Vděčnost k Mistrovi (3. část)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od praktikujícího Falun Dafa z Austrálie

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a110841-Vdecnost-k-Mistrovi-1-cast.html
2. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a110842-Vdecnost-k-Mistrovi-2-cast.html

Jako hlavní koordinátor jsem také zodpovědný za důležitý projekt na spásu vnímajících bytostí – propagaci Shen Yun. Několik let jsem koordinoval propagaci Shen Yun, přičemž někdy byl výsledek dobrý a někdy ne. Každý rok jsme měli ten stejný problém – nedůvěru mezi praktikujícími a dívání se ven. Někteří říkali, že bychom měli dělat inzerci tak a tak, nebo že ten a ten nedělá nic, nebo jestli by mohl ten a ten koordinátor dělat to a to. Navíc tam byly kulturní rozdíly mezi východními a západními praktikujícími. Každý popíral snahy té druhé strany z vlastní perspektivy. Nedůvěra mezi praktikujícími snižovala účinnost propagace.

Na začátku propagace Shen Yun pro rok 2017 jsem jasně řekl, že musíme přizpůsobit naši mentalitu tomu, co Mistr vyžaduje: že bychom měli konat jako jeden, mít spravedlivé myšlenky a nestěžovat si. Požádal jsem praktikující, aby jen hledali uvnitř a důvěřovali snahám jiných, podporovali propagační kampaně a mediální kampaně. Další člen asociace také navrhl propagaci Shen Yun s pozitivním postojem a vděčností.

Když praktikující podporovali propagační kampaně spravedlivými myšlenkami a hledali uvnitř, aby viděli, jak se mohou zlepšit, namísto toho, aby ukazovali prstem na druhé, hlavně na ty, kdo nevykročili vpřed, celková situace se zlepšila. Ti, kteří nevycházeli moc ven, se cítili rozpačitě a začali se účastnit na různých projektech.

Během propagace Shen Yun se sdílení na velkém skupinovém studiu Fa velmi zlepšilo. Praktikující řekli, že je nejlepší za poslední roky vzhledem k počtu účastníků i obsahu sdílení. Spolupráce mezi čínskými a západními praktikujícími se také zlepšila v porovnání s předcházejícími roky.

V porovnání s minulým rokem jsme se činili lépe v prodeji vstupenek a v zaměření se na hlavní proud společnosti. Stále máme však co dobíhat, protože Shen Yun postupuje rychlým tempem. V USA je Shen Yun vyprodaný téměř v každém městě. Některá města dokonce pořádají více představení. Skutečně musíme znásobit naše snahy a nezaostávat.

Protože už nějaký čas jsem koordinátorem, cítím Mistrovo obrovské milosrdenství a namáhavou oběť. Mistr mně svěřil tolik praktikujících a požádal mě, abych byl zodpovědný za tak velký projekt, jakým je Shen Yun. Všechno toto slouží na to, aby mě zocelil a pomohl mně ustanovit mocnou ctnost. Navíc se také musím naučit mnoho věcí v řízení a marketingu.

Závěr

Když se podívám zpět na svoji cestu, vidím, že všechno, co se mně stalo, bylo dobře uspořádáno, aby mě to připravilo na úlohu, kterou teď musím naplnit. Mohl jsem jít na vysokou školu a studovat angličtinu, studoval jsem v Kanadě v roce 1976, přišel jsem do Austrálie v roce 1988 a měl jsem příbuzné, kteří mně představili Dafa. Všechno toto sloužilo na vydláždění mé cesty, abych získal Fa a kultivoval se v zahraničí, a také abych zachraňoval vnímající bytosti v této oblasti.

Mistr mě vytáhl z pekla, očistil mě a vedl mě na cestě kultivace, přičemž mně pomáhal ustanovovat si mocnou ctnost, kterou potřebuji pro návrat domů. Jsem vděčný Mistrovi. Avšak samotná vděčnost Mistrovi není to, co Mistr chce. To, co Mistr chce, je, že se musím dobře kultivovat, společně s praktikujícími v naší oblasti, a zachránit více vnímajících bytostí.

Mistr řekl:

„Všechny věci, které učedníci Dafa dnes dělají, jsou potvrzováním Zákona učedníky Dafa, všechny jsou vaším kráčením po božské cestě. Nemůžete v posledních etapách polevit; dobře pokračujte v tom, co byste měli dělat.“ (Vyučování Zákona na konferenci Dafa v Západním USA, Los Angeles, 28. 2. 2004)

Mistr také řekl:

„Avšak tá cesta bude veľmi úzka – až taká úzka, že to pôjde iba ak budete mimoriadne spravodliví, iba potom môžete spasiť ľudí. Iba ak pristupujete k veciam mimoriadne spravodlivým spôsobom, nebudú tam problémy.“ (Čo je učeník Dafa, Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku, 29. 8. 2011)

Musím dobře kráčet po posledním úseku cesty, naplnit Mistrovo očekávání, vrátit se domů s Mistrem a dosáhnout dovršení!

Děkuji, Mistře! Děkuji, praktikující!

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/17/348325.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2017/5/19/163901.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.