Málo známé příběhy z historie: Lao C', Konfucius a Šákjamuni

Čínskou hluboko sahající kulturu neovlivnilo kromě Buddhovy školy nic tak moc, jako konfucianismus a učení z taoistické školy. Zakladatelé těchto tří škol - Šákjamuni, Konfucius a Lao C', byli následnými generacemi dlouhý čas respektováni, uctíváni a vzýváni.

Není bez zajímavosti, že data narození těchto tří lidí jsou v rozpětí dvaceti let. Z pohledu historické perspektivy všichni tři patřili do stejné éry. Lao C' se narodil 15. února 571 př. n. l. ve vesnici Kü-čchen, kraj Li, hrabství Kchu, stát Čchu (nyní kraj Lu-i, provincie Chen-an). O pět let později se 8. dubna 566 př. n. l. narodil v dnešním Nepálu Šákjamuni. Za dalších patnáct let uzřel světlo tohoto světa v Čchü-fu, provincie Šan-tung, Konfucius, což bylo 27. srpna 551 př. n. l.

Tří svatí přišli na tento svět ve stejné éře. Byla to historická náhoda nebo uspořádání Bohů?

Lao C'

Jeho rodné jméno bylo Li, mužské Po-jang, používané pouze rodinnými příslušníky, a čestný posmrtný titul Tan. Lao C' je později přijaté jméno, jež znamená „Starý mistr“, což vyjadřovalo respekt, jaký k němu lidé chovali. „Lao“ doslova znamená vysoký věk a velká ctnost a „C'“ byl ve starých dobách označován muž, který si zasloužil chválu. Podle legendy bylo jeho chování i vrozené nadání neobyčejné. Součástí jeho působnosti u dvora byly i ceremoniální obřady. Byl také historikem státního archivu v Čou, „Šou Cchang Š' Š'“ (vrchní kurátor Národní knihovny a archivu) a „Ču Sia Š'“ (císařský historik).

Lao C' žil dlouhý čas v Luo Jangu, lenním státě Čou, a zažil pád dynastie Čou. V roce 520 př. n. l. se Lao C' zapletl do vnitřního mocenského boje mezi úředníky císařského dvora a byl propuštěn. Takovou zlomyslností lidského světa byl hluboce znepokojen a opustil světský styl života. Procestoval mnoho částí země, aniž by někdo věděl, kdo vlastně je.

V září roku 478 př. n. l. se Lao C' ve věku 93 let odebral na západ, do země Čchin. Právě když překračoval průsmyk Chan Ku, dozvěděl se vrchní strážce hranice Jin Si od věštce, že tudy projde Nesmrtelný, takže nařídil vyčistit a upravit čtyřicet Li (1 Li je cca 500 metrů) silnice, aby tím tohoto svatého uvítal. Lao C' dorazil dle očekávání za krátký čas. Jin Si řekl: „Mistře, odcházíte do ústraní a nám už nebude umožněno slyšet vaše učení. Napište, prosím, knihu, aby vaše učení zůstalo pro příští generace.“ Lao C' nikdy v Říši středu neučil a věděl, že Jin Si je vyvoleným, aby získal Tao, takže tam krátkou dobu pobyl a napsal slavnou knihu Tao Te Ťing. Pak šel západně od průsmyku Chan Ku a přešel přes „Tekutý písek“ (což se vztahuje k poušti v provincii Sin-ťiang). Nikdo nevěděl, kam nakonec odešel.

Jednou Konfucius navštívil hlavní město v Čou, aby se od Lao C' naučil systému ceremoniálních pravidel. Asi tak v roce 500 př. n. l. přijel Konfucius se starým vozem taženým krávou do Luo Jangu, hlavního města státu Čou. Cílem této cesty bylo pozorovat systémy bývalých císařů, studovat zdroj obřadní hudby a naučit se pravidlům morálky. Z tohoto důvodu navštívil Lao C' tedy osobu zodpovědnou za císařskou knihovnu a také obeznámenou s ceremoniálním systémem císařského dvora. Po skončení této cesty vyslovil Konfucius jeden výrok, který si předávaly generace: „Z celého množství teorií budu následovat tu ze státu Čou.“ Systém ceremoniálních pravidel státu Čou byl zaveden, zatímco ty ze Sia z Šangu sloužily jako doporučující. Podpora systému z Čou je důkazem toho, že se na této cestě velmi mnoho naučil.

Během té návštěvy se Lao C' Konfucia zeptal, jakou knihu nyní čte. Konfucius odpověděl, že čte Čou I (Knihu proměn), protože tuto knihu prý četli všichni svatí. Lao C' řekl: „Pro svaté je to v pořádku, když to čtou, ale proč ji chcete číst vy? Jaká je myšlenková podstata této knihy?“ Konfucius odvětil: „Podstatou je podporovat laskavost, dobrotu a spravedlnost.“ Na to Lao C' řekl: „Tato takzvaná dobrota a spravedlnost jsou věci, které matou srdce člověka, jako moskyti, kteří člověka v noci štípou a nedají mu spát. Ony mohou lidi jen zmást a přivést je do maléru.“

