7. Česko-slovenská Fa konference: Pohľad späť a dopredu

Od praktizujúceho Falun Dafa zo Slovenska

Vážený Učiteľ, vážení praktizujúci.

Skúsenosť s akciou „Pohľad späť a dopredu“ pri príležitosti 25. výročia masakru na Námestí nebeského pokoja

Nemyslím si, že toto bola najlepšia akcia, ktorú sme ako praktizujúci spolu robili, ale určite bola najrýchlejšia. A keďže sa mnohým praktizujúcim, ktorí sa jej zúčastnili, páčila, rozhodol som sa podeliť sa so skúsenosťou s jej organizovaním.

Pohľad späť

Akcia by nevznikla, keby pred 5 rokmi neprišlo k policajnému zásahu voči demonštrantom a k zadržaniu 5 slovenských aktivistov pri vítaní čínskeho prezidenta Chu Ťin-tchaa v Bratislave. Bol som jedným z tých, ktorého napriek úplne pokojnému držaniu transparentu, zadržali a predviedli do cely predbežného zadržania. Vtedajšej demonštrácie sa za Falun Gong zúčastnili vyše 30 praktizujúcich z Čiech, Rakúska a Slovenska. Akcia mala veľmi silný vplyv na spoločnosť a zo dňa na deň sa veľmi veľa ľudí dozvedelo, že existuje duchovná prax Falun Gong.

Ja som zároveň dostal príležitosť zoznámiť sa v cele so svojimi novými priateľmi: evanjelickým kňazom, ortodoxným židom, budúcim poslancom NR SR a ľudsko-právnym aktivistom. Až na jedného z nich, sme sa po 5 rokoch opäť stretli na akcii „Pohľad späť a dopredu“.

Zbieranie úrody

Jednou z osôb, ktoré v ten pamätný deň pred 5 rokmi stáli na námestí, bola aj Nora Beňáková, budúca riaditeľka festivalu dokumentárnych filmov Jeden Svet organizácie Človek v ohrození. A akcia, o ktorej tu hovorím, by určite nevznikla, keby nemal film Free China: The Courage To Believe 9. decembra 2012 na tomto festivale svoju európsku premiéru.

S Norou sme sa stali čoskoro priatelia a keď organizácia Človek v ohrození oslavovala 15-ročné výročie založenia, si nás dvoch praktizujúcich, ktorí pracovali na premiére filmu, zavolala. Vo chvíli keď začala oslava, do našej, vtedy ešte neexistujúcej akcie, chýbalo 41 hodín.

Majster k záchrane vnímajúcich bytostí povedal:

„Najprv vám musí byť jasné, čo dnes robíte. Zachraňujete vnímajúce bytosti, takže veci, ktoré sa netýkajú zachraňovania vnímajúcich bytostí nie sú medzi vecami, ktoré máte robiť. Keď ste povedali ľuďom fakty o prenasledovaní učeníkov Dafa a o Dafa, iné veci sú menej podstatné.“ (Vyučovanie Fa v Los Angeles, 25. 2. 2006)

Prebudenie a návrat domov

Všetci sme v tejto spoločnosti viac či menej utopení v ilúzii. Tí s tretím okom otvoreným snáď majú trošku väčší nadhľad nad svetskými záležitosťami a ľahšie sa im vníma jej iluzívnosť, ale pre nás, ktorí nevidíme a nepočujeme nič z toho, je to ako prechádzka medzi divadelnými kulisami.

„V iných dimenziách nemajú ľudia telá ako je toto. Môžu sa vznášať a stať sa veľkými alebo malými. Ale v tejto dimenzii sú ľudia donútení mať toto telo, naše fyzické telo. S týmto telom človek nemôže strpieť, ak je mu zima či teplo, nemôže strpieť, ak je unavený alebo hladný. V každom prípade je to utrpenie. Keď ste chorý, trpíte. Človek musí prejsť cez narodenie, starnutie, chorobu a smrť, aby mohol utrpením splatiť karmické dlhy. Je vám daná ďalšia príležitosť, aby sa videlo, či sa dokážete vrátiť k počiatku. Preto ľudské bytosti spadli do bludiska. Potom čo ste spadli sem dole, je pre vás vytvorený tento pár očí, takže nemôžete vidieť iné dimenzie a pravdu o skutočnosti. Ak sa môžete vrátiť, najtrpkejšie utrpenie je aj najcennejšie. Musíte prejsť cez mnohé utrpenia, keď sa kultivujete späť k svojmu pôvodu prebudením sa uprostred ilúzie; človek to preto môže uskutočniť rýchlo.“ (Čuan Falun, 3. lekcia, Obrátená kultivácia a požičiavanie kungu)

