Když chybí ctnost, neštěstí je nevyhnutelné (1. část)

Tradiční čínská kultura klade velký důraz na ctnost člověka. Mnoho starověkých textů žádá své čtenáře, aby pěstovali laskavý charakter a činili dobro, a pak dostanou požehnání a vyhnou se neštěstí.

Ču Jung-čchun, učenec dynastie Ming, varuje ve své knize o výchově: „Když ctnost člověka neodpovídá jeho postavení, neštěstí je nevyhnutelné.“

Ču Jung-čchun věřil, že člověk má být morálně čestný, aby mohl mít ve svém budoucím životě štěstí. Vycházel z analogie mezi životem osoby a postavením ve společnosti. Viděl ctnost jako základ postavení, na kterém by mohly být sláva, moc a bohatství založeny.

Stavba domu bez pevných základů je nebezpečná, protože se nakonec zhroutí. Ču Jung-čchun to přirovnával k životu člověka: Pokud se někdo pokusil získat slávu, moc a bohatství bez pevných základů ctnosti, očekávalo ho neštěstí a tato osoba by o vše přišla.

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč někteří zpěváci nebo herci zmizí po krátké chvilce popularity, proč někteří lidé rychle ztrácejí všechny své peníze poté, co je vyhráli v loterii, nebo proč někteří vysoce postavení úředníci upadli v nemilost rychleji, než se dostali k moci?

Toto všechno jsou příklady lidí, kteří nebyli schopni založit své postavení na ctnosti. Všichni mluví o vzestupu a pádu těchto lidí s velkým zaujetím, ale jen málo z nich skutečně ví, proč tato náhlá bohatství nakonec skončila neštěstím.

Co když je to, co Ču Jung-čchun řekl, skutečně pravda? Nemít ctnost je stejně nebezpečné jako chůze na chůdách na okraji útesu: dříve či později člověk směřuje k pádu.

Úředníci císařského dvora bez ctnosti ztratili moc

Čínská historie má mnoho příkladů, kdy se vysocí úředníci císařského dvora stali zkorumpovanými, a to jen proto, že postrádali ctnost a zneužili pravomoc, která jim byla poskytnuta.

Například, Laj Ťün-čcheng, tajný policista z dynastie Tchang, dostal úplnou důvěru císaře, aby prošetřil úředníky císařského dvora.

Laj Ťün-čcheng a jeho muži díky této pravomoci vykonstruovali falešné důkazy a obvinili mnoho loajálních úředníků. Laj Ťün-čcheng byl také známý tím, že vynalezl mnoho metod a zařízení na mučení, aby získal od obviněných „přiznání“. Jeho síla a krutost z něj udělala jednoho z nejvíce obávaných a nenáviděných úředníků svého času.

Nicméně, krátce poté, co selhal v jeho vykonstruovaných intrikách proti císařově dceři, získal odplatu. Za zradu byl popraven a jeho mrtvola byla svlečena z kůže a zbavena vnitřních orgánů.

Jen Sung, úředník z dynastie Ming, zopakoval jeho chybu. Poté, co se stal úředníkem císařského dvora, založil vlastní kliku uvnitř orgánu veřejné správy. Tím, že se zbavil těch, kteří s ním nesouhlasili, získal kontrolu nad vládou.

Jen Sung a jeho syn používali moc na to, aby získali peníze a zabili mnoho nevinných lidí. Poté, co Jen Sung ztratil důvěru císaře, byl jeho syn sťat. Jen Sung byl zbaven své moci, stal se z něj bezdomovec a krátce na to zemřel.

V celé historii vidíme stejné tragédie, které se opakují znovu a znovu. Čas a osoby mohou být jiné, ale děj se nemění.

Podobné případy se v současné době odhalují v Číně

Poté, co čínský komunistický režim zahájil pronásledování Falun Gongu, někteří úředníci následovali zásady politického pronásledování a aktivně se podíleli na kampani. Obtěžovali, zatýkali, zadržovali, mučili, falešně obviňovali, odsoudili a zabili nespočet nevinných praktikujících.

Úředníci Ústředního výboru Komunistické strany Číny, jako Čou Jung-kchang, Po Si-laj, Li Tung-šeng a Čou Pen-šun, se stali hybnou silou při provádění pronásledování a přisluhování tehdejšímu vůdci komunistické strany Ťiang Ce-minovi.

Brali úplatky a při realizaci Ťiang Ce-minových směrnic se stávali více a více zkorumpovanými. Stávali se mocnějšími, ale scházela jim ctnost a morálka. Neúnavně pronásledovali Falun Gong a pak jeden po druhém padli.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/23/336617.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2017/1/21/161208.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.