Když chybí ctnost, neštěstí je nevyhnutelné (2. část)

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a110835-Kdyz-chybi-ctnost-nestesti-je-nevyhnutelne-1-cast.html

Nedostatek ctnosti končí fatálními důsledky

Někteří straníci čelili vážnějším následkům, než jen tomu, že ztratili svou moc. Li Fu-kuo, ředitel policejního oddělení okrsku Cchao-fej-tien v Tchang-šanu, byl jmenován ředitelem v roce 2013 za vedení zdejšího úsilí při pronásledování praktikujících od roku 2006.

Ale za méně než tři roky poté, co byl jmenován ředitelem, mu byla diagnostikována leukémie a zemřel během dvou měsíců ve věku 47 let.

Li Fu-kuo stál v čele domácí bezpečnostní divize okresu od roku 2006 do roku 2013 a podílel se na téměř každém jednotlivém případu týkajícího se praktikujících Falun Gongu. Krátce poté, co byl jmenován zástupcem ředitele, zatknul paní Li En-jing, praktikující, která byla poté násilně zadržována v táboře nucených prací v Š'-ťia-čuangu. Zde byla mučena na pokraj smrti a zemřela necelé dva týdny poté, co byla propuštěna na lékařskou podmínku.

V roce 2012 Li Fu-kuo a jeho muži přiměli pana Čeng Siang-sina, místního praktikujícího, aby se prozradil, a to tak, že předstírali zákazníky v jeho obchodě. Zatkli ho a vyplenili jeho domov v ten samý den. Pan Čeng Siang-sin byl odsouzen k deseti letům vězení za svou víru. Byl mučen a následně uvězněn.

Když byl pan Čeng Siang-sin zbit, skončil s otřesem mozku a prasklou lebkou. V důsledku toho je nyní slepý na obě oči a je dezinformovaný. Nemůže myslet jasně a trpí inkontinencí.

Li Fu-kuo díky své pravomoci způsobil neštěstí mnoha praktikujícím a jejich rodinám. Jeho nedostatek ctnosti vedl k jeho brzké smrti poté, co se stal ředitelem.

Osoba s malým množstvím ctnosti, jak se zdá, může dosáhnout vysokého postu, ale nebude schopna zůstat na této pozici příliš dlouho. Člověk se nemůže spoléhat na vnitřní konexe, systém nebo brutalitu, aby si zvýšil svůj status.

Někteří lidé říkají, že oni jen plnili své povinnosti a byla to jejich práce. Nicméně, jak staří mudrci říkali: „Obvinit falešně nevinného člověka není jiné, než jako když ho zabijete nožem.“

Když straničtí úředníci plní své povinnosti a mučí nevinné občany k smrti za jejich víru, když vojenští lékaři odebírají orgány živým praktikujícím Falun Gongu, jak se jejich činnost nemůže považovat za vraždu?

Každý, kdo byl zapojen do pronásledování Falun Gongu, se z toho nebude schopen vyprostit, když budou muset nést zodpovědnost za zločiny, které spáchali. Je to jen spravedlivé, když vrah zaplatí za to, že vzal život a za škody, které udělal ostatním.

Budování pevného základu a ctnosti

Jak je možné vyhnout se nedostatku ctnosti a trpění neštěstím? Je to jednoduché: vážit si ctnosti a dělat dobré skutky.

Mnoho mudrců dávalo podobnou radu: „Pokud má člověk ctnost, získá,“ „Zušlechťování ctnosti vede ke zlepšení osudu,“ „Když si člověk cení ctnosti, vytvoří si pevný základ pro dobré věci ve svém životě,“ „Velká ctnost, vysoká naděje,“ „Rodina dobrých lidí bude mít hojné požehnání,“ a tak dále.

Požehnání může pocházet pouze ze ctnosti a laskavosti. Ten, kdo činí dobro a hromadí ctnost, bude mít štěstí. A pouze tehdy, když je člověk spravedlivý, poctivý a laskavý, dokáže udržet tíhu slávy, moci a bohatství.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/10/23/336617.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2017/1/21/161208.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.