„Podívejte se, že peří velké labutě zůstává od přírody sněhobílé, aniž by se musela každý den mýt a havran je od přírody černý, aniž by si musel peří namáčet v tuši. Nebe je od přírody nahoře a země je od přírody dole, slunce a měsíc září od přírody, hvězdy jsou od přírody seřazeny do určitých formací a stromy a tráva se od sebe liší od přírody. Když budete chtít kultivovat Tao, tak následujte jednoduše stávající přirozený Zákon a dosáhnete Taa přirozenou cestou. Jaký smysl by mělo podporovat věci jako je dobrota a spravedlnost? Není to zrovna tak směšné jako hledat ztracenou ovci za pomoci mlácení do bubnu?“

Ještě jednou se Lao C' Konfucia zeptal: „Myslíte si, že jste získal Tao?“ Konfucius odpověděl: „Dvacet sedm let jsem hledal, ale pořád jsem ho ještě nedosáhl.“ Lao C' řekl: „Kdyby bylo Tao něco, co se může ostatním dát, dávali by ho lidé svým příbuzným. Kdyby se mohlo o Tau zcela jasně informovat, vyprávěli by o něm lidé svým bratrům. Kdyby mohlo být Tao předáváno druhým, snažili by se ho lidé předat svým dětem. Ale toto vše je nemožné. Důvod pro to je jednoduchý. Jestliže daná osoba nemá ve svém srdci to správné pochopení pro Tao, nikdy se Tao do jejího srdce nedostane.“

Konfucius řekl: „Studoval jsem šest starých klasiků a cesty, jak naši předkové vládli zemi a snažil jsem se je pochopit. Chápu úspěšnou cestu dobrých císařů, jako byl Čou Kung a Čao Kung. Navštívil jsem sedmdesát vévodů různých válčících říší, ale žádný z nich nebyl ochoten akceptovat můj nápad. Zdá se, že lidi je velmi těžké přesvědčit!“ Lao C' řekl: „Těch šest vámi citovaných klasiků, to je brak dřívějších dynastií. K čemu to je, že je zmiňujete? To, co teď kultivujete, je rovněž něco starého.“

Poté, co se Konfucius naučil ceremoniální systém z Čou, byl rozhodnut vrátit se do země Lu a z celého srdce podpořit rozvoj ceremoniálního systému z Čou, ale Lao C' měl pro to určité výhrady. Zdálo se mu, že i když byl ceremoniální systém nezbytný, přece jen úplné převzetí tohoto systému z Čou se mu jevilo jako nemožné. Změnila se doba i svět a některé části systému státu Čou už byly nevhodné. Lao C' tedy Konfuciovi řekl: „Těla těch, o kterých jste se zmínil, se obrátila v prach a zůstala jen jejich slova. Pokud je vhodné prostředí, šel by do státní služby i aristokrat a dokázal by se i vypořádat s tím, že žije jako plevel, přestože takovým není.“

„Slyšel jsem, že lidé, kteří jsou dobrými obchodníky, skrývají své bohatství před ostatními. Džentlmen s vysokou ctností často působí jako osoba pošetilá, která nemá žádnou vnitřní sílu. Měl byste upustit od své hrdosti a svých přání, přestaňte se držet svého stanoviska, chování a všech svých ambicí, na nichž tak zaníceně trváte, protože tyto věci nejsou pro vás vůbec dobré. To je všechno, co bych vám chtěl říct.“

Konfucius nevěděl, co by na to měl odpovědět, ale stejně se své ctižádosti nevzdal. „Velký muž dělá to, co považuje za obtížné.“ Po ukončení svých návštěv na jiných místech se Konfucius rozloučil a z Luo Jangu, hlavního města Čou, odjížděl s pocitem určitého nadšení i určité ztráty. Byl nadšen, že se naučil ceremoniální systém, ale byl i zklamaný z toho, co mu řekl Lao C'. Na jeho přání byla postavena kamenná tabule s nápisem: „Konfucius navštívil Čou, aby se naučil ceremoniální protokolový systém.“

Konfucius po návratu tři dny nepromluvil ani slovo. C' Kung, jeden z jeho žáků, si pomyslel, že je to zvláštní a zeptal se svého učitele, co se stalo. Konfucius řekl: „Vím, že ptáci mohou létat, vím, že ryby mohou plavat a také vím, že zvířata umějí běhat. Ty, kteří umějí běhat, mohu chytit s pomocí sítě; ty, kteří umějí plavat, mohu chytit rybářským vlascem; ty, kteří umějí létat, mohu střelit šípem. Co se draků týče, nevím, jak jezdí na větru a na mracích, a jak vystupují do nebes. Dnes jsem se setkal s Lao C' a on je přesně jako drak a příliš hluboký, aby mohl být vyzkoumán!“

Přesně to je ten rozdíl mezi osvícenou vnímající bytostí, která může zachraňovat životy, a filozofem v lidském světě. Úsloví „existuje málo společného pro dorozumění se osob s rozdílnými principy“ se vztahuje k tomuto rozdílu. Tao od Lao C' je mysteriózní a těžko pochopitelné, je to učení Boha, zatímco slova Konfuciova jsou jednoduše jen lidské teorie a morální standard pro definici lidského chování.

Anglická verze: http://www.clearharmony.net/articles/200710/41850.html
Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/200711/40355.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.