Dva odlišné konce viděny ve snu: dovršení a zničení

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od praktikující Falun Dafa z Tchaj-wanu

Nedávno jsem měla sen o dvou rozdílných výsledcích mé kultivace. Píši to s těžkým srdcem, v naději, že praktikující, kteří jsou připoutáni k pohodlí, stejně jako jsem byla já, se stanou pozornějšími.

V prvním snu jsem prošla všemi připravenými zkouškami, splnila všechny své sliby a černá karma a skrytá připoutání kolem mě byly očištěny. Stala jsem se božskou bytostí. Nastoupila jsem na obrovskou loď Fa a viděla bezpočet lidí. Loď se zastavila, nebeská hudba hrála a všude zářilo zlaté světlo. Jak náprava Fa dosáhla lidský svět, na obloze se objevily duhové světelné sloupy, z nichž každý reprezentoval praktikujícího, který dosáhl dovršení.

Božstva ve Třech říších se seřadila a uctivě pozdravila loď Fa. S Mistrem v čele, učedníci Dafa, kteří dosáhli dovršení, pozorovali lidský svět pod nimi. Bezpočet lidí, kteří byli spaseni, oslavovali. Tato velkolepá slavnostní scéna se stala důležitým mezníkem v historii existence nesčetných vesmírů.

Druhý sen zobrazoval negativní výsledek. Téměř vše v ponurém světě bylo zničeno. Příliš mnoho praktikujících se oddávalo svým potěšením a bojovalo s ostatními. Viděla jsem také mnoho praktikujících, které jsem znala. Jeden plul stále nahoru a dolů v kaluži černého bahna společně s mnoha běžnými lidmi. Mistr na ně ukázal a řekl mi, že to jsou praktikující, kteří se nemohli rozloučit s minulostí a se svými city. I když se někteří z nich usilovně snažili, nakonec se stejně stali součástí bahna. Také jsem viděla mnoho zvířat. Někteří praktikující žili na blechách, které se pásly na těchto zvířatech. Mistr na ně ukázal se slovy, že tito praktikující byli unášeni světskými pokušeními a nebyli ochotni se přes to dostat. Tyto praktikující, stejně jako mě, sužovala těžká karma, kterou nesli na svých bedrech.

Mistr se na mě vážně podíval a zeptal se: „Myslíš si, že jsi skvělá? Můžeš to říct? Opravdu jsi odvedla hodně práce? Činila ses nejlépe, jak jsi mohla? Naplnila jsi všechny své sliby?“ Na kolenou jsem zahanbeně a s pláčem řekla: „Mistře, nečinila jsem dobře.“ Lítost však už nebyla k ničemu.

Na obloze jsem uviděla nádhernou zářivou loď Fa. Klečela jsem na kolenou, nezůstalo mi nic v tomto špinavém světě. Můj pláč propukl v hlasité vzlyky.

Probudila jsem se zpocená. Bylo pět minut před pátou hodinou, tedy čas pro ranní cvičení. Okamžitě jsem vylezla z postele a napsala svůj sen.

Začala jsem kultivovat minulý rok v květnu, ale byla jsem pilná jen po určitý čas, protože jsem propadla pohodlnému a uvolněnému prostředí. Vím, že se Mistr nechce vzdát žádného svého učedníka.

Mistr řekl:

„Kdokoliv promešká tuto historickou příležitost, když si uvědomíte, co jste zmeškali, nebudete chtít žít dokonce ani kdyby vás o to žádali!“ (Vyučování a vysvětlování Fa na konferenci Fa v New Yorku, 20. 4. 2003)

„Celý proces kultivace učedníka Dafa je procesem odstraňování lidských připoutaností. Bez ohledu na to, co jste zažili, jakmile si uvědomíte ten problém, jednoduše ho okamžitě napravte; když spadnete, jednoduše vstaňte a pokračujte v dělání toho, co by učedník Dafa měl dělat.“ (Vyučování Fa ve Vancouveru, Kanada, 18. 5. 2003)

Tyto nezapomenutelné sny mi pomohly uvědomit si, že jsem v mnoha aspektech selhala a že bych měla stále postupovat vpřed. Bez ohledu na to, jak těžké to je, musím se do poslední chvíle činit co nejlépe. Neměla bych být ani připoutána k času. Musím svoji cestou kráčet dobře a naplnit své přísahy.

Děkuji, Mistře!

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/8/340582.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2017/1/15/161138.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.