Scény, ktoré som videla počas vysielania spravodlivých myšlienok

Od praktizujúcej Dafa z Číny

(Clearwisdom.net) Je tomu už 11 rokov odkedy som získala Fa, ale počas tohto obdobia som sa nečinila dosť dobre. Zostalo mi mnoho pripútaností, ktoré boli niekedy také silné, že som sa nimi cítila zaplavená. Jediným riešením problémov je študovanie Fa, lepšie študovanie Fa, dobré kultivovanie sa a nachádzanie našich nedostatkov.

Porozprávam teraz o niektorých veciach, ktoré som videla na svojej úrovni.

Nedávno som sa namáhavo usilovala zbaviť pripútaností a predstáv, až som jedného dňa vo sne prešla testom s jasnou mysľou. Nasledujúci deň počas vysielania spravodlivých myšlienok mi Majster umožnil vidieť túto veľkolepú scénu: Videla som samú seba sediac na vrchole desiatok tisícov lotosov. Jedno poschodie pozostávalo zo štyroch či piatich vrstiev lotosov. Vyžarovali z nich oslňujúce biele svetlá, ktoré rozjasňovali všetky vesmíry pod sebou. Z môjho chrbta sa vystieralo tisíc rúk; každá z nich vysielala mohutný svetelný stĺp, ktorý siahal tak ďaleko, ako len oči dovidia a pritom ako vystreľoval vo všetkých smeroch, ničil démonov vo vesmíre.

Keď som sa pozrela bližšie, videla som, že na každej mojej ruke stál cherubín s vlasmi v tvare podobnom čajníkovému viečku a s kusom červenej látky, ktorá pokrývala jeho žiariace telo. Potom som zbadala, že cherubíni boli po celom mojom tele a svetelný stĺp na vrchole mojej hlavy siahal až do nekonečna, odstraňujúc démonov. Na vrchole mojej hlavy ležali dvaja cherubíni, z ktorých jeden si dával nohu cez nohu druhého a takto sa spolu zabávali. V jednom momente sa cherubíni premenili z mužov na ženy. Vyzerali prekrásne, v pestrofarebných šatách s krátkymi zapletenými vlasmi. Vedľa mňa stáli dve šesť alebo sedemročné víly. Vystierali ruky a ich nádherné šaty viali, ako keď páv ukazuje svoj pestrofarebný chvost. Ich šaty a telá vyžarovali silné svetlo, ktoré mi pomáhalo ničiť démonov. Celá tá scenéria vyrážala dych. Vtedy som sa sama seba spýtala: Nepoužívajú všetci učeníci pri vysielaní spravodlivých myšlienok takéto zázračné alebo ešte zázračnejšie scenérie na skrášlenie ich početných vesmírov? Verím, že odpoveď je áno.

V posledných rokoch som prežívala ťažké obdobie a z času na čas sa v mojej mysli objavili myšlienky typu: „Ako by som si mohla lepšie žiť? a iné pripútanosti. Jedného dňa sa ma niekto vo sne opýtal: „Ako si človek vyvinie také srdce, že ostane vzkvietajúcim lotosom v čistom rybníku a zachová si svoju čistotu v špinavom?“ Pomyslela som si toto: Sme takí bohatí, že vlastníme vesmír; sme takí bohatí, že máme všetko čo nám Majster dal; a sme takí bohatí, že máme vnímajúce bytosti. V kontexte vesmíru, akú cenu má bohatstvo a sláva v ľudskom svete? A za čo sa počíta chudoba a nízke spoločenské postavenie v ľudskom svete? Keď pripútanosť k nim odíde, zostane v ľudskom svete len prázdnota. Okrem toho sme takí milosrdní, že máme súcit a zachraňujeme vnímajúce bytosti zo špinavého rybníka.

