Příběhy ze staré Číny: Karmický důsledek pokrytectví

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Ťi Siao-lan, slavný spisovatel z dynastie Čching, zaznamenal v jedné své knize několik příběhů. Příběhy pojednávají o tom, že člověk je za svá slova a chování zodpovědný, protože bohové znají každou jeho myšlenku a chování. Níže jsou uvedeny dva příběhy z jeho sbírky.

Pokrytectví z minulého života vede k chudobě příštího

Byl jednou jeden muž, který se jmenoval Fen Šu-nan z Che-ťienu. Byl to velmi inteligentní a dobrý spisovatel. Nicméně, ve svém životě moc štěstí neměl. Žil v bídě a byl z toho skleslý.

Jednoho dne šel do chrámu a modlil se tam k bohům. Ptal se jich, proč je jeho život tak ubohý. Té noci měl sen, ve kterém mu někdo řekl: „Neměl by sis stěžovat na společnost nebo na svůj život. Tvůj život je takový, jaký je, díky tobě.“

„Ve svém minulém životě se ti dostalo dobrého jména, protože jsi byl oddaný a spravedlivý. Ale lichotil jsi ostatním a podporoval jsi je, aby vyzkoušeli věci, o nichž jsi věděl, že jsou nemožné. Takže lidé ti děkovali za tvé sliby. Stále znovu jsi nacházel výmluvy pro špatného člověka tím, že ti byli vděční, ačkoliv jsi věděl, že jejich špatné skutky byly neomluvitelné. Předstíral jsi, že jsi dobrým člověkem a nechal jsi ostatní přijmout napomenutí, byl jsi mazaný a škodil jsi!“

„Za každou cenu ses vyhnul všemu, co by mohlo ublížit tvým osobním zájmům. Když jsi mohl ušetřit životy lidí troše potíží, pozoroval jsi to zvenčí a před každou potíží jsi uskočil. Zdál ses být přátelský, ale ve skutečnosti jsi byl chladný. Působil jsi dojmem, že se staráš o ostatní, zatímco ve skutečnosti jsi byl lhostejný.“

„Udělá-li člověk chybu, může to nahradit dobrými skutky. Jestliže je ale srdce člověka zlé, pak to není v souladu se zákony nebes. Přemýšlej o tom. Neznamená to, že bys měl v tomto životě trpět?“ Když Fen Šu-nan tato slova uslyšel, litoval toho, ale přesto nemohl svůj osud v tomto životě změnit, protože krátce poté zemřel.

Učitel musí učit morálce a dobrému charakteru

Byl jednou jeden talentovaný autor, ale trvale upadal kvůli svému pracovnímu místu u vlády. Jednou, když byl nemocný, zdálo se mu, že se ocitl v podsvětí. Viděl někoho, koho znal a zeptal se ho, jestli na tuto nemoc zemře. Ten mu odpověděl: „Tvůj život neskončí, ale máš nakročeno k tomu, že přijdeš o své živobytí. Obávám se, že s tím tady velmi brzy skončíš.“

Učitel chtěl vědět: „Vydělávám si na své živobytí jako učitel. Neporušil jsem žádný nebeský zákon nebo společenská pravidla. Proč bych měl přijít o své živobytí?“

„Důvodem je, že si zajišťuješ živobytí vyučováním. Jsi učitel, ale nedokázal jsi naučit děti dobrým mravům nebo si utvořit charakter. Vydělal jsi peníze, ale svůj úkol jsi nesplnil. Je to jako krádež či plýtvání, a tak máš málo štěstí.“

„Jako učiteli ti byly svěřeny děti, abys jim zprostředkoval ctnost, rady, to, co je dobré a spravedlivé. Rodiče ti za to platí, přesto dětem nepřinášíš to, čemu je máš naučit. Lidé, jako jsi ty, budou tvrdě potrestáni. V tomto případě přišli lidé, kteří jsou určeni jako vysocí úředníci, o své postavení. A ti, kdo úředníky nejsou, přišli o své živobytí.“

„Vidíš, že na světě žije mnoho vzdělaných vědců, ale někteří z nich jsou bez prostředků. Jiní umírají mladí. Když se to stane, lidé si stěžují, že zákon nebes nebyl spravedlivý, zatímco ve skutečnosti jejich osud je takový, protože vychází z jejich vlastního špatného chování.“

Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/a119194-Geschichten-aus-dem-alten-China-Das-karmische-Resultat-von-Heuchelei.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.