7. Česko-slovenská Fa konference: Skúsenosti na kultivačnej ceste

Od praktizujúceho Falun Dafa zo Slovenska

Vážený Majster, vážení praktizujúci.

Dnes je tomu presne 8 rokov a 11 mesiacov od začiatku mojej kultivácie. Neviem či mám plakať alebo sa smiať. Po ceste, ktorou som zatiaľ prešiel, som sa stretol s mnohými skúškami a nadobudol som rôzne pochopenia. O niektorých konkrétnych by som s vami rád zdieľal.

Od začiatku mojej kultivácie najväčšou skúškou na prekonanie bola žiadostivosť. Za necelých 9 rokov odkedy sa kultivujem vo Falun Dafa sa moje pochopenia menili. Ako čas plynul, uvedomil som si, že s tým úzko súvisí pripútanosť k sebectvu, egoizmu. Najťažšie zo všetkého bolo čeliť spravodlivými myšlienkami démonovi žiadostivosti, keď po práci vo viacerých nočných zmenách za sebou spravodlivé myšlienky jednoducho neboli dosť spravodlivé, aby odstránili zasahovanie od démona žiadostivosti, alebo myšlienkovej karmy. Ohľadom žiadostivých myšlienok, ktoré sa objavili v mojej mysli, som prechádzal od neuvedomovania si, že to nie sú moje myšlienky, až po uvedomenie si, že tie myšlienky nie sú mojím skutočným ja. Tiež, že nestačí si to len uvedomovať, ale treba byť aj v takom stave, že kedykoľvek príde zasahovanie, treba mať dostatočne silné spravodlivé myšlienky na jeho odstránenie. Keby som mal spomenúť skúšky, tak najviac som ich mal na začiatku praktizovania a v skúškach som neobstál kvôli nízkej úrovni pochopenia. Najviac vecí tam bolo vedomého zlyhania, boli tiež skúšky cez žiadostivé sny, ale tých nebolo až tak veľa.

Aj pred pár dňami som mal skúšku cez sen a neobstál som v tejto skúške. O to viac ma to ale motivovalo sa viac pozrieť do seba a nabudúce uspieť. Cítim, že aj písanie tohto príspevku posilňuje moje spravodlivé myšlienky. Preto na mojom súčasnom stupni pochopenia sa snažím zabezpečiť stabilitu. Alebo inými slovami ísť po tej strednej ceste a nezachádzať do extrémov.

V Čuan Falune II. sa píše:

„Sú dva druhy ľudí, konkrétne, tí, čo idú do extrémov a tí, ktorí kráčajú po strednej ceste.“

Robiť veci pravidelne a vytrvať, keď niečo začnem, aby som to aj dokončil. Od začiatku kultivácie, práve kvôli tomu, že som nedokázal zabezpečiť stabilitu a pravidelnosť v robení troch vecí, som bol raz hore, raz dole. Teraz cítim, že musím vykonať zmeny, lebo je najvyšší čas. Teda stabilita a pravidelnosť je moje uvedomenie z Pravdivosti, Súcitu a Znášanlivosti.

Vo vyučovaní Fa v San Franciscu, 5. 11. 2005, Majster hovorí:

„Ale chcem povedať jednu vec: Nech sa deje čokoľvek, maj spravodlivé myšlienky a konaj spravodlivo a nebude taká skúška, ktorou nedokážeš prejsť. Aj keď sa veci stanú veľmi vážnymi a nevieš, v čom je problém, nemôžeš byť bez spravodlivých myšlienok. Tvoja základná viera v Dafa nesmie zakolísať bez ohľadu na okolnosti, pretože ak tvoja viera zostane pevná, dokonca aj keď niečo nedokážeš úplne pochopiť alebo si niečo nespravil dobre a neprešiel si veľkou skúškou, alebo aj keď si stratil ľudské telo a odišiel si z tohto sveta, aj tak dosiahneš Dovŕšenie. Je to preto, že Majster neuznáva toto prenasledovanie a tú vec ti spôsobilo prenasledovanie. Preto to určite majte na zreteli. Ak v tej chvíli náhle prejdeš na druhú stranu a v tom momente sa pokazíš, všetko tvoje by sa mohlo skončiť. Vaše spravodlivé myšlienky musia byť dostatočne silné a dokonca aj keď ste tou skúškou neprešli dobre, nemôžete zaváhať v najzákladnejšej veci.“

Tiež som si uvedomil, že ak by som v sebe elementy žiadostivosti už nemal, démon žiadostivosti by si nemohol nájsť výhovorku na zasahovanie.