Všetko má svoje korene a to platí aj pre bežných ľudí. Napríklad, niektorí ľudia sa ľahko rozčúlia. Videla som, že v iných dimenziách existuje bytosť, ktorá sa ľahko rozčúli. Keď sa niektorí ľudia rozčúlia, sčervenejú im oči. Je to preto, že vtedy sú kontrolovaní tou bytosťou v iných dimenziách, ktorej oči sú takisto červené. Niektorí ľudia sú tvrdohlaví a v iných dimenziách je bytosť nazývaná „tvrdohlavosť“. Tá kontroluje ľudí, keď sú tvrdohlaví. Každý má nejaký svoj ideál a ideál je tiež bytosťou. Raz som ju počula hrdo prehlásiť: „Poznám každého ideály“. Je to pravdepodobne preto, že každý tvrdo pracuje pre svoje ideály. Ľudia dnes radi nosia čudné účesy. Je to zapríčinené tým, že sú ovplyvňovaní pokrivenými bytosťami. Je tam bytosť, ktorá zapríčiňuje, že ľudia nosia strapaté vlasy. Raz som videla niekoľko príťažlivých, pekne oblečených víl, ktoré leteli po oblohe ako netvory. Vedela som, že sú to zlé božské bytosti, a všetky z nich mali účesy módne medzi modernými ľuďmi. Takže účesy, ktoré boli obľúbené v posledných rokoch sú výsledkom ich kontroly. (Všimla som si, že niektorí praktizujúci ich nosia tiež) Je tam aj ďalšia bytosť, ktorá zapríčiňuje, že ľudia sa chcú v noci potulovať po vonku. Skupina bytostí vedie dnešných ľudí k vyžívaniu sa v mimomanželských vzťahoch, takže mnohé manželské páry sú nimi kontrolované a keď sa stretnú s atraktívnymi členmi opačného pohlavia, môžu s nimi nadviazať vzťah. Bytosti ako sú tieto- ktoré podkopávajú ľudskú morálku- sú odstraňované vo veľkých množstvách. Dnešné ľudské bytosti sú skutočne poľutovaniahodné. Sú neustále manipulované svojimi názormi a cudzími elementmi.

Ďalej by som chcela pohovoriť o jednom z koreňov mojich pripútaností a názorov. Majster mi umožnil vidieť niekoľko mojich predchádzajúcich životov a prepletenie karmických dlhov. Počas Dynastie Tang som sa inkarnovala ako konkubína, ktorú zbožňoval cisár a ktorá dala život princeznej. Cisárovna z veľkej žiarlivosti princeznú uškrtila. Konkubíne to zlomilo srdce. Cisár potom cisárovnu zosadil a vymenoval konkubínu za novú cisárovnu. Civilní aj vojenskí ministri boli vehementne proti tejto zmene tvrdiac, že konkubína zabila svoje vlastné dieťa, aby nahradila cisárovnu. Všetci tomu uverili okrem cisára. Pretože konkubína nemohla byť z tohto zločinu očistená, cítila hlboký smútok aj napriek tomu, že získala trón cisárovnej. Odvtedy sa nemohla po celý zvyšok svojho života zbaviť vracajúcej sa bolesti na hrudi. V dôsledku tohto všetkého sa odpor a nenávisť hlboko zakorenili v jej srdci a stali sa jednou z jej povahových charakteristík. Z nenávisti nechcela nič, čo by považovala za zmysel života. Táto povahová črta, ktorá sa vyvinula v tom živote hrala negatívnu úlohu v mnohých mojich ďalších životoch a silné pocity odporu a nenávisti sa iba zintenzívnili na ceste k môjmu terajšiemu životu.

Zvlášť dnes nie je nič, čo by bolo náhodné; všetky karmické vzťahy z rozličných životov hrajú naplno svoje úlohy. Našim cieľom je kultivovať sa a zachrániť vnímajúce bytosti, avšak keď nemáme jasnú myseľ, máme tendenciu byť rozkolísaní predstavami, čo sa mne osobne stáva dosť často. Raz počas študovania Fa, Majster naraz odstránil odpor a nenávisť, ktoré boli v mojom srdci zakorenené po stovky rokov.

