Vděčnost k Mistrovi (1. část)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od praktikujícího Falun Dafa z Austrálie

(Tato zkušenost byla přednesena na Konferenci Fa v New Yorku 2017.)

Dobrý den, Mistře! Dobrý den, praktikující!

Letos je 25. výročí představení Falun Dafa široké veřejnosti. Já jsem získal Fa v roce 1995. Za pečlivé starostlivosti Mistra jsem přešel po hrbolaté cestě své kultivace až k dnešnímu dni. Když se podívám zpátky, více rozumím Mistrovu výroku, že všechno v naší kultivaci je uspořádáno. Cítím Mistrovu soucitnou spásu v každé chvíli. Žádná slova nemohou vyjádřit mé díky Mistrovi.

V roce 1995 moje tchyně s tchánem přicestovali z Pekingu do Austrálie, aby mě naučili cvičení Falun Dafa, a tak jsem získal Fa. Přes dvacet let jsem kouřil a vykouřil jsem i třicet pět cigaret denně. Když můj tchán viděl, že se chci učit cvičení, dal mi nahrávku a řekl mi, abych si poslechl, co Mistr říká o kouření. Byl to zázrak. Po poslechnutí nahrávky jsem přirozeně přestal, bez jakéhokoliv trápení. Při večeři jsem si chtěl dát k pití svůj oblíbený alkohol, ale tchán mně řekl, že pokud se chci učit Falun Dafa, musím i přestat pít alkohol. Takže v průběhu několika hodin jsem přestal kouřit i pít alkohol.

V tom čase jsem se cítil šťastný. Každé ráno, než jsem šel do práce, jsem si zacvičil všech pět cvičení a večer jsem pak studoval Fa. Nikdy jsem nevynechal. Když jsem se seznámil s praktikujícími v mém městě, všechen svůj volný čas jsem věnoval šíření Fa a organizování studijních skupin. Užíval jsem si naplňující a smysluplný život. Byl jsem vděčný Mistrovi, že mě přeměnil z obyčejného člověka na kultivujícího a poslal mě na cestu k božství.

Zkouška chorobové karmy

Vzhledem k silnému kouření jsem trpěl vážnou bronchitidou. Vždy, když se objevila, začal jsem silně kašlat a musel jsem užívat silné léky, abych ji potlačil. Když jsem začal praktikovat, stejné příznaky se ukázaly ještě několikrát. Věděl jsem ale, že Mistr očišťuje moje tělo, a tak mně bylo jedno, jak vážně příznaky vypadají, bral jsem je zlehka. Po několika kolech čištění příznaky zmizely úplně. Senná rýma, která mě také trápila, také zmizela. Trápily mě i další nemoci. Vším jsem lehce prošel.

Ale když jsem byl ve stavu lehkosti, bez nemocí, bez varování se objevily jiné těžkosti. Jednoho rána jsem šel do práce bez problémů, ale večer jsem nebyl schopný chodit. Kolegové mě posadili na vozík. Tehdy jsem vůbec neměl spravedlivé myšlenky. Měl jsem jen jednu myšlenku: „Jak se to mohlo stát? Vždycky jsem lidem říkal, že praktikování Falun Dafa způsobí, že člověk nebude mít nemoci. Teď nemůžu vůbec chodit. Jak se na mě lidé budou dívat?“ Velmi jsem se chtěl zbavit těchto příznaků.

Předtím jsem si poranil záda. Vždy, když mě záda bolela, navštívil jsem chiropraktika, který mě dal do pořádku během pár sekund. Protože jsem toužil po tom, abych se zbavil příznaků, zapomněl jsem, že jsem praktikující. Chtěl jsem použít stejnou metodu. Chiropraktik mně řekl, že můj bederní obratel je poškozený a vytéká z něj nějaká tekutina, takže musím podstoupit operaci. Navrhl mně CT. Moje první myšlenka byla nesprávná, takže každý další krok byl špatný.

