Jak jsem se dostala z nekonečného kruhu zármutku ke štěstí

Od praktikující Falun Dafa z Číny

Jsem padesátiletá praktikující Falun Dafa. V životě jsem zažila spoustu traumatizujících utrpení. Během prvního manželství jsem trpěla každý den. Bývalý manžel měl poměr a zřídkakdy se vracel domů. Nestaral se o mě a ani o našeho syna. Jeho plat nebyl dostačující, a tak mě často žádal o peníze. Navzdory všem obětem, které jsem vydržela, abych naše manželství udržela, se se mnou rozvedl.

Po desetiletém emocionálním vypětí jsem se cítila beznadějně, zvláště kvůli bolestivému manželství. Byla jsem vyčerpaná a nerozuměla tomu, proč jsem musela vydržet tak moc. Byla jsem atraktivní, měla dobré zaměstnání, vedla si dobře ve škole a byla zodpovědnou manželkou i matkou. Při hledání odpovědi jsem přečetla spoustu knih o životě, osudu, a dokonce o předpovídání budoucnosti, ale stále jsem se cítila zmatená. Nemohla jsem pochopit, proč se můj osud zdál tak nespravedlivý.

Naštěstí jsem měla v roce 1997 příležitost přečíst knihu Zhuan Falun. Začala jsem chápat, proč se můj osud zdá tak nespravedlivý, a mnohé z mých otázek byly zodpovězeny. Smutek a emocionální břímě, které jsem si s sebou po mnohá léta nesla, se rozplynuly. Přestala jsem se litovat a naříkat.

Manžel mě nazývá svým poradcem

Za současného manžela jsem se provdala v roce 1999. Byl krátkozraký, velmi kritický a urazil mnoho lidí, včetně svých přátel.

Manžel nevycházel se svým poradcem. Ten ho jednou obvinil z krádeže knih. Odmítl mu věřit a neposlouchal jeho vysvětlování. Manžel se tak rozzlobil, že málem dostal infarkt. Celý podrážděný mi zavolal.

Řekla jsem mu: „Všechno dobré nebo špatné se děje z nějakého důvodu. Zapřemýšlej nad tím, jak ses choval k ostatním. Smál ses jim a slovně je napadal, aniž by tě zajímalo, jak se budou cítit. Jak se k lidem chováme, tak se nám to časem vrátí. To se nazývá karmická odplata. Když se zamyslíš nad tím, jak ses choval k ostatním, stále se cítíš ukřivděně?“

Manžel se uklidnil a řekl: „Děkuji! Ty jsi můj poradce!“ Pověděla jsem mu, že tuto moudrost jsem se naučila z Falun Dafa a že by měl poděkovat Dafa a Mistrovi.

Syn je na mě pyšný

Pravdivost, Soucit a Snášenlivost, principy Falun Dafa, mi daly větší srdce. Můj syn si všiml, že s ostatními nebojuji.

Od té doby, co Komunistická strana Číny zahájila pronásledování praktikujících Falun Dafa, moje rodina si vytrpěla spoustu těžkostí. Rozuměla jsem jim a cítila jejich bolest. Od roku 1999 do roku 2001 jsem byla čtyřikrát zatčena kvůli praktikování a nakonec jsem byla umístěna do tábora nucených prací na dva roky. Tehdy bylo synovi pouhých jedenáct let. Během mého uvěznění se o něj starali jeho nevlastní prarodiče. Měl dobrý vztah s mým manželem i s jeho rodiči.

Ale poté, co mě umístili do pracovního tábora, manžel řekl synovi, že už se o něho nemůže starat a ať jde žít k jeho biologickým prarodičům. Syn nechtěl, ale tchán ho vyhnal. Syna to velmi zranilo, protože je považoval za vlastní rodinu, a plakal.

Když jsem se vrátila z pracovního tábora, dozvěděla jsem se, jak můj syn trpěl. Byla jsem tím hluboce zarmoucena, ale neobviňovala jsem je. Všichni jsme koneckonců byli oběťmi pronásledování. Řekla jsem synovi: „Odpusť dědečkovi. Má dvě vnoučata, o která se stará. Další vnouče by už bylo pro něj zátěží. I když byl k tobě nevlídný, musíš být ohleduplný, protože je pod tlakem Komunistické strany Číny. Mistr nás žádal, abychom si neudržovali zášť. Je to kritérium pro soucit. Ty jsi soucitný, tak se nezlob.“ Syn jim nakonec odpustil.

Teď už je dospělý a čítává Dafa přednášky. Velmi mě podporuje a je pyšný, že praktikuji Falun Dafa. Jeho přítelkyně se díky němu dozvěděla o Dafa a velmi se jí líbilo představení Shen Yun. Kdykoliv má problém nebo je něčím zmatená, řekne mi o tom. Trpělivě jí pomáhám. Vždy říkává: „Jsem tak šťastná, že jsem potkala vás a vašeho syna!“ Pověděla jsem jí, že Dafa mi dal moudrost a všichni jsme za to vděční.

Praktikování Falun Dafa mě přimělo k soucitu. Syn byl svědkem toho, jak jsem řešila věci jinak než obyčejní lidé. Když jeho biologická babička zemřela, zanechala mu a jeho tetě spoustu peněz. Teta ho požádala, zda by jí svůj podíl půjčil, aby mohla rekonstruovat dům. Syn se mě zeptal, jestli by jí měl ty peníze půjčit. Řekla jsem mu, že ano, bez ohledu na to, jestli mu je vrátí. Odpověděl: „Mami, jsem na tebe hrdý! Vždy vidíš věci jinak než ostatní.“

Syn teď studuje na vysoké škole. Učí se dobře, má otevřenou mysl a i jeho učitel ho chválí. Poté, co synova přítelkyně přečetla přednášky Falun Dafa, se cítí šťastnější a také si vede ve škole dobře. Oba se mnou sdíleli, že se cítí velmi šťastní, protože poznali Dafa.

Celá rodina ví, že je Falun Dafa dobrý

Všichni členové mé i manželovy rodiny opustili Komunistickou stranu Číny i její přidružené organizace. Byli tím opravdu požehnáni.

Jednou, když syn jel na kole domů, narazil do něj džíp. Jeho kolo bylo pokřivené, ale on nebyl vůbec zraněný.

Moje sestra měla týden teploty. Lékaři nenašli příčinu. Přinesla jsem jí DVD se Shen Yun. Poté, co jej shlédla, její teplota zmizela.

Švagr je servisním technikem v elektrárně. Ví, že Falun Dafa je dobrý a že ho ochraňuje. Jednou jel po dálnici. Najednou ztratil kontrolu nad automobilem. Všichni, kdo s ním v tom autě jeli, byli vyděšení, ale nikomu se nic nestalo.

Manželova rodina dříve stále s každým bojovala. Jejich hádky se stávaly zpravidla tak prudké, že tchán v hněvu převracel stůl u večeře každý čínský Nový rok. Od té doby, co jsme se s manželem vzali, to už neudělal.

Jednou měla tchyně spor se sousedkou přes ulici. Laskavě jsem jí vysvětlila, aby přestala bojovat. Sousedka si byla jistá, že se k boji přidám a dám se na stranu tchyně. Tchyně se ale uklidnila, přestala se hádat a nakonec se usmála. Od té doby k nám byla sousedka vždy velmi přátelská.

Falun Dafa prospívá mé rodině i naší společnosti. Doufám, že všichni Dafa pochopí a zvolí pro sebe jasnou budoucnost.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/13/372392.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2019/3/4/176029.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.