7. Česko-slovenská Fa konference: Zachraňování vnímajících bytostí v různých prostředích (2. část)

Od praktikující Falun Dafa

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a110357-7-Cesko-slovenska-Fa-konference-Zachranovani-vnimajicich-bytosti-v-ruznych-prostredich-1-cast.html

Když jsem se vrátila domů z Los Angeles, podívala jsem se na nové promovideo Shen Yun. Byla tam úplně jiná hudba než předtím. Bylo to tak silné. Podle mého porozumění představuje novou fázi nápravy Fa. A to je nová úroveň vesmíru, kterou musíme zachránit. Ta je vysoká a mocná. Musíme se kultivovat k jejich úrovni a být silní, hrát vedoucí úlohu, jinak nebudeme schopni spasit vnímající bytosti.

Stále cítím, že některá připoutání jsou pro mě těžká odstranit. Vím, že se Mistr o nás obává, protože je téměř konec období nápravy Fa. Chtěla bych povzbudit všechny praktikující, abychom spolupracovali dobře a byli jedním tělem. Nedívejme se na chyby druhých, abychom mohli zachránit více lidí. Slíbili jsme si, že si budeme navzájem pomáhat a pomáhat Mistrovi s nápravou Fa. Není důvod být závistivý. Máme všichni stejný cíl: vrátit se domů, napravit naši část vesmíru pravdivostí, soucitem a snášenlivostí a nezklamat Mistra.

Po konferenci v Los Angeles, kde se Mistr zmiňuje o důležitosti záchrany čínských turistů, si s sebou nosím informace o výstupu ze strany v čínštině a nějaké noviny. Kdekoliv vidím Číňany, v metru, na letišti, ve městě, v restauraci, na turistických místech apod., vždycky jdu za nimi, pozdravím je a mluvím o výstupu ze strany, že jim to zachrání život. Víc a víc Číňanů o tom ví, takže dost často podepisují, s některými musím mluvit naopak dlouho, někteří říkají, že nejsou ve straně, tak se ptám, jaký postoj mají k Falun Gongu, většina jich má negativní nebo kritický. V tomto případě jim objasním fakta o Falun Gongu. Hodně potkávám Číňany z Hongkongu a těm také objasňuji, co to je Falun Gong, protože hodně je jich otráveno propagandou z Číny. Řekla bych, že všichni mi nakonec poděkují, když pochopí pravdu, ale zabere mi to dost času.

Začala jsem chodit k ambasádě. V sedm hodin ráno cvičím u její budovy všech pět cvičení a pak jdu k bráně, kam chodí Číňané se svými záležitostmi. Většinou jsou z Číny, protože vízové oddělení se teď nachází jinde, a tak tam chodí skoro jenom Číňané. Mám s sebou také švédskou petici, takže Švédové mi to podepisují také. Skoro pokaždé, co tam přijdu, někdo vystoupí ze strany. Občas chodím k zámku, kde také sbírám podpisy, a do exkluzivního nákupního střediska, kde mi pánové z ostrahy podepsali petici, takže mi docela pomáhají.

Každý rok také pomáhám se Shen Yun v několika zemích. A ráda rozdávám letáčky u divadel, protože můžu mluvit s hodně lidmi, kteří jsou většinou potenciální návštěvníci Shen Yun. Letos jsem jela jenom do Čech, v Praze se Shen Yun konal poprvé ve Státní opeře. Když jsem rozdávala letáčky, zjistila jsem, že 70 až 80 % návštěvníků jsou cizinci z různých zemí, protože pražská Státní opera je světoznámá. Kvůli tomu umím čtyři jazyky, a takto jsem to mohla uplatnit a mluvit s nimi o tom, jak je Shen Yun unikátní. Když mi odpověděli, že nejsou v Praze v tu dobu, zeptala jsem se, z jakého státu jsou. Pak jsem jim řekla, v jakých dalších zemích Shen Yun vystoupí, a tak si ode mě radostně brali letáčky, a když v jejich zemích Shen Yun nebyl, tak jsem jim radila jet do jiného státu se podívat, stejně jako se byli podívat do Prahy. Někteří říkali, že už to viděli, ale že by se podívali ještě jednou, a všichni řekli, že to je nádherné. A tak, přestože jsem nejela do více zemí, Mistr pro mě zařídil, že jsem stejně propagovala Shen Yun v různých zemích. Děkuji Mistrovi za to!

