Čínská Fa konference: Kultivování sebe a potvrzování Zákona psaním článků po dobu patnácti let (1. část)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od praktikujícího Falun Dafa z provincie Chej-lung-ťiang, Čína

Zdravím, Mistře! Zdravím, spolupraktikující!

Nejprve bych chtěl popřát mnoho úspěchů čínské konferenci. Také bych se rád podělil o své zkušenosti, jak jsem se kultivoval a potvrzoval Zákon psaním článků v průběhu patnácti let mé kultivace. Pokud se budu v něčem odchylovat od Zákona, laskavě na to, prosím, poukažte.

Začátek

V říjnu 1999 jsem šel s jedním spolupraktikujícím do internetové kavárny, abych se dostal na webové stránky Ming-chuej. Cítil jsem, že tato webová stránka hraje obrovskou roli v pomáhání učedníkům Dafa, aby během pronásledování zůstali jedním tělem. Bylo to takové jednoduché pochopení.

Po publikování Mistrova článku „Self-Evident is the Heart“ (slovenský překlad „Vlastné srdce čisté a jasné“, 12. 10. 1999, zveřejněné 22. 5. 2000, pozn. red.) praktikující v mé oblasti začali pozorně sledovat webové stránky Ming-chuej. Stahovali jsme pro další praktikující pravdu objasňující materiály a články s kultivačními zkušenostmi.

Po přečtení mnoha článků jsem začal přemýšlet: „Těžíme ze zkušeností druhých, neměli bychom také sdílet své vlastní kultivační zkušenosti?“ I když jsem měl tuto myšlenku, nezrealizoval jsem ji, protože jsem byl zaneprázdněný různými pravdu objasňujícími projekty.

To pokračovalo až do května 2002, kdy více praktikujících vykročilo vpřed a vzalo na svá bedra zodpovědnost za místa na výrobu pravdu objasňujících materiálů, takže jsem měl trochu volného času. V té době byl Ťiang Ce-min na návštěvě jiných zemí a praktikující z celého světa si stanovili časy na vysílání spravedlivých myšlenek. V té době jsem napsal nějaké zkušenosti o věcech, které jsem viděl. Ming-chuej to publikoval a od té chvíle jsem následoval tuto cestu potvrzování Zákona.

Postupně se moje pochopení v různých oblastech lepšila, především když jsem ve zkušenostech citoval Mistra. Tyto věty mě totiž povzbudily k tomu, abych si rovnou přečetl celá tato vyučování Zákona od začátku.

Překonání zasahování se spravedlivými myšlenkami a činy

Když jsem začal psát články, čelil jsem největšímu zasahování od nečistých věcí z mého vlastního dimenzionálního pole. Tyto věci nechtěly být odhaleny a odstraněny, takže mně zabraňovaly, abych o nich psal.

Jako kdybych slyšel hlas, který říká: „Vzdej to, to není tvá cesta.“ Někdy jsem cítil závrať a bolelo mě tělo.

Divné bylo, že když jsem odložil pero, byl jsem najednou velmi pozorný, ale když jsem ho zase zvedl, všechny nepříjemné příznaky se vrátily. Musel jsem si dva dny odpočinout, než jsem napsal svoji první zkušenost.

Byl jsem přesvědčený, že to bylo to, co jsem měl dělat, protože jsem cítil, že bych byl sobecký, kdybych nesdílet mé pochopení Zákona.

Když jsem zjistil, že toto je moje cesta, zasahování se zmírnilo a mohl jsem myslet jasně. Mohl jsem napsat článek dokonce rychleji ručně, než si pak žádalo jeho samotné následné přepsání do počítače.

Zpočátku mi praktikující pomáhali články do počítače přepisovat, ale pak byli zaneprázdněni jinými povinnostmi. Věděl jsem, že nemůžu přestat psát jen proto, že nebyl nikdo, kdo by mi pomohl.

Probíral jsem to s mou matkou, rovněž praktikující, a s pomocí dalších praktikujících jsme si koupili počítač a tiskárnu. Ostatní mě naučili, jak je používat, a v krátkém čase jsem se naučil základní dovednosti.

V květnu 2003 bylo lokální místo na výrobu pravdu objasňujících materiálů v důsledku pronásledování zničeno. Takže jsem musel převzít zodpovědnost za tento projekt a koupit potřebné zásoby. Stal jsem se velmi zaneprázdněným a byl jsem z toho velmi unavený.

Recitoval jsem báseň „Spravedlivé myšlenky a spravedlivé činy“, abych se povzbudil. Dokonce, i když jsem se vrátil pozdě domů, než jsem začal psát, studoval jsem Zákon. Byly doby, kdy jsem i zapomněl, že mám hlad.

Úžasné zkušenosti

Při psaní článků se stalo mnoho zajímavých věcí a o dvě z nich bych se rád podělil.

Jednou jsem nevěděl, jak pokračovat v psaní. Byl jsem unavený, tak jsem si šel lehnout. Mé hlavní vědomí opustilo tělo. Mistr ho vzal pryč, aby mu ukázal nějaké věci. Když se moje hlavní vědomí vrátilo, přemýšlel jsem o tom, co jsem viděl, a přirozeně jsem věděl, jak pokračovat ve psaní.

Jindy jsem psal o udumbarách. Tento článek pojednával o používání nadpřirozených schopností během potvrzování Zákona. Začala mě však bolet ruka. Osvítil jsem se k tomu, že by článek neměl obsahovat všechno, co jsem viděl, protože to zahrnovalo některé věci, které by nebylo vhodné zveřejnit. Bolest zmizela poté, co jsem dané věty odstranil.

Když jsem studoval Zákon více, přirozeně jsem věděl, co je v článku špatně a kde je ho potřeba opravit. Někdy se mi to však zdálo příliš obtížné a neměl jsem sílu na to, abych ho opravoval, což znamenalo více práce pro editory Ming-chuej. Omlouvám se jim teď za to.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/4/336972.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2016/11/8/159864.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.