Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2018: Jak mi laskavost a soucit Mistra pomohly překonat pýchu

Od praktikující Falun Dafa z Kypru

Falun Dafa mi byl představen před šesti lety, v dosti zralém věku, bylo mi už padesát let. Také to bylo období, kdy v mém životě došlo k mnoha změnám. Vždy jsem hledala metodu sebekultivace a vnitřní moudrosti. Ve Falun Dafa jsem našla ohromný, a přesto jednoduchý způsob kultivace.

Jsem malířkou a lektorkou umění. Během šesti let kultivace jsem si uvědomila důležitost krásy umění a života a harmonie v přírodě. Vnitřně jsem cítila, že bych měla zanechat různých současných názorů, trendů, filozofických konceptů a abstraktních nápadů, které sice vedou současnou uměleckou scénu, ale hyzdí vyšší význam umění. Během kultivace se pro mě a mé vnímání Dafa staly zbytečnými. Častější studium Zákona mi pomohlo očistit mysl a vidět svět čistšíma očima a bez jakéhokoliv vnitřního záměru.

Lidská postava byla vždy převládajícím prvkem přítomným v kompozici mých obrazů, především v dětství. Nyní je tento prvek ještě důležitější. Snažím se ilustrovat vzácnost lidského druhu a jeho božský původ. Na mnoha mých obrazech je to, jako kdyby lidé objevili své vlastní ráje a žili v souladu s přírodou. Moje kresby mi pomáhají představit lidem Falun Dafa. Prostřednictvím obrazového příběhu je to jednodušší. Kultivace mi pomáhá dosáhnout osvícení, krásy a klidu v mé umělecké tvorbě, v souladu s mou úrovní a pochopením Zákona.

Po mnoho let jako učitelka pracuji s dětmi. Mnohokrát jsem se cítila rozrušená dětským chováním a na děti křičela. Jednou, na úplném začátku kultivace, jsem se na děti ve skupině rozzlobila. Ve chvíli, kdy jsem začala být rozčílená, jsem ucítila otáčející se Falun ve spodní části břicha. Byla to zvláštní, nová zkušenost s mým tělem, vážné připomenutí toho, že jsem praktikující Falun Dafa a že musím přehodnotit své chování. Od té doby, kdykoliv se začínám zlobit na děti ve skupině nebo na kohokoliv v každodenním životě, snažím se dívat dovnitř a vysílat spravedlivé myšlenky. Nesmírně mi to pomáhá při zlepšování mého chování a při vyvíjení si čistějšího energetického pole.

Zároveň je víc než jasné, že od počátku kultivace mi Mistr pomáhá uvědomovat si svá připoutání, jako jsou ambice a pýcha, která mě dlouhé roky zatěžovala a zabraňovala mi najít mé pravé já.

Před třemi měsíci jsem si zranila levé rameno. Stalo se to kvůli mým ambicím. Pracovala jsem na poměrně rozměrném plátně a chtěla jej přihlásit na výstavu. Navzdory mé únavě z posledních měsíců intenzivní práce jsem své tělo neuposlechla a místo toho jsem pokračovala.

Zranění se mi přihodilo v okamžiku, kdy jsem roztáhla paže, abych obraz zvedla a posunula. I když mi moje mysl napovídala, ať najdu jiný způsob, jak to udělat, nevěnovala jsem tomu pozornost. Po několika hodinách jsem nebyla schopná paži zvednout a ani s ní pohybovat. Moc mě to bolelo.

Po léta jsem byla proti užívání léků, a když jsem se stala praktikující, byla mi tato myšlenka ještě jasnější. Bolest v rameni byla ale tak hrozná, že jsem se rozhodla použít přírodní éterické oleje, abych bolest, která se během spánku zhoršovala, utišila.

Musela jsem zpomalit a podívat se dovnitř. Opět jsem si uvědomila, že jsem nebyla dostatečně soucitná k lidem v okolí, kteří trpí nemocí či po úrazu. Myslela jsem si, že jednám empaticky, ale hluboko uvnitř jsem byla hrdá na to, že jsem zdravou praktikující.

