Trvalá ponaučení: Děti jako zrcadlo kultivace rodičů (3. část)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a110483-Trvala-ponauceni-Deti-jako-zrcadlo-kultivace-rodicu-1-cast.html
2. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a110484-Trvala-ponauceni-Deti-jako-zrcadlo-kultivace-rodicu-2-cast.html

Výchova mladých praktikujících

Zásadní věcí je vychovávat mladé praktikující ve stabilním kultivačním prostředí, což je poslání, které musí rodič brát vážně.

Mnoho mladých praktikujících přišlo do tohoto světa s posláním, takže jestliže se nám nepodaří vychovat je na úrovni Fa, je i jejich poslání tím zničíme.

Vyprávění příběhů historických postav, které hrály pozitivní úlohu

Mistr řekl:

„Avšak nyní, míra, do jaké jsou děti rozmazlovány – zejména ve Spojených státech – je nepopsatelná. Tyto děti nemají vůbec žádné způsoby. Celá jejich výchova selhala.“ (Vyučování Zákona na konferenci v Evropě, Frankfurt, Německo, 30. – 31. 5. 1998)

„Ve skutečnosti po celou minulost, cokoli kulturně významného nebo cokoli ukázaného kultivujícími nebo probuzenými jedinci různých období bylo zamýšleno jako reference pro učedníky Dafa a aby to položilo základ pro rozsáhlé šíření Dafa.“ (Učení Fa u příležitosti 20. výročí, New York, 13. 5. 2012)

Příběhy popisující život dávných hrdinů a hrdinek, kteří měli dobrý charakter, jako byli Šákjamuni, Ču-ke Liang, Jüe Fej, Kchang-si, Cchaj Wen-ťi a Mu-lan, mohou mladé praktikující inspirovat a pomoci jim jít poctivou cestou.

To neznamená, že bychom neměli porovnat charakter dávných hrdinů s těmi dávnými postavami, které hrály negativní roli. Může to být velmi účinné v tom, jak dítě naučit rozlišit správné od nesprávného, a zajistit, že se děti naučí dělat správná rozhodnutí.

Rozpoznání hlubšího významu Fa

Praktikující vysvětlovala význam posledních dvou veršů v Mistrově básni:

„Najväčšia z katastrôf prešla už,
vesmír rozžiaril sa jasne.“

(Hong Yin, Po katastrofe, 2. 1. 1996)

Dítě odpovědělo: „Slovo ‚katastrofa‘ znamená ve škole buddhismu ‚čas‘. Mohla by potom ‚největší z katastrof‘ poukazovat také na ‚čas a nebeskou klenbu‘?“

Hlubokomyslná poznámka, kterou dítě proneslo, pomohla jeho matce porozumět tomu, že slovní spojení opravdu mluvilo o vrstvách vesmíru, kterými Mistr procházel, když napravoval vesmír.

Pochválila dítě a potom společně četli jingwen, kde Mistr řekl:

„Během nápravy Fa jsem procházel všemi nebeskými klenbami a viděl jsem, že všechna ta jejich konečná uspořádání mají opomenutí a nemohou být zharmonizována.“ (Vyučování Fa během Lampiónového festivalu na konferenci Fa v Západním USA, 15. 2. 2003)

Tato příhoda nám ukazuje, že pomůžeme-li dítěti porozumět doslovným významům Mistrových učení, bezpochyby mohou porozumět hlubším významům Fa.

Z toho potom vyplývá, že je třeba, aby všichni učedníci Dafa studovali Fa pilně a cvičili, a to dospělí i mladí praktikující. Jakmile si mladý člověk osvojí touhu cvičit a studovat Fa pravidelně, možná si přenese tento zvyk až do dospělosti.

Teď, když se čas zrychluje, mladí lidé nemají dost času, aby stihli udělat všechno, co chtějí. Jestliže se rodičům nepodaří dětem vyhradit čas ke čtení Mistrových učení a cvičení, samy si na to čas nenajdou. Bylo by nejlepší, kdyby rodiče četli Fa a cvičili společně s dětmi. Takto je mohou vést k tomu, aby šly poctivou cestou.

Uložit mladým praktikujícím vysoký standard

Praktikující žila se svým vnukem v jedné domácnosti. Když bylo dítěti 5 let, vědělo, že Dafa je dobrý. Praktikující měla každý den hodně práce, a tak namluvila všechny básně Hong Yin a požádala dítě, aby samo poslouchalo nahrávky. Vyprávěla mu také příběhy o historických postavách, které jsou zmíněny v Zhuan Falunu.