Pracuji také s VIP lidmi v různých zemích, zvláště s aristokraty. Nevím o nikom, kdo by toto dělal, protože je to hodně těžké. Jsou otráveni čínskou propagandou. Proto to dělám takovým způsobem, že chodím na jejich akce a snažím se, aby mě brali jako jednu z nich. Pak to funguje nejlépe.

Před týdnem se mi stala jedna příhoda. Aristokratický spolek ve Švédsku měl zájezd do Uppsaly na koncert barokní hudby ve státním paláci, kde se v 17. století slavná švédská královna Kristýna, která ve své době politicky sjednotila Evropu, vzdala svého trůnu, aby konvertovala ke katolické víře a následně skončila svůj život v klášteře jako mniška.

Poprosila jsem Mistra, aby mi pomohl a poslal lidi, které mám zachránit. Spolek aristokratů objednal starožitný vlak, který měl restauraci, bar apod. Když jsem přišla na nádraží, na tabuli bylo napsáno, že vlak nepojede. Přemýšlela jsem, proč se to stalo. Pomyslela jsem si, že jsem si nebyla vědoma vážnosti těch lidí, co zachraňuji, a nevyčistila jsem zlo, které může dělat překážky. Prolétla mi hlavou myšlenka, že půjdu domů a nemusím se namáhat, ale odmítla jsem ji jako nespravedlivou. Šla jsem se zeptat na informace, co se stalo, čím se tam dostanu a najednou jsem potkala manžele z toho spolku, kteří mi řekli, že vlak pojede z jiného nástupiště.

Sedla jsem si do kupé 1. třídy a poprosila jsem Mistra, aby mi poslal lidi, které mám zachránit. Najednou přišli ti samí manželé a shodou okolností jsou to velmi vlivní lidé v tom spolku. Pustila jsem je k oknu, dali jsme se do řeči, od hudby přes politiku, přes komunismus a Shen Yun v Praze, dala jsem jim VIP brožuru ze Státní opery a oni říkali, že by s radostí přijeli do Prahy se na to podívat. Moc rádi si se mnou popovídali. Když jsme šli k paláci, viděla jsem čtyři velké Faluny, které nás vedly a ve kterých jsem viděla celý svět, tak jak to řekl Mistr.

Jindy jsem zase šla do klubu pro známé a bohaté ženy na prohlídku jednoho paláce, který není otevřen společnosti a který je proslaven svými obrazy a bydlí zde také primátorka Stockholmu. Opět jsem poprosila Mistra, aby mi pomohl a poslal ke mně člověka, kterého musím zachránit. A viděla jsem, jak se na mě starosta dívá a ptá se člověka, který roznášel jídlo, proč nejím, a tak jsem řekla, že jsem vegetariánka. Primátorka pro mě nechala připravit vegetariánské jídlo. Přinesli mi velký talíř, já potom šla za primátorkou a vyprávěla jí o filmu Free China a ona mi dala telefon na člověka z její kanceláře, který může zařídit promítání.

Potom ke mně přišla předsedkyně našeho klubu, nabídla jsem jí jídlo, načež ona mi řekla, ať na ni počkám, že teď bude mluvit ke spolku. Zrovna v tu chvíli měla být poslední skupinka na prohlídku, tak jsem se místo toho šla podívat na palác. Tolik jsem se bála, že to neuvidím, a nepomýšlela v první řadě na záchranu lidí, byla jsem sobecká. Když prohlídka skončila, předsedkyně klubu šla za mnou a ptala se, proč jsem nezůstala na její řeč, tak jsem jí odpověděla, že to byla poslední skupinka na prohlídku. Nato mi ona řekla, že oni teď půjdou na exkluzivní prohlídku s VIP skupinou a s primátorkou. Netroufla jsem si jít s nimi. Někdy člověk kvůli svým připoutáním, a v tomto případě i strachu a nedůvěře k sobě, nezachrání lidi, kterým bylo naplánováno, že budou spaseni. Vlastně jsem zmařila to, co bylo naplánováno možná před tisíci lety. Nebrala jsem to přirozeně. Když se ohlédnu za svou cestou nazpět, zmarnila jsem mnoho příležitostí k záchraně bytostí a mám hodně co litovat. Uvědomuji si, že čas na záchranu vnímajících bytostí je velmi krátký. Pojďme spolupracovat dobře, abychom využili co nejlépe zbývající čas, abychom si zasloužili spásu od našeho milosrdného Mistra.

Výše je pouze mé pochopení na mé dnešní úrovni. Poukažte, prosím, na cokoliv nesprávného.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.