V Čuan Falune, v 6. lekcii, sa píše:

„Kedykoľvek je tam také alebo onaké zasahovanie pri praktizovaní, mali by ste hľadať príčiny v sebe a zistiť, čoho ste sa stále nevzdali.“

Rozhadzovačnosť

Od začiatku kultivácie som mal pripútanosť k rozhadzovačnosti. Najprv som si to vôbec neuvedomoval, neskôr som dostával náznaky a keď som si to ani po rokoch neuvedomil a nič s tým nerobil, ocitol som sa v situácii, že bolo jednoducho nemožné si to neuvedomiť. Na začiatku kultivácie som mal pomerne dosť financií a ako čas išiel príjem z práce sa znižoval, ale moje míňanie sa zvyšovalo. Prikrýval som sa väčšou perinou, než na akú som mal. Došlo to až do štádia, že som sa dostal do dlhov a to by praktizujúci nemal a možno ešte horšie bolo, že som si neuvedomoval aké dôležité a súrne je splatiť všetky dlhy. Vôbec som si neuvedomoval urgentnosť a vážnosť tejto mojej situácie do ktorej som sa dostal skrz neodstránenia pripútanosti k rozhadzovačnosti. Pomohli mi ale zdieľania s viacerými praktizujúcimi a Majstrove prednášky. Napríklad mal som kreditnú kartu a tú som používal kedykoľvek, keď som moje bežné peniaze za prácu minul. Nemal som vôbec starosť, či si niečo môžem dovoliť kúpiť alebo nie, lebo karta to vždy zatiahla. Lenže kartu bolo potrebné neskôr aj splácať a tak sa za niekoľko rokov dlhy nahromadili. Dával a platil som veci druhým, i napriek tomu, že ja sám som bol v dlhoch. Bolo to vrcholne nezodpovedné správanie. V súčasnosti mám také pochopenie, šetriť, splatiť dlhy čo najskôr a aj keby bol praktizujúci bohatý, aj tak by nemal dávať iným praktizujúcim peniaze, alebo veci len tak. A naopak praktizujúci by takéto veci nemali prijať.

Vo vyučovaní Fa na Medzinárodnej Fa konferencii vo východnom USA, New York, 27. – 28. 3. 1999, Majster hovorí:

„Dávanie darčekov? Čo je dávanie darčekov? Niekto niečo dá niekomu inému? Prečo by vám niekto, kto vás nepozná, mal niečo dávať? Dobre, poznáte sa navzájom a všetci ste študenti. Avšak mal by študent neuvážene dávať inému študentovi drahé veci? Prečo by to robil? Musí tam byť príčina! Dokonca aj keď to nie sú drahé veci, prečo ich dávate po taký dlhý čas? Prečo? A prečo ich prijímate? Je to preto, že nemôžete prekonať svoju pripútanosť k nenásytnosti? Alebo sú tam iné príčiny? Prečo sa ich nepokúsite nájsť? To je neprijateľné. Tento náš Dafa nezahŕňa peniaze alebo materiálne bohatstvo a my nezhromažďujeme peniaze alebo hmotný majetok. Prišli ste praktizovať kultiváciu a od nikoho z vás, čo tu sedíte, nepýtam ani korunu. Prečo je to tak, že keď vám druhí ľudia dávajú veci, nemôžete to opustiť? Teraz sa vyjadrím k jednej konkrétnej otázke: Vy všetci, čo pracujete pre Dafa, a všetci tí, čo pracujú pre Majstra, bez ohľadu na dôvod, rozhodne nemôžete nič prijať od študentov. Veci, ktoré boli poslané Majstrovi, sa musia dať Majstrovi, aby sa o ne postaral. Nemáte dovolené sami s tými vecami manipulovať, nenechávajte si ich pre seba, nedržte si ich, ani neotvárajte listy alebo iné veci, ktoré sú určené pre Majstra.“

Mám teraz veľké odhodlanie urýchlene splatiť dlh, ktorý mám. A prednostne splatiť dlh voči praktizujúcemu. Na mojej súčasnej úrovni pochopenia by som to už nikdy nespravil, že by som si požičal peniaze od praktizujúceho, aby som splatil iný dlh, ktorý mám voči banke.

Opakom rozhadzovačnosti je šetrenie. A to je to, čo sa teraz učím. Verím, že skúšky s ktorými sa stretnem v tomto ohľade, budem riešiť správne.

