Falun Dafa vyléčil mou 37 let trvající paralýzu obličeje

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od praktikující Falun Dafa z provincie Che-pej, Čína

10. července 1998 jsem byla na návštěvě u mé sestry. Zde jsem poprvé slyšela hudbu ke cvičení Falun Dafa. Velice mě to zaujalo. Hned následujícího rána jsem se vydala na místo, kde se praktikující scházeli, a začala jsem cvičit s jejich skupinou.

Po cvičení jsem zvracela černou tekutinu. Sestra mi vysvětlila, že moje tělo bylo pročištěno, jak Mistr vysvětluje ve svých přednáškách.

Dříve jsem trpěla mnoha zdravotními problémy. Nejhorší ze všeho byla paralýza obličeje, se zkřivenými ústy a šikmýma očima, která mě sužovala od mých dvaceti let (teď je mi 57 let). Vyzkoušela jsem všechna možná lékařská ošetření západní i čínské medicíny, ale nic nepomáhalo. Styděla jsem se za svou podobu a stranila se lidí.

V době, kdy jsem objevila Falun Dafa, jsem už dávno ztratila veškerou naději. Ale brzy poté, co jsem začala praktikovat a studovat, všechny mé nemoci, kromě paralýzy obličeje, zmizely. Cítila jsem se lehce, jako kdybych našlapovala vzduchem.

Během skupinového studia v červenci 2016 jsem najednou cítila, že můj obličej se naklání na jednu stranu. Jeden praktikující se na mě podíval a řekl mi, že má ústa i oči se vrátily do své normální pozice. Byla jsem velmi nadšená a cítila jsem k Mistrovi vděčnost.

Můj syn se vyléčil z oslabující nemoci

Můj syn byl zraněn při dopravní nehodě v roce 1993. Jeho nohy ztuhly, vůbec je nemohl ohnout v kolenou. Musel chodit s berlemi. Jeho stav se nezlepšil ani po další operaci v roce 1997.

Když jsem objevila Falun Dafa, řekla jsem mu, že pouze toto cvičení ho může zachránit. Pak začal praktikovat se mnou.

Najednou, když jsme studovali třetí lekci Zhuan Falunu, mohl opět ohýbat nohama v kolenou. To bylo poprvé, kdy mohl opět chodit bez berlí.

Pronásledování mé rodiny

Od té doby, co Komunistická strana Číny začala s pronásledováním praktikujících v červenci 1999, jsem byla několikrát uvězněna za vyjádření podpory Falun Dafa v Pekingu.

V roce 2002 jsem byla uvězněna den poté, co můj manžel podstoupil chirurgický zákrok na odstranění rakoviny jícnu. Byla jsem po 23 dní zavřená v centru na vymývání mozků. Každý den jsem byla bita a nucena sledovat propagandistická videa hanobící Falun Dafa.

Vzhledem k mým obavám o zdravotní stav manžela mě policisté přinutili podepsat prohlášení, že se vzdávám praktikování a že slibuji, že se nebudu odvolávat. Přesvědčili mě, že to povede k mému propuštění. I když jsem se doopravdy nevzdala své víry, hluboce jsem litovala, že jsem podlehla nátlaku a podepsala prohlášení.

Místo propuštění mě ale zavřeli do zadržovacího centra na celý další měsíc. Tam jsem byla brutálně mučena.

Celá moje rodina žila ve strachu dokonce i po mém propuštění. Z mého syna se stal vylekaný člověk, který se třásl pokaždé, když spatřil policejní auto.

Můj manžel začal praktikovat před začátkem pronásledování. Ze strachu před pronásledováním podepsal prohlášení, že přestane praktikovat. Bylo to to, čeho nejvíc litoval před svou smrtí v roce 2003.

Vytrvání ve víře

Můj dům byl místem, kde se scházela naše skupina ke studiu Fa od roku 1998. Navzdory pronásledování jsme stále po nocích studovali Fa a ve dne objasňovali pravdu. Distribuovali jsme informační materiály a vylepovali plakáty.

Vyprávěla jsem lidem o dobrotě Falun Dafa. Každému úředníkovi, který mě vyhledal, jsem doporučila vystoupit z Komunistické strany Číny. Při jedné příležitosti jsem vysvětlila skutečnosti o Falun Dafa našemu novému předsedovi strany v sousedství, který mě od té doby chránil od obtěžování ze strany policie.

Dva policejní úředníci mě navštívili poté, co jsem v roce 2015 podala trestní oznámení na Ťiang Ce-mina, bývalého čínského diktátora, za jím iniciované pronásledování. Chtěli, abych podepsala prohlášení. Odmítla jsem a doporučila jim, aby se nepodíleli na pronásledování, protože tím ubližují jak druhým, tak i sobě. Papír jsem roztrhala. Nikdy jsem nepodepsala žádné prohlášení od té doby, co jsem byla propuštěna ze zadržovacího centra.

Po každém klopýtnutí na své kultivační cestě vždy vstanu a pokračuji dál. Mistr nás neopustil. Dává nám to nejlepší ze všeho.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/12/340714.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2017/1/20/161199.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.