7. Česko-slovenská Fa konference: Zachraňování vnímajících bytostí v různých prostředích (1. část)

Od praktikující Falun Dafa

Vážený Mistře, vážení praktikující,

nejprve bych ráda promluvila o tom, jak mi Mistr dal sílu vést Číňany k vystupování z Komunistické strany Číny.

Už dlouho obdivuji starší praktikující, kterým se daří během krátké doby přivádět stovky Číňanů k vystoupení z Komunistické strany Číny. Dříve jsem Číňanům jen nabízela informační materiály, aby si je přečetli, protože nemluvím čínsky. Ale protože se mi dobře daří navazovat kontakty s čínskými lidmi, chtěla jsem se učit od praktikujících, kteří jen vysloví čínsky pár slov a Číňané jim hned důvěřují.

Na konferenci Fa v Los Angeles 2013 Mistr mluvil o důležitosti zachraňování Číňanů, kteří jsou králi vesmíru a králi různých národností reinkarnovaní v Číně a museli projít největším utrpením, protože jejich úroveň je tak vysoká. Nikdy jsem nezažila Mistra mluvit tak vážně jako na této přednášce. Současně jsem pociťovala silnou energii, jak naplňovala mé tělo.

Mistr v téže přednášce také zmínil:

„Počet skupin turistů z pevninské Číny v současné době roste. To je uspořádání pro lidi, aby slyšeli pravdu v odlišném prostředí. Naše místa na objasňování pravdy jsou ve skutečnosti tou přední linií – přední linií pro objasňování pravdy. … Ale teď máme tak mnoho skupin turistů a mnoho z těch turistů, zvláště z pevninské Číny, ještě neslyšelo pravdu. … Nemůžete tyhle lidi opustit. Stále musíme odvést dobrou práci v objasňování pravdy na turistických místech v každé oblasti.“ (Učení Fa na konferenci Fa na západě USA, Los Angeles, 19. 10. 2013)

A první dvě zkušenosti na konferenci byly právě o tom, jak praktikující pomáhají Číňanům vystupovat ze strany.

Předtím, než jsem jela na konferenci, zapsala jsem se, že budu hrát na buben v orchestru. Dostala jsem potvrzení, že bubny byly převezeny z New Yorku, ale když jsem přijela na zkoušku, koordinátor mi řekl, že bubny tady jsou, ale někdo zapomněl donést na bubny pásy, takže jsme nemohli nacvičovat. Bylo tam jen pět bubnů praktikujících z Austrálie, které si sami přivezli. Začali nacvičovat a já si pomyslela, jak to asi půjde v orchestru, protože to neznělo moc dobře. Ale rychle jsem odstranila tuto myšlenku, protože nebyla spravedlivá, a řekla jsem si, že budou hrát velmi dobře a jistě i celému orchestru to dobře půjde. Téměř okamžitě se situace změnila a začali hrát velmi pěkně a bylo to silné. Celý orchestr, podle mě, hrál během průvodu velmi dobře.

Ale měla jsem jiný úkol, což jsem si uvědomila později, protože průvod procházel částí China Town. Začala jsem dávat materiály k objasnění pravdy Číňanům a začala jsem s nimi mluvit. Nežádala jsem je, aby vystoupili ze strany, jako to dělali ostatní, ale řekla jsem vážným tónem: „Musíte nyní opustit stranu! Nečekejte ani jediný den, není už čas, týká se to vašeho života, dělám to ve vašem zájmu!“ Ve skutečnosti jsem to nebyla já a nebyla to má slova, jen jsem hrála svoji roli, všechno bylo učiněno Mistrem. V těch slovech byla velmi silná energie. Myslím, že tak 95 % oslovených lidí přikývlo hlavou a odpověděli: „Ano, ano, děkuji, velmi vám děkuji.“ Bylo to velmi silné i pro mě.

Když jsem potkala děti, dala jsem jim letáčky a požádala je, aby vystoupily ze zlých organizací, pokud byly jejími členy, řekly o tom rodičům a přesvědčily je, aby vystoupili ze strany hned, že už není čas. Cítila jsem obrovský soucit a bylo v tom mnoho síly. Také skupina dětí ke mně protahovala ruce mřížovou hradbou školního dvoru, aby ode mě dostaly informační materiály.

Majitelé obchodů a zákazníci vycházeli z obchodů a ve skupinkách pozorovali průvod. Se všemi skupinkami jsem mluvila. Byl to nadpřirozený pocit. Také jsem si všimla několika lidí, jak jdou do restaurace. Následovala jsem je. Majitel je přivítal a restaurace byla plná lidí. Dala jsem majiteli restaurace noviny a mluvila jsem s ním. Zeptal se, zda praktikuji Falun Gong. Když jsem odpověděla, že ano, řekl: „Dobře! Dejte mi několik kusů novin. Promluvím s dalšími lidmi v restauraci.“

Většinou jsem se soustředila na čínské lidi, ale někdy za mnou přišli také lidé ze Západu a požádali mě o materiály pro své čínské šéfy nebo přátele. Dokonce i někteří Číňané chtěli více letáčků pro své přátele. Poté jsem každého požádala, aby o tom informoval své příbuzné a známé. Všichni odpověděli: „Ano!“

Po průvodu jsem také mluvila s policisty o důležitosti našeho poslání. Byli moudří a vzali si materiály. Nepočítala jsem, kolik lidí mělo pozitivní postoj k vystoupení ze strany, ale bylo jich mnoho.

Když praktikující viděli, co se děje, dali mi materiály a lotosové kvítky, abych je rozdávala Číňanům. Také se se mnou chtěli vyfotit. Byla jsem se sebou velmi spokojena a objevilo se připoutání k předvádění. Nebyla jsem si toho však vědoma.

Viděla jsem Číňana, jak sedí na lavičce, hned vedle lavičky, na které sedělo několik praktikujících, které jsem znala. Začala jsem na něho mluvit. Náhle mi řekl: „Jdi pryč!“ Dále jsem mluvila, protože jsem ze své zkušenosti věděla, že když na lidi mluvím, tak to odstraní zlo, které za nimi je a oni pak mohou změnit názor a přijmout to, co říkám. Ale on řekl, že jsem blázen. Všimla jsem si, že praktikující se na mě negativně dívají a zlobí se, protože si mysleli, že na něho příliš tlačím. Uvědomila jsem si, že to staré síly využily mého připoutání a nedostatek ve spolupráci (negativní myšlenky) přinesly výsledek, že nebylo možné muže zachránit.

Mívala jsem dříve občas pocit, že praktikující dělají něco „nesprávně“, když jsme byli na akci. Snažila jsem se odstranit všechny negativní myšlenky o druhých a říkala si, že výsledek bude i tak velmi dobrý. Obvykle to fungovalo.

Mistr o naší práci pro Velký Zákon řekl:

„Uvědomujete si, že pokud jste praktikující, použiji všechny problémy nebo nepříjemnosti, se kterými se střetnete v jakémkoliv prostředí a za jakýchkoliv okolností – to se týká i práce pro Velký Zákon, bez ohledu na to, za jaké dobré nebo svaté je považujete – abych odstranil vaše připoutání a vynesl na světlo vaši démonickou povahu, aby mohla být odstraněna. Vždyť vaše zlepšení je nejdůležitější. Když se budete zlepšovat tímto způsobem, to, co budete dělat s čistým srdcem, bude to nejlepší a nejsvatější.“ (Podstata dalšího pokroku I, Další porozumění, 9. 9. 1996)


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.