O niekoľkých skúsenostiach a následných pochopeniach, ktoré som mal, keď som trošku otvoril svoje srdce pre druhých

Raz som išiel po boku praktizujúcej a ponáhľal som sa na určité konkrétne miesto – dosť veľký kus cesty sme mali spoločnú cestu. Zrýchlil som chôdzu a išiel som niekoľko metrov pred praktizujúcou, aby som prišiel na čas. Až neskôr som si uvedomil, že to je neúctivé voči praktizujúcej a že v mysli som bol niekde úplne inde, už na tom mieste kde som smeroval. To sa mi stalo niekoľkokrát, aby som si uvedomil, že to je nedobré správanie. Vlastne uvedomil som si to až vtedy, keď mi to praktizujúca vysvetlila. Naozaj to so mnou veľmi pohlo. Nikdy som sa predtým takto na veci nepozeral. Teraz si všímam a dávam pozor, že keď som s niekým, snažím sa mu dať 100 percent svojej pozornosti, hlavne si dávam pozor, aby som bol mysľou prítomný a nemyslel na to, kde mám ísť, čo mám ešte spraviť.

V Čuan Falune, v 2. lekcii, sa píše:

„Keď človek trvá na robení vecí svojím spôsobom, bude získavať na úkor druhých a robiť nesprávne skutky. Kvôli tomu vyžaduje kultivačná prax znova a znova, aby človek nasledoval prirodzený priebeh, keďže vašimi snahami budete ubližovať druhým.“

Nedávno som si niečo všimol, keď sme zdieľali o študovaní Fa, praktizujúci veterán spomenul pred novým praktizujúcim, že číta jednu lekciu denne a že tak nejako by to malo byť. Lenže potom to vytvorilo tlak na nového praktizujúceho. Keďže som bol toho svedkom, pozrel som sa do seba a hneď som prišiel na to, čo mi to má povedať. Aj ja som v minulosti povedal určité veci iným praktizujúcim, ktoré som nemal povedať, a ktoré sa praktizujúcich veľmi dotkli. Už som sa osobne praktizujúcim ospravedlnil.

V Čuan Falune, v 1. lekcii, sa píše:

„Rôzne úrovne majú rôzny Zákon a rôzne dimenzie majú rôzny Zákon, z ktorých všetky sú rôznymi prejavmi Budhovho Zákona v rôznych dimenziách a na rôznych úrovniach.“

A tiež je v tom zahrnutá otázka kultivácie reči, mali by sme dbať na to čo povieme, obzvlášť praktizujúci veteráni pred novými praktizujúcimi.

V Čuan Falune, v 8. lekcii, sa píše:

„Kultivácia rozprávania, ktorú učíme my, sa vzťahuje na to, čo zahŕňa slávu a osobný zisk, ktorého sa nemožno vzdať medzi svetskými ľuďmi, na to, čo nemá nič spoločné so skutočnou prácou praktizujúcich v spoločnosti, nezmyselné klebetenie medzi praktizujúcimi v tej istej škole praktizovania, pripútanosti, ktoré spôsobujú, že sa človek predvádza, chýry alebo šírenie fám, alebo diskusie o niektorých spoločenských otázkach, pri ktorých je človek vzrušený. Ja sa držím toho, že toto sú všetko pripútanosti svetských ľudí. Myslím si, že v týchto oblastiach musíme dbať na to, čo povieme – to je kultivácia rozprávania, o ktorej hovoríme.“

Niekedy pri zdieľaniach s praktizujúcimi som si všimol, že keď som niečo povedal k projektu alebo keď som rozprával o svojom pochopení v osobnej kultivácii, tak namiesto podpory som sa dočkal kritiky. Bez ohľadu na to, či boli moje nápady a návrhy dobré alebo nie, kritika od praktizujúcich mi veľmi nepomohla. Opäť som uvažoval, zase som svedkom niečoho, čo mnou pohlo, čo mi nie je príjemné. Uvažoval som ďalej, či som sa ja takto nezachoval voči iným praktizujúcim, že som namiesto vyjadrenia podpory praktizujúcich kritizoval. A je to tak, ako som spomenul vyššie, už som sa praktizujúcim ospravedlnil a dávam si teraz veľký pozor na to čo poviem.

V Čuan Falune, v 3. lekcii, sa píše:

„Mali by ste byť vždy zhovievaví a láskaví k druhým a brať ohľad na druhých, nech robíte čokoľvek. Kedykoľvek narazíte na problém, najprv by ste mali zvážiť, či druhí dokážu túto vec strpieť, alebo či to niekomu neublíži. Ak to robíte takto, nebudú žiadne problémy. Preto by ste mali v kultivačnej praxi nasledovať vyšší a ešte vyšší štandard.“

Ďakujem praktizujúcim, ďakujem váženému Majstrovi.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.