Božské bytosti zaznamenávají, jak praktikující potvrzují Fa (1. část)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

Mistr řekl:

„Veci, ktoré učeníci Dafa po celom svete spravili, sú obdivuhodné a dojemné, len z nich nebol natočený film v tomto svete. Ale vo vesmíre sú o vás filmy. Ani jediná dobrá vec, ktorú ste spravili, nebola vynechaná – všetky boli zachytené na videozázname. Skutočne existujú videozáznamy. Všetky tie veci sú zaznamenávané, pretože vytvárajú cestu, po ktorej ste išli, a sú vašou slávou.“ (Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku, Manhattan, 24. 5. 2008)

Aby mě Mistr povzbudil, nechal mě vidět videozáznamy z mého potvrzování Zákona.

Videozáznamy z mé kultivační cesty

Nedávno jsem viděl videozáznamy z mé kultivační cesty. Zjevila se božská bytost a řekla: „Mám videozáznamy o tom, jak jsi potvrzoval Zákon. Který z nich bys chtěl vidět?“ Odpověděl jsem, že to nechám na ní.

Videozáznam, který vybrala, zobrazoval mnoho různých časových období a trval dvě hodiny. Mnoho božských bytostí se ke mně připojilo, aby se podívaly také.

1. Bezpočet očí sleduje každou naši myšlenku

Šel jsem po ulici. Najednou jsem měl pocit, že jedna má noha je menší než druhá a začal jsem kulhat. Okamžitě jsem odmítl uspořádání starých sil.

Pomyslel jsem si: „Jsem praktikující Falun Dafa. Nikdo nemá právo mě pronásledovat. Neuznávám uspořádání starých sil. Moje cesta je uspořádaná Mistrem. Nikdo nemá právo zasahovat.“

Snažil jsem se odstranit tyto potíže. Řekl jsem svým nohám: „Choďte normálně. Nenásledujte uspořádání starých sil. Poslechněte mé hlavní vědomí a chovejte se normálně.“ Po ujití asi padesáti metrů jsem uslyšel prasknutí, jako kdyby se mé klouby vrátily na své původní místo. Vše bylo zase v pořádku.

Cítil jsem se velmi klidný, když jsem sledoval tento videozáznam. Pochopil jsem z něj, že kdybych měl v tu chvíli nespravedlivou myšlenku, takto by to nedopadlo. Také jsem viděl, jak mě v tu chvíli sledovalo ve vesmíru bezpočet očí.

2. Spravedlivé myšlenky určí výsledek

Jednou jsem jel na kole ke spolupraktikujícímu, který potřeboval s něčím pomoci. Po cestě tam mě srazilo auto. Byla to velká rána. Cítil jsem, jako kdyby mou nohou projela tlustá tyč. Sestoupil jsem z kola, abych si promluvil s řidičem, ale on ujel. I když jsem cítil bolest, nasedl jsem zpátky na kolo.

„Není to žádný velký problém,“ řekl jsem si. „Budu v pořádku, chrání mě Mistr, zlé bytosti se mě nemohou dotknout.“ Dojel jsem pak k tomu praktikujícímu. Když jsem s ním vysílal spravedlivé myšlenky, spatřil jsem Mistra sedícího na lotosovém trůnu.

Byl jsem vážně zraněn a mé vnitřní orgány byly poškozeny. Mistr odebral vrstvu mého těla, aby ji opravil a několikrát ji opláchl v nebeské řece.

Začal jsem plakat. Mistr dal opravenou vrstvu zpět a soucitně se na mě podíval. A pak, společně s mnoha božskými bytostmi, odešel.

Z tohoto videozáznamu jsem viděl, co se stalo. Jedna božská bytost a mnoho jejích spolupracovníků, kteří patřili do starého vesmíru, mě udeřili železnou tyčí. Celé moje tělo bylo poraněno. Mistr mé tělo opravil v mnoha dimenzích. Božská bytost, která mi ukázala tento videozáznam, mi řekla: „Kdybys měl jednu nespravedlivou myšlenku, byl bys chromý.“

3. Spravedlivá myšlenka zabránila mému prozrazení

Jednou jsem rozdával v jedné budově pravdu objasňující letáčky do poštovních schránek. Vyslal jsem myšlenku: „Nikdo by neměl teď opustit svůj byt. Až budu hotový, můžete jít a vzít si letáček ze schránky.“ Viděl jsem, jak tato myšlenka náhle zastavila ty, kteří chtěli v tu danou chvíli odejít.

4. Spravedlivé myšlenky zabránily mému vyhození

Můj šéf po mně požadoval, abych podepsal dokument od místního úřadu 610 a vyhrožoval mi, že mě vyhodí, když to odmítnu. Odmítl jsem a odešel z jeho kanceláře.

Pomyslel jsem si: „Všechno půjde podle uspořádání Mistra, nikdo nemůže zasahovat. Odstraňuji zlé bytosti, které ho ovládají.“

Přesto, že byl můj šéf naštvaný, nevyhodil mě.

5. Obdiv božských bytostí

Jednou, když mi jeden spolupraktikující nadával, vyslal jsem na něj spravedlivé myšlenky a snažil se eliminovat faktory, které do něj zasahovaly. Ve videozáznamu jsem pak viděl, že v tu chvíli mě všechny nebeské bytosti ve vesmíru obdivovaly.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/19/337821.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2016/12/10/160285.html


* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.