Česká republika/Praha: Petiční apel na veřejném slyšení v Senátu

Dne 19. listopadu 2018 se konalo v Zaháňském salónku Valdštejnského paláce veřejné slyšení k petici za ukončení genocidy praktikujících Falun Gongu (Fa-lun Kungu) páchané čínským režimem, v návaznosti na odevzdané petiční podpisy v dubnu roku 2018.

Toto slyšení bylo předstupněm pro navržení textu rezoluce Senátem Parlamentu České republiky. Slyšení zastřešoval Mgr. Václav Chaloupek, senátor.

Pozváni byli zástupci praktikujících Falun Gongu, lidé zabývající se vyšetřováním orgánových loupeží, média, ekonomický analytik, členové Českého helsinského výboru, zástupce Ministerstva zahraničních věcí a také pan Ťien-min Čang, nový velvyslanec Čínské lidové republiky v Praze, který se však bez udání důvodu na slyšení nedostavil, a nedostavil se ani jeho případný zástupce.

Svůj výzkum a vyšetřování perzekuce praktikujících Falun Gongu v Číně, především orgánových loupeží, prezentovali pan Ethan Gutmann, autor knihy Jatka a spoluautor vyšetřovací zprávy Krvavá sklizeň / Jatka: Nové informace, a paní Chaj-jen Wang z organizace WOIPFG (Světová organizace pro vyšetřování pronásledování Falun Gongu).

 
Pan Ethan Gutmann (Foto: Lukáš Kruťa)

Osobní výpověď na půdě Senátu poskytla paní Jü-mej Liou, která se setkala s perzekucí a mučením na vlastní kůži.

 
Paní Jü-mej Liou (vlevo) a paní Chaj-jen Wang (vpravo) (Foto: Lukáš Kruťa)

Za média mluvili pan Milan Kajínek z Epoch Times, který poskytl informace o začátcích represí v Číně a o jejich dalším vývoji, a dále pak paní Kateřina Procházková a paní Anna Zádrapová ze Sinopsis, které upozornily na nízkou informovanost o problematice lidských práv v Číně a promluvily i o dalších pronásledovaných skupinách obyvatel Číny.

Ekonomickou analýzu zaměřenou na spojení mezi kroky v oblasti lidských práv různými zeměmi vůči Číně a čínskými investicemi v těchto zemích zpracoval a prezentoval pan Lukáš Kudláček, finanční poradce a analytik. Analýza ukázala, že země, které se nebojí vůči Číně vystoupit s problematikou lidských práv, nezažívají pokles, ba naopak, zažívají větší příliv čínských investic.

Návrh rezoluce svými slovy podpořily i paní Lucie Rybová a paní Monika Šimůnková, členky Českého helsinského výboru.

Na slyšení zazněla i zkušenost pana Daniela Hermana, bývalého ministra kultury. Mezi pozorné návštěvníky se zařadili také pan Marek Hilšer, senátor, pan Jan Payne, lékařský etik a filozof, a pan Jan Šinágl, aktivista.

 
Pan Daniel Herman, paní Lucie Rybová, paní Monika Šimůnková a paní Kateřina Procházková (zleva) (Foto: Lukáš Kruťa)

Za Ministerstvo zahraničních věcí se dostavil PhDr. Lukáš Kaucký, který ujišťoval plénum, že Evropa na Čínu v otázce lidských práv tlačí. Nicméně, o konkrétních činech České republiky v této oblasti se nezmínil.

O této události informovala také některá média.

Zdroj: https://www.falungong.cz/peticni-apel-na-verejnem-slyseni-v-senatu


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.