Navštívil jsem rodinného lékaře. Laskavý lékař se na mě podíval s podivným výrazem ve tváři, jako kdyby říkal: „Proč tu jsi? Ty nemáš žádnou nemoc.“ V tom čase jsem nepochopil tuto situaci a stále bral příznaky jako nemoc. CT ukázalo vysunutou ploténku mezi čtvrtým a pátým bederním obratlem. Lékař mně řekl, že jediná možnost je operace a její úspěšnost je půl na půl. Spojil jsem se se specialistou a rezervoval si datum. Po bolestivém boji jsem nakonec přešel ke spravedlivým myšlenkám.

Mistr řekl:

„Jste praktikující, takže pokud se vždy považujete za běžnou osobu a stále si myslíte, že tyhle věci jsou problémy se zdravím, jak byste mohli kultivovat? Když na vás v kultivační praxi udeří utrpení, a vy se stále ještě považujete za běžnou osobu, řekl bych, že váš charakter v tom okamžiku klesl na úroveň běžných lidí. Přinejmenším v této určité věci jste klesli na úroveň běžných lidí.“ (Zhuan Falun, Přednáška šestá, Kultivační šílenství)

Pochopil jsem, že jsem praktikující. Jak mě mohou ovládat běžní lidé? Nejdřív musím opustit své nesprávné myšlenky. Takže jsem zrušil rezervaci. Asistentka nevěřila vlastním uším a několikrát se zeptala, jestli jsem si tím jistý. S jistotou jsem řekl: „Ano.“ Potom jsem roztrhal všechny dokumenty s výsledky CT testů a zahodil je do koše.

Protože jsem nemohl stát, mohl jsem jen meditovat. Myslel jsem na to, že nemohu být ovládaný starými silami. Jejich záměrem je uvěznit mě doma a znemožnit mně tak zachraňovat vnímající bytosti. Tak jsem se zkoušel postavit a cvičit. Ale sotva jsem si stoupl, začal jsem se třást od bolesti a musel jsem si sednout. Ale i tak jsem se rozhodl dokončil první cvičení. Po krátkém odpočinku jsem se rozhodl to zopakovat. Zacvičil jsem si i třetí a čtvrté, ale neodvážil jsem se cvičit druhé, protože jsem nevěřil, že tak dlouho vydržím stát.

Když jsme vysílali spravedlivé myšlenky před čínskou ambasádou, jen jsem meditoval. Jednoho dne, když začala hrát hudba ke druhému cvičení, zůstal jsem stát a druhé cvičení odcvičil. Bylo to poprvé, co jsem dokázal cvičit druhé cvičení. Po tvářích mně tekly slzy. Byl jsem Mistrovi velmi vděčný, že mně pomohl postavit se na nohy.

Myslel jsem na to, že musím negovat uspořádání starých sil a jít po cestě, kterou mi uspořádal Mistr. Rozhodl jsem se vrátit do práce. Poprosil jsem manželku, aby mě odvezla k vchodu do budovy kanceláře. Vešel jsem do výtahu a krok za krokem jsem došel ke stolu. I taková krátká vzdálenost byla extrémně těžká. Několikrát jsem si chtěl sednout, ale nakonec jsem šel dál.

O týden později jsem už jel do práce vlakem. Obvykle mně to trvá šest až sedm minut chůze, než se dostanu od vlakové stanice ke kanceláři. Nedokázal jsem stát rovně, nakláněl jsem se doprava. Těch šest až sedm minut se velmi natáhlo. Tiše jsem si opakoval to, co Mistr řekl:

„Je těžké to vydržet, ale můžeš to vydržet. Je těžké to udělat, ale můžeš to udělat.“ (Zhuan Falun)

Když už jsem nemohl dál, řekl jsem si: „Pokud jsi jen lidská bytost, sedni si.“ S touto pevnou vírou se moje záda postupně narovnávala. Nakonec jsem byl schopen chodit normálně.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/17/348325.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2017/5/19/163901.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.