Příběhy ze staré Číny: Wang Šou-ženova moudrá slova

Od praktikujícího Falun Dafa

Wang Šou-žen byl známým novokonfucianistou a vychovatelem v době dynastie Ming. Jednou řešil případ neshody mezi otcem a synem, kteří se vzájemně obviňovali. Wang Šou-žen to vyřešil tak, že s každým z nich promluvil pár slov, načež se otec se synem vzájemně objali a rozplakali. Oba pak odešli usmířeni domů. Poté se Wang Šou-žena kdosi zeptal: „Co jste jim řekl, že v jediném okamžiku začali všeho litovat?“

Wang Šou-žen prozradil: „Řekl jsem jim, že Šun je velmi neuctivý a nezdvořilý syn a Ku-sou je laskavý a milující otec.“

Šunova nevlastní matka byla prohnaná, krutá a zákeřná žena. Její syn, Siang, byl domýšlivý, panovačný a neuctivý mladík. Macecha pomlouvala svého nevlastního syna Šuna před otcem Ku-souem velmi často. A tak se stalo, že všichni tři potom kuli pikle a dělali všechno možné, aby nezdárného Šuna zabili. Jednou mu poručili opravit silo a potom ho vzápětí zapálili. Jindy ho požádali o vykopání studny, a zatímco dole kopal, hodili tam obrovský balvan. Ale Šuna museli chránit samotní Bohové, protože zůstal nezraněný i přes jejich neustálé vražedné pokusy. Ti tři dávali Šunovi najevo svou nenávist a nepřátelství, ale on s nimi jednal naopak přívětivě. Všechnu práci dělal s nadšením a na nic si nestěžoval. Své rodiče vždycky poslouchal a byl k nim zdvořilý. S bratrem Siangem měl soucit a choval k němu bratrskou lásku.

Jak to tedy Wang Šou-žen vyřešil? Vysvětlil to takto: „Šun se téměř nikdy nepovažoval za uctivého syna, proto byl schopen se stát uctivým. Ku-sou se pořád považoval za milujícího otce, proto už nebyl schopen víc milovat. On si totiž říkal toto: ‚Šuna jsem od malička vychovával, proč se nyní ani trochu nesnaží, aby se mi zalíbil?‘ Jelikož Ku-sou nepoznal, že mu jeho druhá žena neustále lže, považoval se za láskyplného otce, a víc už milovat nemohl. Naopak Šun si zase říkal tohle: ‚Otec mě moc miloval, když jsem byl ještě malý, ale teď už mě nemá vůbec rád. Musí to být tím, že k němu nejsem dost uctivý.‘ Snažil se tedy pořád zlepšovat a díky tomu byl čím dál uctivější. Nakonec Ku-sou zmoudřel a všeho litoval. Šun se stal tím nejuctivějším synem všech dob a z Ku-soua se stal milující otec.“

My bychom při jednání s ostatními měli být také rozumní. Na rozdíl od Šuna hledáme při různých konfliktech příliš často chyby u jiných. Kdybychom se podívali do svého nitra a tam objevili své nedostatky a potom se zlepšili, mohly by se konflikty vyřešit, ať by byly sebevětší.

Anglická verze: http://www.clearharmony.net/articles/200606/33901.html
Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/200606/32290.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.