Dítě se za deset dní naučilo všechny básně nazpaměť. Praktikující byla nadšená a slíbila, že jej bude dobře vychovávat. Bohužel se dítě nakonec přestalo v Dafa kultivovat, protože praktikující mu neuložila vysoká měřítka.

Rodiče – nebo ti, kteří se starají o mladé praktikující – by jim měli nastavit vysoká měřítka. Jsou-li měřítka příliš nízko, děti si mohou pro sebe nastavit ještě nižší měřítka a nakonec přestanou praktikovat a stanou se obyčejnými lidskými bytostmi.

Praktikující mají hodně práce s úkoly Dafa a nemají mnoho času vzdělávat své děti. Všimli jsme si však, že někteří mladí praktikující se stali velmi pilnými, jakmile vstoupili do Akademie Fej Tchien, kde jsou měřítka a očekávání, kladená na mladé praktikující, velmi vysoká. Měli bychom doma vytvořit prostředí, abychom mladým praktikujícím dali příležitost kultivovat opravdově a pilně.

Fyzické utrpení může být pro dítě dobré

Kultivující by se měli naučit brát utrpení a obtíže pozitivně.

Mistr řekl:

„Pokud jde o to, jak vysoko může vaše kultivace dospět, to všechno závisí na vaší vytrvalosti a schopnosti snášet těžkosti.“ (Zhuan Falun, Přednáška druhá, Překročení pěti prvků a tří říší)

Můžeme pomoci dětem vyvinout si schopnost vydržet těžkosti. Toto ustaví pevnou základnu v mladém věku.

Jestliže jsou děti rozmazlené a jejich rodiče dělají všechno za ně, děti si mohou vyvinout zvyk vynucovat si pozornost a rozvinou si dvě charakterové vady – egoismus a lenost. Tyto dva nedostatky jim mohou zabránit v tom, aby byly v kultivaci pilné.

Dětem bychom měli dávat doma úkoly, jako například dělat část domácích prací spolu s dospělými. Když se naučí být spolehlivé a zodpovědné v mladém věku, to jim pomůže položit pevnou základnu a pomůže jim, aby se z nich v dospělosti stali pracovití a pilní kultivující. Pro rozmazlené děti může být obtížné znovu vstát, poté, co spadnou, a tak jim bude připadat, že kultivace je nad jejich síly. Snadněji mohou polevit, ztratit sebedůvěru a nakonec to vzdát.

Použití pozitivní motivace a povzbuzení

Měli bychom naše děti chválit a podporovat, když udělají pokrok, což jim zvedne sebedůvěru. Mladí praktikující si mohou rozvinout zvláštní schopnosti, které pak mohou použít, aby pomohli potvrzování Fa. Tím, že se dítě bude zaměřovat pouze na výsledky testů, jeho vlohy se nemusejí projevit v plné míře a může to zmenšit jeho sebedůvěru.

Zásadní věc je podpořit děti v tom, aby vydržely, když se jim nepodaří dosáhnout určitého cíle. Takto jim umožníme vidět své vlastní slabosti a nedostatky, zvláště když s nimi budeme probírat nedostatky ve vztahu k Fa. Bude pro ně snazší přijmout naši kritiku a budou racionálně a bez výhrad uvažovat o svých chybách.

Mistr řekl:

„Věděli jste, že učedníkům nápravy Zákona, kteří nejsou schopní projít přes období nápravy Zákona, nebude daná další šance na kultivování se, protože od začátku historie až dodnes vám už byly dány všechny nejlepší věci?“ (Podstata dalšího pokroku II, Učedníci Velkého Zákona období nápravy Zákona, 15. 8. 2001)

Mnoho mladých praktikujících prožilo nejtěžší období pronásledování. Ale teď, když tlak ustupuje, někteří z nich se rozhodli přestat kultivovat v Dafa. Následky jsou velmi vážné.

Není pozdě napravit chyby

Kultivace mladých praktikujících je odvislá od kultivačního stavu dospělých. Nelpěte na chybách, které se staly v minulosti – chyby napravte a ztráty odčiňte. Jestliže své problémy nenapravíme, naše děti skrze nás nemusejí vidět krásu Dafa. A tak pro ně nemusí být snadné zbavit se svých připoutání, i když jim v tom budeme pomáhat.

Jakmile znovu probudíme své nadšení a začneme pilně kultivovat, tak jako jsme kultivovali na začátku naší kultivace – budeme studovat Mistrova učení, hledat ve svém nitru a napravovat se, abychom se přizpůsobili Fa – naše děti budou svědky mocné ctnosti Dafa. Jejich původní, pravé já se probudí a dostanou druhou příležitost vrátit se k Dafa.

Výše je mé osobní pochopení. Prosím, laskavě poukažte na to, co není v souladu s Fa.

Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2015/2/2/148198.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.