Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2018: Vykopání připoutání od kořene (1. část)

Od praktikující Falun Dafa ze Švýcarska

Zdravím, vážený Mistře! Zdravím, spolupraktikující!

Pro praktikující Falun Dafa v období nápravy Zákona je povinností kultivovat se dobře a zachraňovat vnímající bytosti. V posledních dvou letech kultivace jsem si uvědomila, že proces osobní kultivace a náprava Zákona jsou úzce spjaté a neoddělitelné. Pokud se praktikující nechce zbavit připoutání, projekty na záchranu vnímajících bytostí nebudou moci dosáhnout svých cílů. Jen úplným opuštěním ega, opuštěním všech druhů spletitých lidských myšlenek a názorů a vyvinutím si soucitu a nesobeckosti můžeme odvést dobrou práci v našich projektech na záchranu vnímajících bytostí.

Mistr řekl:

„Nebesa ani země nemohou
zahradit mou cestu nápravy Fa
Ale lidská srdce učedníků ano.“

(Hong Yin III, Starosti, 22. 5. 2005)

Myslela jsem si, že bych měla při kultivaci během nápravy Zákona používat některé odborné dovednosti k potvrzování Dafa a k záchraně vnímajících bytostí. Tento proces byl izolovaný, dlouhý, těžký a nebyl jednoduše pochopitelný ostatními. Jednou jsem dokonce zaslechla nějaké negativní komentáře. Tlak byl ohromný a bylo mnoho věcí, které jsem musela udělat, a tak jsem neměla dostatek času na studium Zákona. Proto se vynořilo mnoho lidských myšlenek a připoutání. Cítila jsem se ukřivděně a bojovně.

Za takových okolností, kdybych byla příliš neústupná, potom by problémy byly zesíleny ještě složitějšími situacemi. Ale pokud opustím své ego, skutečně si zlepším charakter ve světle principů Zákona, moje úroveň se pozvedne.

Například, když se rozpory s jedním praktikujícím zintenzivnily a byla jsem z toho zoufalá a smutná, přepsala jsem několikrát Mistrův jingwen „Co je Snášenlivost?“ Také jsem opakovaně studovala Mistrovo učení o „srdci velké snášenlivosti“. Poté jsem pocítila vnitřní klid, avšak stále ne takové úrovně, jak o něm Mistr mluví:

„Vydržet úplně bez rozhořčení nebo pocitu křivdy je snášenlivostí praktikujícího.“ (Podstata dalšího pokroku, Co je Snášenlivost, 21. 1. 1996)

Poté, co jsem se uklidnila, jsem se ptala sama sebe: „Jak mohu kultivovat snášenlivost?“ Praktikující, který se mnou měl spor, mi okamžitě zavolal a já si hned, s Mistrovým požehnáním, vůči němu vyvinula soucit a toleranci. Zbavila jsem se nenávisti a cítila se mnohem klidnější a čistější. Zažila jsem stav „snášenlivosti praktikujícího“.

Ve skutečnosti mi Mistr pomáhal vyvinout si snášenlivost. Za takových okolností, ať se stane cokoliv, nikdy bych už neměla mít negativní myšlenky vůči praktikujícím. Dokonce, i když se nám ukáže něco negativního, stále bychom se měli dívat do sebe. Takže jsem se rozhodla změnit starý způsob myšlení a aktivně se přizpůsobit Zákonu nového vesmíru.

Nicméně ten praktikující byl nadále ke mně nepříjemný, což mě opravdu zneklidňovalo. Ale uvědomila jsem si, že principy nového vesmíru upřednostňují nejdříve druhé, zatímco starý vesmír upřednostňuje nejdříve sám sebe. To, co jsem díky němu zažila, mi mělo připomenout, že se mám zbavit sobeckosti. Původním záměrem mého příchodu sem byla spása vnímajících bytostí. Nechtěla jsem nic pro sebe, dokud všechny vnímající bytosti nebudou zachráněny.

Postupně jsem si nevědomky vyvinula nesobecké přání, nemohla si pomoci a musela se stále usmívat, jak moje mysl byla plná klidu a míru. Ve chvíli, kdy se mé myšlenky pozvedly, ten praktikující okamžitě změnil postoj a začal spolupracovat.

Uvědomila jsem si, že abych spasila vnímající bytosti, odvážila jsem se vzdát všeho v životě, abych pomohla Mistrovi při nápravě Zákona. Dokonce, i kdybych se nakonec vzdala všeho a vyčerpala se, nelitovala bych toho.

Když jsem studovala Zhuan Falun, pasáž, kde Mistr mluví o přeměňování karmy, uvědomila jsem si, že ten praktikující mi vlastně pomáhal odstraňovat karmu, aby mi dal ctnost, zlepšil mi charakter a zvýšil kultivační energii. Přestala jsem být rozčílená a upřímně mu poděkovala za pomoc, kterou mi nabídl. Jakmile jsem si to uvědomila, druhý den mi zavolal a řekl, že netrvá na svých původních nápadech a chce dobře spolupracovat.

Poté, jakmile jsem začala studovat Zhuan Falun, jsem cítila, jak je mé třetí oko obklopené silným energetickým polem Dafa. Jak se můj charakter neustále zlepšoval různými zkouškami, byl to přirozený stav, požehnaný Mistrem.

V tu chvíli, když se zvyšovala moje úroveň, trávila jsem více času studiem Zákona a vysíláním spravedlivých myšlenek. Každý den jsem studovala jednu přednášku z Zhuan Falunu, poté pětkrát až šestkrát vysílala spravedlivé myšlenky. Po intenzivním studiu Zákona jsem si uvědomila, že bez ohledu na to, kdo měl pravdu, mě negativita toho praktikujícího ovlivnila. Odložila jsem stranou správnost či nesprávnost z lidského pohledu a začala hledat v sobě. Ukázalo se, že to bylo mé převlečené já, kdo měl často spory s tímto praktikujícím. To skryté já bylo složeno z velkého množství karmy a myšlenek, ale skutečné pravé já bylo nezištné, myslící na druhé a naprosto by nemělo spory s ostatními. V tu chvíli jsem najednou pocítila klid a mírumilovný stav svého pravého já. Bylo to skutečné obrovské zlepšení v mé kultivaci. Potom jsem se ve snu ocitla v obrovské budově plné světla a výtah mě vynášel výš a výš.

Pokračování: http://cz.clearharmony.net/articles/a111090-Evropska-Fa-konference-vymeny-kultivacnich-zkusenosti-2018-Vykopani-pripoutani-od-korene-2-cast.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.