Česká republika/Praha: Falun Dafa součástí 13. ročníku mezinárodního projektu Mene Tekel

Ve dnech 24. února až 7. března 2019 proběhl již 13. ročník mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa Mene Tekel. Hlavním tématem bylo tentokrát „Pronásledování rodin v době nesvobody“.

Projekt Mene Tekel původně vznikl jako reakce na nezájem společnosti o osud politických vězňů padesátých let. První ročník festivalu se uskutečnil v roce 2007 a od té doby se koná pravidelně každý rok.

Mene Tekel ve spolupráci s mnoha odbornými a paměťovými institucemi přináší svědectví o protiprávnosti totalitních režimů. Soustřeďuje se zejména na připomínání odkazu obětí nacismu a komunismu. Cílem tohoto festivalu není připomínat dění pouze v České republice, ale i v dalších státech Evropy s přesahem do celého světa, protože stále existují země, kde jsou i v dnešní moderní době porušována základní lidská práva.

V neděli 24. února proběhlo slavnostní předávání cen Dáma české kultury, Rytíř české kultury a Mecenáš české kultury v Divadle na Vinohradech. Zde byla udělena ocenění umělcům, jejichž tvorba byla násilně přerušena totalitou či byli kvůli svým názorům a postojům omezováni, perzekvováni a zbavováni základních lidských práv.

O den později byla v Nerudově ulici odhalena pamětní deska a proběhl pietní akt při příležitosti 71. výročí památného pochodu studentů za svobodu a demokracii na Pražský hrad v roce 1948.

Proběhla také vernisáž mezigeneračního výstavního projektu Cesty ke svobodě, jejíž součástí byla výstava Umění Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti, kterou moderovala herečka Debora Štolbová. Tato výstava zobrazuje vnitřní svět lidí, kteří se věnují duchovní disciplíně Falun Dafa a vnější lidskou tragédii praktikujících žijících v Číně, kteří jsou kvůli svému způsobu života krutě perzekvováni čínským komunistickým režimem. Výstava tak připomíná problematiku porušování lidských práv v Číně. Obrazy zobrazují jak duchovní prožitky, naplněné klidem, mírem a harmonií, tak i tvrdou realitu perzekuce lidí, kteří svůj způsob života založili na nenásilí.

Ve tři hodiny odpoledne byl pak celý festival oficiálně slavnostně zahájen v Chrámu Panny Marie Sněžné.

Ve středu 27. února byly v kině Ponrepo promítány unikátní dokumenty pojednávající o kolektivizaci zemědělství, která nevratně zasáhla přibližně čtvrt milionu sedláků a jejich rodin. Dále byl promítán film Cesty úniku, po jehož skončení promluvil spisovatel a aktivista v oblasti ochrany lidských práv Ethan Gutmann.

V pátek 1. března se uskutečnila v hlavním sále Senátu Parlamentu České republiky Mezinárodní konference Pronásledování rodin v době nesvobody, jejíž součástí bylo předání cen Fragmenty paměti. Záštitu nad konferencí převzal pan Jaroslav Kubera, předseda Senátu Parlamentu České republiky.

 

Na této konferenci vystoupil se svým projevem také pan Ethan Gutmann. Hovořil o pronásledování praktikujících Falun Dafa v Číně a o násilném odebírání orgánů praktikujícím zaživa. Na konferenci vystoupil též pan Jiří Oberfalzer, místopředseda Senátu Parlamentu České republiky, pan Leo Žídek, místopředseda Konfederace politických vězňů České republiky a PhDr. Tomáš Grulich, historik.

 

V sobotu mohli zájemci navštívit rekonstrukci politického procesu Olešnické memento, kterého se zhostili studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Tradiční slavnostní završení proběhlo v neděli 3. března v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě. Zde proběhla ekumenická bohoslužba za všechny popravené, umučené a zemřelé politické vězně, kterou sloužil pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.

Zdroje: https://www.asz.cz/cs/zlociny-komunismu/mene-tekel-2019-pronasledovani-rodin-v-dobe-nesvobody.html, https://www.senat.cz/cinnost/galerie.php?aid=23866, http://www.menetekel.cz/cz/program-a-mapa


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.