Neuvěřitelné příběhy z vězení

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od praktikujícího Falun Dafa z provincie Che-nan, Čína

V některých vězeních v Číně přemísťují pilné praktikující do jiných oddělení poté, co je jedna skupina dozorců nedokáže donutit, aby se vzdali své víry.

Byl jsem uvězněn na čtyři roky. Odmítl jsem se zříci své víry ve Falun Dafa. Když mě dozorci přenášeli do jiného oddělení, křičel jsem: „Falun Dafa je dobrý! Pravdivost, Soucit a Snášenlivost jsou dobré!“

Dozorci nechali vězně, aby mě mlátili a kopali. Poté mě zavřeli na samotku, ale já jsem stále křičel. Cítil jsem, že všichni tiše poslouchají.

Zvuk „Falun Dafa je dobrý!“ dosáhl každého rohu vězení. Mé tělo a duše byly ponořeny v tomto zvuku.

Ten zvuk vyděsil zlo. Dozorci ke mně přispěchali, ale já jsem pořád křičel. V té chvíli mě obklopili buddhové a bohové.

Odmítl jsem dělat jakoukoliv vězeňskou práci a v důsledku toho mi dozorci dávali šoky elektrickými obušky na tváře. Když mi nařídili, abych začal s ostatními vězni posilovat, dřepl jsem si. Odnesli mě do kanceláře a začali mě bít.

Spatřil jsem Učitele. Zeptal se mě, co se děje. Odpověděl jsem, že mě dozorci bijí, protože jsem odmítl následovat jejich příkazy. Poté Učitel odstranil démony, kteří byli uvnitř dozorců.

Představení Shen Yun prezentuje také taneční příběhy, které odhalují pronásledování Falun Dafa. V těchto příbězích buddhové a bohové často sestupují z nebes, aby ochránili praktikující, kteří jsou mučeni k smrti, a díky tomu se mohou znovu postavit na nohy.

Když mě bili až na pokraj smrti a ztratil jsem vědomí, náhle jsem spatřil, jak nebe svítí oslňující září a byl jsem zcela ponořen do tohoto pole soucitu.

Ten pocit byl tak nádherný, že se to nedá vyjádřit slovy. Také mě obklopili buddhové a bohové, kteří mě posílili tak, jak to je znázorněno v představeních Shen Yun.

Když jsem se probral, scéna zmizela. Vrátil jsem se do lidského světa, ale vím, že všechno, co jsem viděl, bylo reálné.

Několik dní poté, co jsem byl brutálně mučen, jsem ve snu mohl vidět, jak mi Učitel odebral levou stranu těla a zahodil ji. Učitel mávl svojí rukou a přeměnil nějakou bílou látku a tou mi naplnil tělo. To stejné poté udělal s druhou částí těla.

Dozorci se snažili všemi prostředky, aby mě „transformovali“, ale nakonec se paradoxně změnili sami poté, co byli svědky toho, že Falun Dafa učí lidi, aby byli dobří, a také prospívá zdraví.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/27/339414.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2017/1/24/161239.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.