Keď tu bola jedna čínska praktizujúca, veľmi srdečne rozprávala o návrate do nášho skutočného domova. Veľmi sa ma dotklo jej zdieľanie. Uvedomil som si, aký vzácny je tento čas, kedy sa všetci spoločne môžeme vrátiť tam, odkiaľ sme prišli. A keď premýšľam, ako by som vám v tomto mohol pomôcť, nenapadá mi nič lepšie ako to, že vám budem pripomínať, prečo ste tu a kvôli čomu ste sem prišli. Je to tá najjemnejšia starostlivosť akú vám viem poskytnúť, aby ste sa nestratili v pestrofarebnom kotli svetských záležitostí.

„Kvôli znečisteniu zo silného prúdu a z veľkého pestrofarebného kotla bežnej ľudskej spoločnosti sú veci, ktoré ľudia považujú za správne, v skutočnosti často nesprávne. Nechce každý žiť šťastný život? Keďže túžia po šťastnom živote, možno budú získavať na úkor druhého, využívať druhých, alebo im ubližovať. Človek bude súťažiť a bojovať o osobný zisk medzi svetskými ľuďmi.“ (Čuan Falun, 2. lekcia, Otázka tretieho oka)

To zdieľanie o návrate domov ma opäť na chvíľu prebudilo. Prebudilo moju vedomú časť. Vtedy sa stávam naplno vnímajúcou a zachraňujúcou bytosťou. Následne veľmi prirodzene a naplno robím to, čo treba.

Mňa v ten pondelok 2. júna, kedy sme boli na oslave výročia, prebudila jedna praktizujúca jednoduchou otázkou: „A vy sa nepripojíte k celosvetovému premietaniu filmu Free China?“ Zamyslel som sa a jasne som videl, že sa to urobiť dá.

Predstavivosť

Čo si viete predstaviť, to sa dá uskutočniť. Iba vaše myslenie vám bráni prijímať nové myšlienky. So spravodlivou mysľou sa ničomu nebránite a nič nezastavujete.

„Keď ľudské konvenčné zmýšľanie vytvorí systematický spôsob práce a myslenia, nové myšlienky sa veľmi ťažko akceptujú.“ (Čuan Falun, 1. lekcia, Či-kung je prehistorická kultúra)

Vedel som, že sa to dá uskutočniť. V tej chvíli, keď som to plánoval urobiť, bolo do stretnutia iba 40 hodín. Nemal som nič, ale mal som jasnú predstavu, že sa to dá urobiť.

Akcia

Vedel som, že len 2 veci bránia uskutočneniu stretnutia: objednávka priestoru a prítomnosť aktivistov. Tú prvú som vybavil hneď v ten večer s manažérom Panta Rhei. Našťastie mi zdvihol aj večer telefón a potvrdil voľný dopoludňajší termín. Potom som obtelefonoval účastníkov. Skvelé bolo, že všetci mohli. Nikto tam nemal nič, čo by mu bránilo prísť. Jediný Peter Fischer nakoniec nedostal povolenie od svojho rabína, kvôli dôležitému židovskému sviatku.

Večer som tak mal potvrdenú účasť všetkých štyroch aktivistoch a mohol sa pustiť do vytvárania plagátu a pozvánky. Keď som ju neskoro v noci dokončil, zostávalo ešte 32 hodín do akcie. Skoro ráno mi spolupraktizujúci odobrili pozvánku, opravili chyby a začalo sa samotné promovanie akcie. Pozvánku som potom poslal spriateleným organizáciám na šírenie (Amnesty International, Inštitút pre ľudské práva a Človek v ohrození), ďalej novinárom, ktorých som mal už dlhšie v počítači a obtelefonoval zopár ľudí, aby nám pomohli so šírením akcie. Zároveň som oslovil praktizujúcich, aby šírili na sociálnych sieťach a mailom informáciu o akcii, aby sa jej mohlo zúčastniť čo najviac ľudí. Okolo obeda už boli vytlačené plagáty a privezené do predajne. Do akcie zostávalo 20 hodín.

