Viděla jsem v jiné dimenzi měřítko, které ukazuje výšku našeho charakteru

Od praktikující Falun Dafa z Číny

Mistr řekl:

„Kultivační energie pochází z kultivace vašeho charakteru. Když se opravdu nekultivujete, kultivační energie neporoste; je to proto, že existuje měřítko charakteru. Když vaše kultivační energie roste, bytosti na vysoké úrovni vidí, že když se vaše připoutání, ta hmota, odstraní, měřítko nad vaší hlavou poroste. Toto měřítko má tvar sloupu kultivační energie, je tak vysoké jako váš sloup kultivační energie, představuje energii, kterou jste kultivovali, a také představuje úroveň vašeho charakteru.“ (Zhuan Falun, Přednáška třetí, Co dává váš Učitel svým studentům?)

„Ve velmi zvláštní dimenzi existuje pro vaši úroveň xinxingu metr, na kterém je odstupňované značení.“ (Zhuan Falun Fajie, Vysvětlení Zákona Zhuan Falunu, Učení Fa a zodpovídání dotazů v Kuang-čou)

Už nějakou dobu mohu tento „metr“ v jiných dimenzích vidět. Viděla jsem jak svoji úroveň, tak i úrovně některých spolupraktikujících. Na metru jsou, tak jak to popsal Mistr, opravdu značení.

Úrovně praktikujících

Jednou si jedna praktikující, která prožívala karmu nemoci, stále stěžovala na svou rodinu a na další věci. Jak jsem jí naslouchala, zjistila jsem, že její úroveň charakteru byla na stejné úrovni jako ta u běžných lidí. V tom momentu jsem uviděla poloprázdnou sklenici vody, vedle níž bylo pravítko. Myslím, že to, co jsem viděla, byl metr, který ukazoval její charakter a kapacitu.

Jindy ke mně domů přišla spolupraktikující a křičela na mě: „Jsi vůbec praktikující? Jak se kultivuješ? Následuješ Pravdivost, Soucit a Snášenlivost?“ Byla jsem ohromena! Jak se víc a víc rozčilovala, její obličej zmodral, oči se jí vypoulily a její rty se začaly chvět. Uviděla jsem, jak její měřítko charakteru začalo klesat. Jemně jsem k ní tedy promluvila a pozvala ji, aby šla dovnitř, že si o tom můžeme promluvit.

Moje vlastní měřítko

Před lety jsem žila se svým tchánem a tchyní. Můj manžel je jejich nejstarší dítě. Jeho mladší bratr byl tehdy nezaměstnaný a s mým manželem jsme jeho rodinu finančně podporovali.

Jednou při sváteční rodinné večeři uštědřil můj manžel svému bratrovi nějakou dobrou radu ohledně hledání práce. K našemu překvapení se jeho bratr velmi nahněval. Stoupl si, mrštil svou sklenku vína na podlahu a zaklel: „Kdo si myslíš, že jsi, že se mi odvažuješ dávat rady? Tvoje žena celý den nic nedělá a žije si pohodlným životem.“

Každý byl ohromen. Bratranec mého manžela se na mě nervózně podíval, můj manžel vstal a odešel z místnosti, aby se vyhnul dalším konfliktům, tchyně se rozbrečela, tchán nevěděl, co má dělat, a dcera byla tak vystrašená, že ze sebe nevydala ani hlásku.

Seděla jsem tam a klidně pokračovala v jídle, jako kdyby jeho slova se mnou neměla nic společného. Od temene hlavy mi najednou celé tělo naplnil teplý proud. Věděla jsem, že mi Mistr dal požehnání. Byla jsem naplněna vděčností. V jiné dimenzi jsem uviděla, jak měřítko na mém metru vzrostlo. I přesto, že na mě můj švagr nadával, nehádala jsem se s ním, protože kultivující ví, proč se konflikty dějí.

Mistr řekl:

„Když vám ublížil, dal vám ctnost a také jste odstranili karmu. Nechovali jste se tak jako on a udržovali jste si klidnou mysl. Vaše úroveň charakteru je vyšší. Charakter má měřítko nad hlavou člověka. Měřítko nad hlavou člověka je tak vysoké jako úroveň gongu. Vaše úroveň charakteru je vyšší. Vaše úroveň gongu je vyšší také. Vaše karma se také přeměnila na ctnost. Stejně tak vám dal ctnost. Získali jste čtyři za jedno. Neměli byste mu děkovat?“ (Přednáška v Sydney, otázky a odpovědi, 1996)

Nicméně, ne vždy se mi podaří standard charakteru udržet.

Jednou si kolegové v práci povídali a stěžovali si na nízké platy. Přidala jsem se k nim a začala si stěžovat také. Jak jsem tak vyjadřovala svoji nespokojenost, jeden z kolegů se ke mně náhle otočil a vážně pronesl: „Jak se můžeš přidat k naší diskuzi? Nepraktikuješ Falun Dafa? Neměla by sis zvyšovat svoje standardy a povznést se nad tyto běžné záležitosti? Jak si můžeš stěžovat tak jako my?“

Ještě než to dořekl, uvědomila jsem si, že jsem pochybila. Okamžitě jsem zmlkla a zamyslela se nad svým chováním. Najednou jsem uviděla metr. Byly na něm dvě značky: jedna byla vyšší a druhá nižší. Věděla jsem, že můj charakter poklesl hned, jakmile jsem si začala stěžovat. Okamžitě jsem toho velmi litovala!

Uvědomila jsem si, že jsem se nečinila dobře v odstraňování svých připoutání k osobnímu zisku. Mistr mě k tomu musel osvítit skrz poznámky mých kolegů. Vždy, když si na tu záležitost vzpomenu, cítím se velmi rozpačitě.

Často mohu měřítko charakteru také vidět, když recituji Fa.

Mistr řekl:

„Existuje také měřítko, které měří úroveň charakteru. Měřítko a sloup kultivační energie nejsou ve stejné dimenzi, ale existují současně. Vaše kultivace charakteru již udělala pokrok, pokud vám například někdo mezi obyčejnými lidmi nadává, a vy neřeknete ani slovo a cítíte se velmi klidní; nebo když vás někdo udeří pěstí, neřeknete ani slovo a přejdete to s úsměvem. Vaše úroveň charakteru je již velmi vysoká.“ (Zhuan Falun, Přednáška první, Proč se praktikováním kultivačních cvičení vaše kultivační energie nezvyšuje?)

Díky těmto zkušenostem se vždy snažím dívat se do sebe, pokračovat ve zlepšování charakteru, a tak se opravdu kultivovat.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/11/340699.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2017/1/18/161177.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.