna praktikující z Bratislavy, aby zde informovali poutníky o pronásledování poklidné meditační praxe Falun Dafa a jejích následovníků v Číně Komunistickou stranou Číny.

 

Na dva stolky umístili tři desky s petičními archy a nebylo výjimkou, že se tvořila fronta na podpisy. Rozdalo se také mnoho pravdu objasňujících letáků. Lidé se znepokojením četli bannery o zločinech pronásledování praktikujících. Mnozí řekli: „Víme, co je komunistická strana zač, taky jsme to tady měli.“ Mnozí říkali, že se budou za pronásledované modlit. Podepsali a poděkovali za možnost podepsat petici a ocenili, že se takovou věcí někdo zabývá.

 

Věřící lidé na „pouti na Velehrad“ byli otevření, s čistým srdcem, bylo možné jim sdělit pravdu celkem otevřeně. Petici podepsaly vícekrát i celé rodiny. Poutníků přišlo kolem dvacet tisíc. Případy fanatismu věřících byly naprosto výjimečné a setkaly se s nepochopením i ostatních věřících.

 

Ani letní horko nemělo na akci negativní vliv, slabý opar snižoval teplotu o pár stupňů, lidé byli všímaví a na výzvu k podpisu vnímavě reagovali.

Po začátku odpolední mše praktikující petiční akci ukončili a odjížděli s pocitem dobře odvedené práce.

„Byla to úspěšná petiční akce, přišlo tam mnoho dobrých lidí, kteří bez váhání podepisovali petici,“ hodnotila den slovenská praktikující. „Křesťané dobře reagovali na vysvětlení, že praktikující Falun Dafa se snaží být dobrými lidmi, zušlechťují si charakter a následují v životě pravdivost, soucit a snášenlivost.“

Velehrad opakovaně patří mezi nejvýznamnější akce a skutečně jsou to „dny lidí dobré vůle“.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.