Vděčnost k Mistrovi (2. část)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od praktikujícího Falun Dafa z Austrálie

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a110841-Vdecnost-k-Mistrovi-1-cast.html

Zkoušky po začátku pronásledování

Když začalo pronásledování, přišlo více zkoušek. Pracoval jsem jako reportér v Číně a dělal jsem rozhovory s mnoha lidmi, včetně prezidentů. Z toho, co jsem slyšel a čeho jsem byl svědkem, jsem věděl, jak komunistický režim pronásleduje lidi. Vyvinul jsem si myšlenky na svou ochranu.

Na začátku pronásledování jsem se odvážil před neznámými lidmi říci cokoliv, ale s přáteli a známými jsem se držel zpátky kvůli lidským myšlenkám a strachu. Jednoho dne mně několik mých přátel z médií zavolalo, abych s nimi povečeřel. Byl s nimi i jeden úředník z čínského konzulátu. Byla to dobrá příležitost na objasnění pravdy. Ale nevyužil jsem ji. Bál jsem se, že by to mohlo způsobit problémy mým přátelům, členům mé rodiny v Číně nebo mně. Potom jsem toho opravdu litoval a cítil jsem se zahanbeně. Neprošel jsem zkouškou.

Mistr řekl:

„Strach môže spôsobiť, že človek spraví chyby a strach môže spôsobiť, že stratí predurčenú príležitosť.“ (Prejdite smrteľnou skúškou, 9. 5. 2006)

Kvůli lítosti a hanbě jsem začal odstraňovat svoji mentalitu strachu. Když jsem šel znovu na konzulát, cítil jsem se pod dozorem kamer vyrovnaně. Dokázal jsem dělat veřejné projevy na shromážděních, a dokonce jít na konzuláty objasňovat pravdu úředníkům. Také jsem se účastnil s praktikujícími hladovky na protest proti pronásledování.

Kultivovat se jako koordinátor

Od prvních dnů své kultivace jsem dělal nějakou práci koordinátora, ale jen v podpůrné úloze. To mně velmi vyhovovalo. Moje kultivace byla po mnoho let velmi hladká, bez vzestupů, pádů a velkých zkoušek. Před několika lety jsem byl jmenován hlavním koordinátorem naší oblasti. Zkoušky se začaly objevovat jedna za druhou.

Protože to oznámení bylo náhlé, cítil jsem se nepokojně. Jsem uzavřený, tichý člověk. Nerad dělám rozhodnutí a nerad na sebe beru zodpovědnost. Jako hlavní koordinátor musím dělat projevy na různých veřejných místech. Musím dělat rozhodnutí a nést zodpovědnost za mnoho věcí. Všechno toto byly moje slabosti.

Rozuměl jsem změně mé pozice. Mistr mně dal tuto příležitost, abych přeměnil svoje slabé stránky na silné a opustil některá svá připoutání. Byla to také příležitost pro mě, abych se dobře kultivoval a zároveň pomáhal praktikujícím při spáse vnímajících bytostí a ustanovování si mocné ctnosti do budoucnosti. Mistr chtěl, abych se pozdvihl. První výzvou bylo, když se zdálo, že jeden praktikující-veterán se mnou nechce spolupracovat.

Mistr řekl:

„Abyste se zlepšili, vaše srdce musí být dotknuté, když se objeví problémy, jinak to nepůjde. Práce pro Velký Zákon je také dobrou příležitostí na zlepšení vašeho charakteru!“ (Podstata dalšího pokroku, Zodpovědná osoba je také praktikujícím, 3. 9. 1996)

Věděl jsem, že bych se měl podívat dovnitř. Ale dokázal jsem se zbavit jen nějakých povrchních věcí. Bez významnější změny v mém srdci se konflikty nevyhnutně opakovaly. V tom čase praktikující stáli při mně. Ale jejich slova jen zvětšovala moje pocity křivdy. Čím více jsem na to myslel, tím více jsem cítil, že mám pravdu. Úplně jsem zapomněl, že to bylo myšleno pro moji kultivaci. Také jsem zapomněl, jak Mistr mluví o tom, že dívání se dovnitř je magický nástroj.

Potom jsem hledal dále, co bych měl zanechat. Zdálo se, že se dívám na věci jen z mojí perspektivy. Nedokázal jsem se dívat na věci z pohledu ostatních.

Navíc tyto věci sloužily ke zvýšení mojí tolerance. Jeden praktikující mně řekl: „Koordinátor by měl být jako moře, měl by přijímat vodu z tisíce řek.“ Pomyslel jsem si: „To je pravda. Jak můžu ztratit trpělivost při takovýchto triviálních věcech?“ Zamyslel jsem se nad tím při mnohých příležitostech. Když jsem se osvítil k Fa, zanechal jsem svá připoutání a měl jsem pokojnou mysl. Cítil jsem, že jsem se opravdu ze srdce zlepšil. Také jsem zjistil, že být hlavním koordinátorem neznamená nevyhnutně, že ostatní se mnou musejí spolupracovat. Ve skutečnosti mohu i já spolupracovat s ostatními. Mohu požádat o pomoc ostatní, namísto čekání, že ostatní budou spolupracovat. Když spolupracujeme, energetické pole se stává harmonickým.

Během tohoto procesu hledání uvnitř jsem myslel na Mistrův obrovský soucit k nám a ke všem vnímajícím bytostem. Vždy, když jsem na to pomyslel, měl jsem v očích slzy. Cítil jsem se zahanbeně, že ani po tolika letech jsem se nedokázal ke každému praktikujícímu, hlavně k praktikujícím s rozdílnými názory, chovat se soucitem.

Jako hlavní koordinátor jsem cítil více zodpovědnosti a tlaku. Z času na čas jsem zaslechl i nějaké poznámky o mně. Některé byly mimo kontext, některé mě uvedly do zlého světla a některé byly úplné výmysly. Někdy jsem se cítil mizerně, unaveně a beznadějně.

Vážně jsem se zamyslel a postupně jsem viděl důvody za tím. Mistr mi vytvořil tuto situaci, abych se zbavil připoutání a ustanovil si mocnou ctnost. Všechna tato obvinění byla vytvořená, aby mně poskytla prostředí na pozvednutí se.

Teď, když se podívám zpátky, na ty „nespravedlnosti“, zjišťuji, že tyto zlé poznámky nebyly úplně bez příčiny. Když jsem se na to podíval hlouběji, viděl jsem, že byly způsobené mými nedostatky.

Jako koordinátor jsem pochopil, že kultivace je na kultivování sebe. Za žádných okolností bych neměl zkoušet měnit ostatní. Jedinou změnu, jakou mohu udělat, je měnit sebe. Teď, ať uslyším cokoliv, budu hledat uvnitř sebe. Musím sledovat každou svoji myšlenku a odstranit každou svoji zlou myšlenku, vždy, když se objeví a nesmím jí dát žádnou energii. Zjistil jsem, že vždy, když se moje myšlenky změnily, elementy, které zasahovaly do mojí kultivace, ztratily živnou půdu a zmizely.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/5/17/348325.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2017/5/19/163901.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.