Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2018: Vykopání připoutání od kořene (3. část)

Od praktikující Falun Dafa ze Švýcarska

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a111089-Evropska-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2018-Vykopani-pripoutani-od-korene-1-cast.html
2. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a111090-Evropska-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2018-Vykopani-pripoutani-od-korene-2-cast.html

Upřímně děkuji webové stránce Ming-chuej i praktikujícím. Společně vytvořili velice dobré kultivační prostředí. V době skupinového studia Zákona jsem četla každý den jeden nebo dva články na webových stránkách Ming-chuej. Tyto články praktikujících byly úžasné a velmi užitečné. Často jsem se nemohla dočkat, až si je vytisknu. Upozorňovaly na má připoutání. Při porovnávání bylo jednodušší najít připoutání, která jsem dříve vnímala jen s obtížemi.

Vzpomněla jsem si na sdílení, které analyzovalo různé projevy, příčiny a nebezpečí závisti, a jak je závist propojena s dalšími připoutáními. Dříve jsem si myslela, že jsem kultivovala celkem dobře a že jsem nebyla závistivá. Ale závist tam byla a projevovala se při sporech s ostatními. Dříve jsem našla jen připoutání objevující se pouze na povrchní úrovni a nenašla příčiny. I když jsem si uvědomovala závist u ostatních, nevěděla jsem, že ta jejich závist ve skutečnosti odráží moji závist, kterou bych měla odstranit.

Z racionálního hlediska nás Mistr učil „Pravdivost, Soucit a Snášenlivost“ a cílem bylo, abychom si byli v životě schopní:

„...vyvinout nesobecké myšlení ve prospěch druhých a ve prospěch většího dobra.“ (Učení Fa přednesené ve Washingtonu, D. C., ve Spojených státech, otázky a odpovědi, 21. 6. 2018)

Ale závist je zcela opačná tomuto principu, a dokonce odporuje dobru, které vychází z vlastního já. Pozorováním ostatních, jak se zlepšují, dělá lidi nešťastné. Bylo to opravdu prvotní připoutání, které mělo být odstraněno? Jedním ze znaků starých sil je závist. Byla moje závist druhem zasahování starých sil? Měla by být odstraněna důkladně? Ve skutečnosti kořen všech připoutání vycházel ze sobeckosti.

Po téměř dvou letech opakovaného odstraňování připoutání jeden praktikující po skupinovém cvičení při rozhovoru o vzdělávání dětí řekl: „Měli bychom se více dívat na vlohy a silné stránky našich dětí.“ Po cestě domů jsem o tom stále přemýšlela. Když jsem uvažovala o dlouhodobých sporech s praktikujícím, srdce se mi náhle otevřelo. Ano, ačkoliv měl všemožné nedostatky, navzdory bolestivým třenicím mezi námi, proč jsem neviděla jeho schopnosti a silné stránky? Copak jeho silná stránka skutečně nezářila? Proč se vždy dívám pouze na jeho nedostatky? Byla to skrytá závist, která se projevila?

Když jsem dorazila domů, cítila jsem, že dvouleté spory s tímto praktikujícím konečně zmizely. Přestala jsem se starat o to, kdo je dobrý a kdo špatný. Už jsem se s ním nikdy nehádala, jako kdyby se mezi námi nikdy nic nestalo, jako kdybych ho právě poznala. Nyní s ním mohu bezpodmínečně spolupracovat a uskutečnit to, co vymyslel.

Čím více jsem tímto způsobem myslela a jednala, tím více jsem se cítila uvolněná a mé energetické pole zářilo. Řekla jsem si, že se od této chvíle budu snažit vyvinout si větší dobro a nesobecké myšlení i k ostatním.

Téměř ve stejnou dobu, kdy jsem se vzdávala závisti, mi Mistr dal moudrost umožňující vyřešit technický problém v projektu, který nešel roky vyřešit. Byl to průlom. Povzdechla jsem si nad tím, že vzácná doba tohoto projektu byla promrhána kvůli mým sobeckým myšlenkám.

Přemýšlela jsem o hlubším významu toho, co Mistr řekl:

„[Normálně si] kultivující odstraňují připoutání jedno po druhém. Ale ve vašem případě téměř všechna vaše připoutání zůstávají, zatímco se oslabují a zmenšují vrstvu po vrstvě, oslabují se a neustále se zmenšují, dál a dál.“ (Učení Fa na konferenci Fa na západním pobřeží USA, Los Angeles, 16. 10. 2015)

„Spousta z vás kultivuje už dlouho a stále zjišťujete, že v mysli stále ještě máte špatné myšlenky. Dokážete je potlačit, jestliže chcete. Je to proto, že i když jsou horší a horší a vynořuje se jich víc, jsou slabší, protože už nemají kořeny.“ (Vyučování Fa na Fa konferenci ve Švýcarsku, Ženeva, 4.–5. 9. 1998)

Jednou jsem viděla dva lidi pracující na kukuřičném poli. Jeden z nich vytahoval kukuřičné stonky a druhý je nůžkami stříhal na menší kusy. Nakonec byly všechny stonky stejně dlouhé a mohly být všechny najednou snadno recyklovány. Najednou jsem pochopila to, co Mistr řekl. Každý kukuřičný stonek představoval jedno připoutání. Měli bychom ho nejdříve najít a vytáhnout ze země. Potom ho máme znovu a znovu nařezávat na malé kousky. Nakonec se ty malé části připoutání odstraní pomocí Zákona všechny najednou. Ta práce, kterou jsem viděla ty lidi vykonávat, byla ve skutečnosti podobná naší každodenní kultivaci. Konflikty musejí být dobrou věcí, příležitostí pro nás odstranit si připoutání a pozvednout se v kultivaci.

Teprve tehdy, když se všichni pozvedneme ke standardu nového vesmíru, může být dosaženo cíle spásy vnímajících bytostí.

Zdál se mi sen, který si stále živě pamatuji. Mistr byl obklopen skupinou Bohů starého vesmíru. Staré síly mluvily s Mistrem: „Proč jsi ještě neukončil nápravu Zákona?“ Mistr tváří v tvář starým silám klidně a soucitně řekl: „Prostě jen chci, aby se všichni vrátili na své původní pozice.“ Po probuzení jsem si ve svém nitru uvědomila, že Mistr použil svůj nekonečný soucit, aby prodloužil čas, abychom dosáhli dokonalosti a skutečně naplnili posvátné poslání spásy vnímajících bytostí.

Jsem velmi vděčná Mistrovi za jeho milosrdenství a spásu. Také jsem velmi vděčná praktikujícím za jejich nezištnou pomoc.

Děkuji.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.