Predstavy, ktoré sme si vyvinuli neskôr, budú musieť byť tiež odstránené. Vo Vyučovaní Fa v Kanade 2006, Majster povedal:

“Kým sa šíri Dafa a počas obdobia kultivácie učeníkov Dafa, keď príde na to, či ľudia môžu získať Fa a či sa môžu kultivovať až do konca, je to určite tak, že množstvo karmy, ktorú nazhromaždili v histórii pre nich ako pre ľudské bytosti alebo ako pre kultivujúcich spôsobí rôzne ťažkosti. Úprimne povedané, ohľadom toho, či niekto môže získať Fa alebo nie a či sa niekto môže kultivovať až do konca alebo nie, rôzni ľudia budú mať rôzne formy zasahovania. Všetky tie ťažkosti pochádzajú z minulých činov človeka, takže nik by sa nemal sťažovať. Kto môže získať Fa? Kto môže preraziť cez škrupinu? Kto môže opravdivo, racionálne rozpoznať tento Fa? Keď sa na to pozeráme z tohto uhla pohľadu, je to pre ľudské bytosti naozaj spravodlivé“.

Je možné, že mnoho ľudí sa bude cítiť ukrivdených, keď sa stretnú s ťažkosťami, a nebudú ich schopní posudzovať správne z pohľadu Fa. Ja sama som častokrát takáto. Majster povedal v Zhuan Falune:

“Nikto by za to nemal obviňovať druhých, lebo každý prilial olej do ohňa. V dôsledku toho sa každý stretne s ťažkosťami v kultivačnej praxi“.

Puto medzi mojim manželom a mnou siahalo hlboko: V troch po sebe nasledujúcich životoch sme si sľúbili, že v nasledujúcom živote budeme najlepšími priateľmi. Ale v jednom životnom období, ktoré prichádza asi každých tisíc rokov som ho hlboko zranila. Majster mi umožnil vidieť ten život. V mojom srdci narástla nespokojnosť a ľútosť. Prečo som nebola potrestaná vtedy a tam? Keby som vtedy splatila, čo som dlhovala, karmický dlh by nebol ukrytý aj po mojej smrti a nemusela by som ho splácať v tomto živote. V tom čase som hlboko cítila, že odložené dlhy znamenajú nesmierne utrpenie v budúcich inkarnáciách. Bola to obrovská hanba môjho života a vyzeralo to tak, že to zdržalo veci, ktoré som mala urobiť v histórii ľudstva.

Vo svetle toho všetkého som videla, že nie je ťažké porozumieť určitým problémom a ťažkostiam v mojom terajšom živote. Majster povedal:

“Zlému človeku vládne závisť.
Zo sebeckosti a hnevu sa sťažuje na nespravodlivosť voči sebe.
Dobrý človek má vždy srdce súcitu.
Bez nespokojnosti a nenávisti, berie ťažkosti ako radosť.
Osvietený človek nemá žiadne pripútanosti.
Potichu pozoruje ľudí vo svete, podvedených ilúziami“

Túto pasáž som sa naučila naspamäť s celým mojim srdcom a každý krát keď som si ju recitovala, mala som jej nové pochopenie. Skúšam pociťovať stav mysle dobrého človeka a niekedy sa mi zdá, že chápem niečo z ríše osvieteného človeka.

Veci o ktorých som hovorila sú výsledkami rokov prebúdzania a postupného chápania, avšak aj tak sú zatiaľ na veľmi nízkej úrovni.

Kultivujme sa dobre pod vedením nášho váženého Majstra! Čiňme sa dobre ako jedno telo, úplne odstráňme zlo, pomáhajme Majstrovi v náprave Fa a zachráňme vnímajúce bytosti!


Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/7/23/87932.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.