Spolupráca

Večer, 14 hodín pred akciou, sme sa v jednom byte stretli 5 praktizujúci a podrobne si prešli dramaturgiu akcie. Dohodli sme sa, kto čo prinesie a zabezpečí. Rozdali si úlohy a následne ich vykonali. V tom rýchlo bežiacom čase vlastne ani nebol čas na nesúlad alebo nedorozumenie. Dalo sa iba hladko spolupracovať. Jedna praktizujúca večer po stretnutí poslala prosbu o VSM a mňa ešte čakala príprava prezentácie dokumentárnych fotografií z vítania čínskeho prezidenta. 9 hodín pred akciou som ju dokončil. Ráno som ešte rozposlal VSM cez sms všetkým slovenským praktizujúcim a samotné stretnutie mohlo začať.

Všetko išlo hladko. A v takejto atmosfére prirodzeného priebehu a pohody sa odohralo aj celé stretnutie.

Výsledok

Ten nenechal na seba dlho čakať. Začali sme o 10 hodine doobeda a kameraman z redakcie Týždeň, ktorý natočil veľmi príjemnú reportáž, ju už po 3 hodinách zavesil na ich stránku. A tak sme sa mohli pripojiť k ucteniu pamiatky študentov, ktorí zahynuli pri demonštráciách na Námestí nebeského pokoja a zároveň si pripomenúť situáciu spred 5 rokov, vďaka ktorej celé Slovensko spoznalo Falun Gong. Bola to rýchla a príjemná akcia, ktorá ukázala, že keď sa chceme spojiť, nič nám nezabráni vykonať dobrú vec.

Príležitosti na zlepšenie

Po bitke je každý generál, takže nebolo ťažké nájsť nedostatky tejto akcie. Ukázalo sa, že silná myšlienka urobiť dobrú vec je veľmi prierazná, ale nestačí, ak je urobená na poslednú chvíľu. Akcia tak trpela najmä nedostatkom času pri samotnom promovaní. V podstate na ňu ani nebol čas. Takáto akcia by potrebovala minimálne aspoň deň navyše, keďže bola primárne určená novinárom.

Ukázala mi tiež, že nám chýbajú dobré vzťahy s novinármi, ktorí by boli ochotní priniesť správu do televízie, rádia, na internet a tlačených denníkov. A nemal som ani čas telefonicky pozvať ani tých novinárov, ktorých som už poznal. Zbieranie úrody v oblasti vzťahov s novinármi nenastalo.

Navyše, aj keď sme avizovali premietanie filmu, nakoniec sme ho nemali komu pustiť. Po stretnutí tam vlastne nikto nezostal. Jeden praktizujúci navyše nestihol vlak a prišiel po akcii. Najavo vyšlo aj to, že niektorí praktizujúci boli v myšlienkach proti samotnej akcii, nakoľko ju považovali len za akciu jedného praktizujúceho. Nepokladám sa za človeka, ktorý chce a vie robiť aktivity sám. V každom prípade, keby sa nestala táto vec, dozvedeli by sme sa o týchto nezhodách až neskôr, možno na oveľa závažnejšej aktivite.

Ohľadom vzťahov medzi nami praktizujúcimi by som chcel pripomenúť Majstrove slová:

„Hovoril som znova a znova, že nemôžete vidieť dobrú stránku kultivujúceho. Tá stránka je už veľmi dobrá a splnila štandard. Čo znamená ‚splniť štandard‘? Je to štandard boha. Pričom tá jeho časť, ktorá ešte nebola úspešne skultivovaná, tá časť vyzerá tým horšie, čím to ide bližšie k povrchu. Avšak možno sa tá osoba kultivovala veľmi dobre. Dúfam, že si všetci vážite samých seba, vážite si druhých a vážite si vaše prostredie. Váženie si cesty, ktorou ste prešli, je váženie si samých seba.“ (Čo je učeník Dafa, Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku, 29. 8. 2011)

Celú skúsenosť by som rád ukončil Majstrovou básňou z Hong Yin 3:

Nedovoľte, aby som nad vami cítil ľútosť

Prečo stále lžiam [strany] veríte
A opätovne volanie božstiev odmietate?
Životy, ktoré sú stratené:
Úprimne nad vami hlbokú ľútosť cítim
Či máte karmické väzby alebo nie
Potichu vám želám všetko najlepšie
Dúfam, že čoskoro uvidíte jasne pravdu
Dúfam, že bezpečne prejdete cez katastrofu
Pokiaľ dovolíte svojmu svedomiu, aby predsudky prelomilo
Budete mať nádherný zajtrajšok
Nečakajte, kým bude príliš neskoro ľutovať
Nenechajte tú ľútosť večnou ľútosťou sa stať.

Čo som uviedol je len moje osobné porozumenie. Upozornite ma, prosím, na prípadné nedostatky.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.