Příběhy ze staré Číny: Nejdříve mysli na ostatní, kultivuj své vnitřní já a nikdy nedávej vinu druhým

Od Čching Jena

V okrese Sing-chua, v provincii Ťiang-su, bydlel v dávných dobách obchodník jménem Ma Wen-an. Byl to člověk vzdělaný a s dobrým chováním. Jeho manželka, paní Wu, byla velmi krásná a chytrá a své domácí povinnosti zvládala opravdu dobře. K ostatním lidem se však chovala přezíravě a arogantně. Ani se svou tchýní moc dobře nevycházela. Pokaždé, když se Ma Wen-an vrátil domů z obchodní cesty, slyšel jen vzájemné obviňování obou žen. Stěžovaly si jedna na druhou, ale ani jedna nechtěla tu druhou vyslechnout. Celá ta situace Ma Wen-ana velmi znepokojovala. Věděl, že jeho žena nerespektuje jeho matku a rozhodl se to změnit. Jednoho dne dostal nápad, který by měl jeho ženu přimět k tomu, aby uznala své vlastní chyby.

Paní Wu si opět svému muži stěžovala na svou tchýni, ale on jí řekl: „Vím, že je moje stará matka upovídaná. Proto jsem se rozhodl, že se co nejrychleji odstěhujeme. Naši příbuzní a známí však nevědí o tom, že je moje matka tak problematická. Když se teď narychlo odstěhujeme, budou nás ostatní kritizovat.“ (V Číně je tradicí, že mladá generace pomáhá starší generaci.) „Chtěl bych tě tedy poprosit, abys to ještě měsíc či dva vydržela. A do té doby, než se odstěhujeme, musíš ještě nést za mou matku zodpovědnost a starat se o její blaho. Pokud tak budeme jednat, každý se dozví o tvém velkém respektu vůči mé matce a také to, jak nesnášenlivá moje matka je. Potom můžeme změnit své bydliště a nikdo proti tomu nemůže nic říct.“

Paní Wu se tento nápad moc nezamlouval, ale Ma Wen-an pokračoval: „Brzy se odstěhujeme. V příštím týdnu bys měla s mou matkou jednat tak, jako kdyby byla u nás na návštěvě. Jednej s ní s respektem. Je to snad tak těžké?“

Nakonec paní Wu souhlasila. Od toho dne byla na svou tchýni velmi milá a poslouchala ji. Tchýně si uvědomila, že se její snacha změnila, což se jí velice líbilo. Měla radost z toho, že k ní byla snacha tak ohleduplná. Všechny neshody přirozeně zmizely a jejich vztah se zlepšil.

Za několik dnů si Ma Wen-an povšiml, že jeho žena už o jeho matce nemluví špatně. Zeptal se jí tedy: „Jak s tebou jednala má matka v poslední době?“ Odpověď zněla: „Lépe.“ Ma Wen-an odvětil: „Teď, když s tebou jedná lépe, by ses o ni měla starat ještě pozorněji. Musíš všem ukázat, jak poslušná jsi, a jak nespravedlivá je moje matka. Teprve potom se můžeme odstěhovat.“ Paní Wu souhlasně přikývla.

Ma Wen-an se opět po několika dnech své ženy zeptal: „Jak s tebou jedná moje matka teď?“ Paní Wu odpověděla: „Moje tchýně se mnou jedná velmi dobře. Už se nechci stěhovat. Jsem šťastná, že mohu být v její blízkosti a starat se o ni tvým jménem.“

Ma Wen-an své ženě řekl: „Musím se ti přiznat. Ve skutečnosti jsem tě chtěl přimět k tomu, aby ses o mou matku starala a nechtěl jsem se stěhovat. Nyní, když jsem ti to prozradil, věřím, že mě pochopíš. Dříve sis pořád stěžovala, jak je má matka upovídaná a jak je těžké s ní vyjít. Celou dobu jsem věděl, že se k mé matce nechováš dobře. Ty jsi však byla rozzlobená na všechny okolo a kritická skoro ke všemu. Nechtěla sis přiznat své chyby, a tak jsem tě nemohl na ně upozornit, protože bys se mnou nikdy nesouhlasila. Také jsem tě nemohl nutit, abys s mou matkou uzavřela mír, a proto jsem se musel uchýlit k této lsti, aby se to v tobě hnulo, a alespoň dočasně jsi ji tolerovala. Ve skrytu duše jsem doufal, že se tvé arogantní chování změní. Je mi moc líto, že jsem tě obelhal. Nedělalo mi to vůbec žádné potěšení.“

Ma Wen-an pokračoval: „Dříve lidé říkali‚ že dobrá snacha nikdy neselže v tom, aby nezdůrazňovala dobro své tchýně. To je dokázaná skutečnost. Doufám, že od této chvíle se soustředíš na své vlastní chyby a nebudeš dávat vinu všem ostatním. Dříve lidé také říkávali: ‚Miluj ostatní a ostatní budou milovat tebe, respektuj ostatní a ostatní budou respektovat tebe.‘ Tento princip neplatí pouze pro mezilidské vztahy ve společnosti, ale platí i v rodině.“

Ma Wen-an jí vyprávěl o velké ctnosti a laskavosti, kterou jeho rodiče svým dětem předali. Vyprávěl jí i klasické příběhy ze staré Číny o rodičích a jejich dětech.

Od této události spolu obě ženy vycházely velmi dobře. Každá chválila rodinu jako vzor vzájemného respektu mezi oběma generacemi.

Dříve lidé věnovali sebekontrole zvláštní pozornost. Žili podle principu „vyvarovat se chyb“ a „napravovali své chyby, pokud nějaké udělali“. Pokud při každém konfliktu obviňuje jedna strana druhou, stává se tento konflikt čím dál horší. Počestná a použitá metoda od Ma Wen-ana si zaslouží našeho potlesku. Ta vnitřní pravda příběhu o „sebekontrole a sebepozorování“ nás povzbuzuje k zamyšlení. Jak se máme během konfliktu zachovat?

„Také jsme řekli, že když všichni kultivujeme své vnitřní já, zkoumáme svůj charakter, abychom našli příčiny špatných skutků, a snažíme se, abychom to udělali příště lépe, a kdykoli něco děláme, bereme ohledy nejprve na druhé, pak se svět změní k lepšímu a morální měřítka opět stoupnou. Mravy se zlepší, a stejně tak i všeobecná bezpečnost. Možná ani nebudeme potřebovat žádnou policii. Nikomu nebude třeba vládnout, každý se ukázní sám od sebe a všichni budou zkoumat své vnitřní já, aby se věci vyřešily. Neřekli byste, že by to bylo skvělé? Víme, že zákony jsou teď čím dál detailnější a dokonalejší. Ale proč lidé stále ještě dělají špatné skutky? Proč se neřídí zákony? To je proto, že nemůžete vládnout jejich srdcím, a když je nikdo nevidí, stále ještě budou dělat špatnosti. Ale když každý bude zušlechťovat své vnitřní já, bude to úplně jiné a nebude třeba, abyste zajišťovali spravedlnost.“ (Zhuan Falun, Přednáška devátá, Člověk s velkými duchovními sklony)

Ve výše zmíněném úryvku z knihy Zhuan Falun vysvětlil Mistr Li Hongzhi podstatu „hledání příčiny ve svém vnitřním já“ a „to vlastní já kultivovat“. Tyto body způsobí, že mnozí lidé, od té doby, co praktikují Falun Gong, se stali velmi snášenlivými a jejich rodinné vztahy se zlepšily.

Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/201010/55958.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.