Dosažení nesobeckosti pomocí důkladné kultivace

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

Tím, jak pozoruji praktikující kolem sebe a čtu jejich sdílení, všiml jsem si mnoha případů souvisejících s karmou nemoci, přičemž některé dokonce vedly ke smrti. Zdá se, že mnoho praktikujících z toho bylo zmateno. Vnímám to tak, že tyto situace nastanou tehdy, když člověk ignoruje závažnost kultivace.

Falun Dafa jsem začal praktikovat v roce 1997, ale až před několika lety jsem opravdu začal přemýšlet nad otázkou skutečné kultivace.

Při ohlédnutí se zpět po několika letech kultivace jsem si uvědomil, že jsem se vždy vyhýbal problémům a nechtěl je řešit. Záleželo mi jen na dělání tří věcí. V důsledku toho se nahromadily problémy, ze kterých jsem nemohl najít cestu ven.

Když jsem konečně začal uvažovat o mé kultivační cestě, všiml jsem si, že při studiu Zákona jsem se učil teorii, ale neuměl ji aplikovat na své každodenní činnosti.

Změna myšlení

Byl jsem připoutaný k vyhledávání principů Fa a vždy se snažil nahromadit více vědomostí o principech než měli jiní praktikující. V roce 2012 jsem si uvědomil, že místo toho, abych soutěžil s jinými praktikujícími, by bylo prospěšné, abych skutečně jednal v souladu s Fa. Tak jsem se vždy snažil co nejlépe a postupně přišel k lepšímu pochopení, o čem všem vlastně kultivační praxe opravdu je.

V minulosti jsem často přemýšlel o tom, jak dělat více věcí spojených s Dafa, například jít do Pekingu potvrzovat Zákon, stejně jako být zapojený do projektů, které slouží k tomu, aby se lidé dozvěděli o Dafa. Navzdory mému úsilí jsem se setkal s mnoha problémy, od fyzických a finančních problémů až po zatčení policií. Když se podívám zpátky, opravdu jsem nevěděl, co pravá kultivace obnáší.

K pravdě jsem procitnul po roce 2012. A ve všem, co jsem dělal s čistou myslí, jsem se pak méně setkával s utrpeními.

Pozvedání pomocí kultivace

Pomocí kultivační praxe se můžeme do určité míry zlepšit a dosáhnout nesobeckosti. Kritériem je opustit sobectví, ne rychlost, jakou budeme pokračovat nebo kterou cestou půjdeme. To mi ukazuje, že pro každé zlepšení praktikující musí splnit vyšší standard.

Mistr řekl:

„Dafa byl tedy tomuto světu představen, aby zachránil všechny bytosti, a z toho vyplývá, že učedníci, kteří se opravdově kultivují, mají zodpovědnost za spásu všech bytostí.“ (Blahopřejný dopis konferenci Fa v Argentině, 27. 11. 2016)

Neměli bychom se soustředit jen na dělání věcí, protože náš kultivační stav je rozhodující. Jen tím, že děláme všechny tři věci dobře, můžeme dosáhnout skutečného pokroku.

Při několika událostech jsem narazil na to, že věci byly chaotické a nemohl jsem najít cestu ven. Nakonec jsem se rozhodl vzdát se svých vlastních představ a plně splynout s Fa. S touto myšlenkou se situace změnila, moje mysl se stala čistou a já mohl soustředit svou pozornost na opravdové studování Zákona. I má fyzická kondice se zlepšila.

Odstranění připoutání a představ

Mistr řekl:

„Mohu vám říci, že rozdíl spočívá jen v té jedné myšlence; rozdíl mezi lidmi a bohy je ta jedna myšlenka. Když se toho vzdáte, jste kultivující; pokud nemůžete, jste lidská bytost.“ (Vyučování Zákona na Konferenci v Houstonu, 12. 10. 1996)

V minulosti jsem měl pochopení, že být pilný v kultivaci znamená tvrdě pracovat. Teď vím, že máme odstranit připoutání a lidské představy.

Proto se budu často ptát sám sebe: „Opustil jsem své připoutání? Už jsem opustil sobectví?“

Je pravda, že se máme zapojit do projektů a říci lidem o Dafa. Ale musíme zajistit, že zaměřujeme svou pozornost na opouštění připoutání a představ a nezapomínáme se kultivovat. To zahrnuje i to, jak rozmýšlíme o naší motivaci a postoji k Zákonu.

Koneckonců, kultivujeme se sami podle Fa bez požadování odměny. Je to spíš pro dosažení nesobeckosti. To znamená, že si musíme udržovat spravedlivé myšlenky a posuzovat věci podle Fa.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/26/339382.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2017/1/15/161142.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.