První dny uzdravování byly obtížné, protože každý pohyb byl nesmírně bolestivý. Snažila jsem se vypořádat s každodenními činnostmi v pomalejším rytmu. Studovala jsem Zákon soustředěněji, a pokud jsem mohla, cvičila jsem. Cítila jsem silné nutkání sdílet svou novou zkušenost s praktikujícími. Jejich bezprostřední reakce a soucitná podpora mě povzbudily a bolest se zmírnila.

Po pár dnech, zatímco jsem v noci spala a zraněnou paži měla položenou mezi měkkými polštáři, jsem měla velmi zřetelný pocit, že někdo vešel do domu, šel po chodbě a vstoupil do ložnice. Nemohla jsem však otevřít oči. Zatímco jsem ležela, pocítila jsem ještě jednu ruku ležící vedle mojí zraněné paže. Ta ruka mi zvedla paži nahoru, otočila s ní o 360 stupňů a položila ji zpět k odpočinku na polštář. Potom ta osoba opustila pokoj. Na několik minut jsem strnula a čekala, až přestanou být slyšet kroky. Ucítila jsem klidnou energii a vyrovnanost pokrývající mé tělo. Pak jsem otevřela oči. Nikdo v mém pokoji nebyl, ale hluboko v srdci jsem byla přesvědčená, že to byl Mistr! Moje oči byly plné slz a cítila jsem vděčnost za Mistrovu laskavost.

Dva dny po této události jsme u mě doma studovali Zákon. Na Kypru není mnoho praktikujících a každý žijeme v různých městech ostrova, takže nemáme mnoho možností pravidelně společně studovat Zákon. Toto odpoledne jsme měli možnost po studiu Zákona sdílet spoustu našich nedávných zkušeností a pochopení o různých záležitostech týkajících se naší kultivace. Bylo to skutečně báječné! Také jsem měla možnost sdílet svou nejnovější zkušenost, i když jsem byla trochu rezervovaná, protože tato událost byla velmi čerstvá a mimořádná. Potom jsem to ale pustila, abych si nevyvinula žádné připoutání. A nyní to sdílím s vámi!

Ve dnech, které následovaly, se moje rameno neustále zlepšovalo. Ze začátku jsem mohla zvednout paži jen trochu, ale za pět dní jsem ji mohla zvednout úplně, byla jsem schopná cvičit a účastnit se Hong Fa.

Moje pochopení z mé kultivační úrovně je, že nám bylo vše Mistrem dáno pro kultivaci a objasňování pravdy. Pokud si těchto nástrojů nevážíme, neusměrňujeme naše myšlenky, nepřemýšlíme spravedlivě, a namísto toho necháme naši pýchu přehlížet principy Zákona, potom polevíme v kultivaci a poddáme se starým silám, které nás pak mohou vyrušovat.

Dobrotivý Mistr je zde pro nás. Byl se mnou, aby mi znovu připomněl důležitost a vzácnost toho, že jsem praktikující Falun Dafa.

Mistr řekl:

„Ale co mám na mysli, je, že byste jako kultivující neměli zvolnit. Už jste dokázali projít nejtěžší částí cesty, těmi nejtvrdšími úseky. Samozřejmě, jít svou cestou dobře, to se snadněji řekne, než udělá, já vím. Ale ať to bylo jakkoliv tvrdé, přišli jste sem, abyste dělali právě toto. A ať už to bylo jakkoliv těžké, právě kvůli tomuto byl stvořen a utvářen váš život. Učedník Dafa už více není pod pravomocí Tří říší. Vaše jméno bylo vyškrtnuto z knihy záznamů pekla toho dne, kdy jste se rozhodli začít kultivovat.“ (Učení Fa přednesené ve Washingtonu, D. C., ve Spojených státech, 21. 6. 2018)

Prosím, opravte mě, pokud jsem řekla něco nesprávného.

Děkuji vám, laskavý Mistře! Děkuji, praktikující!


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.