Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2018: Moje pochopenia z pozerania sa dovnútra a učenia sa Čuan Falun naspamäť

Od praktizujúcej Falun Dafa z Grécka

Dobrý deň Majster! Dobrý deň spolupraktizujúci!

Kultivačnú prax Falun Dafa som začala v roku 2010. Rada by som s vami zdieľala svoje pochopenia z pozerania sa dovnútra a pochopenie, ktoré som mala počas učenia sa Fa naspamäť.

Na začiatku mojej kultivácie som bola veľmi entuziastická a usilovná. Denne som študovala najmenej dve alebo tri lekcie Čuan Faluna. Tiež som denne cvičievala a vysielala spravodlivé myšlienky. V stave neustále zlepšovania môjho charakteru bolo jednoduché hľadať svoje pripútanosti a prechádzať cez ťažkosti, na ktoré som narazila. Aj keď to vyzeralo, že nemám žiadne usilovania a moje srdce je čisté, realitou bolo, že hlboko vo vnútri som stále mala korene mnohých pripútaností ako predvádzanie sa, strach, rôzne túžby a závisť, ktoré vyšli na povrch neskôr počas mojej kultivácie a sťažili moju cestu.

Počas druhého roku svojej kultivácie som stretla praktizujúcu, ktorej tretie oko bolo otvorené, a ktorá mi povedala mnoho vecí o mne, o mojej úrovni a minulých životoch, a ja som si k týmto veciam začala vytvárať rôzne pripútanosti a strachy. Táto praktizujúca mi zvykla hovoriť aj o kultivačnom stave iných praktizujúcich, čo malo za následok, že som sa na niektorých z nich pozerala zhora alebo naopak. Táto praktizujúca mi povedala niekoľko vecí z mojej minulosti, ktoré boli pravdivé. Kvôli svojmu nízkeho sebavedomiu a zvyku hľadať pomoc vonku som postupne však začala veriť takmer všetkému, čo povedala. Nakoniec som bola závislá na jej pochopeniach. V tej dobe som si neuvedomovala, aké vážne to je, keďže som tú praktizujúcu stretávala len párkrát za rok. Prešlo pár rokov kým som pochopila, aké škodlivé to bolo pre mňa a i pre danú praktizujúcu.

Majster povedal:

„Toto je veľmi vážna otázka v kultivačnej praxi. Iba ak konáte podľa Dafa, je to správne. Nenasledujte iných a nepočúvajte ich, keď vidíte ich nadprirodzené schopnosti, božské sily, alebo čokoľvek iného. Uškodíte im, keďže si vyvinú pripútanosť k radosti a nakoniec stratia všetko, čo majú, všetko budú mať vypnuté a napokon spadnú nadol.“ (Čuan Falun, Šiesta Lekcia, Predvádzanie sa)

Je mi ľúto mojej slabej kvality osvietenia ohľadom toho, že som nebrala vážne Majstrov Fa a tak dlho som neprešla touto skúškou.

Aj keď som bola usilovná v kultivácii a robila som denne tri veci, stále som si udržiavala staré koncepty; mnohokrát bolo mojou prvou reakciou pozerať sa von, keď sa niečo stalo, ako napríklad, keď mi daná praktizujúca hovorila, čo videla. V mysli som ju stále obviňovala za to, že mi spôsobila nežiadúce zasahovanie. Teraz však viem, že to bola moja pripútanosť k strachu a nedôvere v seba a svoje porozumenia, čo pritiahlo správanie tejto praktizujúcej. Každá jedna pripútanosť nám chce blokovať pohľad dovnútra. Keď som pátrala, či vo mne nie je ešte niečo, čo nemôžem vidieť, spomenula som si, že keď som zdieľala tento svoj príbeh, jedna praktizujúca na mňa skríkla: „Vy obe máte silnú mentalitu predvádzania sa, preto sa ti to stalo!“ Mnohokrát príde odpoveď zo slov spolupraktizujúcich a je to niečo, čo si vôbec nepredstavujeme, alebo to neočakávame. Nakoniec som v tom začala mať jasnejšie a verím teraz viac sebe a svojím pochopeniam založeným na Fa. Tiež sa mám na pozore pred svojou mentalitou predvádzania sa, ktorá bola predtým predo mnou ukrytá.

„Ľudská mentalita“ pozerania sa von je stále tým, na čom pracujem, pretože je to pre mňa niečo ako druhá prirodzenosť. Podľa môjho pochopenia, je to hlavným rozdielom medzi kultivujúcim a bežnou osobou. Zažila som už ničivé výsledky hľadania vonku s mojou svokrou, keď mi mnohokrát spôsobila problémy. Cítila som sa vo vnútri ukrivdená a dokonca som ju považovala za zasahovanie. Často som si k nej vyvinula nenávisť. Teraz viem, že táto nenávisť bola spôsobená mojím pozeraním sa von, namiesto sústredenia sa na hľadanie vo vnútri. Mala som nedostatok súcitu a obávala som sa o svoje osobné záujmy. Dokonca aj keď sa k nám správa niekto kruto, musí tam byť príčina.

Majster povedal:

„Takže vo vašej budúcej kultivácii sa dostanete do všetkých druhov trápení. Ako môžete praktizovať kultiváciu bez týchto trápení? Ak sú všetci na seba dobrí, nie sú tam konflikty záujmov a nič nezasahuje do vašej mysle, ako sa môže váš charakter zlepšiť iba tým, že sedíte? To je nemožné.“ (Čuan Falun, Štvrtá Lekcia, Premena karmy)

Moja pripútanosť k ochraňovaniu seba mi znemožnila skutočne veriť v Majstra a bolo pre mňa veľmi ťažké tento zvyk zmeniť.

Majster povedal:

„Cvičenie samotné nie je ťažké, ani samotné zvyšovanie úrovne nie je ťažké. Nazývajú to ťažkým len preto, že sa nemôžu vzdať ľudských myšlienok.“ (Čuan Falun, Deviata Lekcia, Ľudia s výbornými vrodenými vlastnosťami)

Učenie sa Fa naspamäť

Obávala som sa svojej neschopnosti pozerať sa dovnútra a byť skromná. Avšak cítim veľkú vďaku Majstrovi, že to so mnou nevzdal. Po mnohých rokoch premýšľania o tom, že sa naučím Čuan Falun naspamäť, som teraz spravila prielom a začala som recitovať Fa na dennej báze. Som odhodlaná robiť to znova a znova, až kým nebudem vedieť naspamäť celú knihu. Všetko v mojej kultivácii vyzerá teraz jasnejšie a kúsok po kúsku dokážem oddeliť dobré a zlé myšlienky a moje hlavné vedomie je silnejšie. Keď teraz zlé myšlienky vystúpia, môžem ich jednoduchšie zastaviť a zbaviť sa ich. No stále som v procese zlepšovania. Raz som pocítila uspokojenie nad nešťastím, do ktorého sa dostal človek, ktorý mi v minulosti ublížil. No okamžite som pocítila znepokojenie a tú myšlienku som odmietla s tým, že: „Som učeníčka Dafa a chcem iným iba dobre.“ Hneď potom som pocítila, že časť mojej myšlienkovej karmy bola odstránená.

Majster povedal:

„Keď sa vyskytne, všetko závisí na tom, či človek dokáže prekonať tieto zlé myšlienky. Ak je človek odhodlaný, karma môže byť odstránená.“ (Čuan Falun, Šiesta Lekcia, Vaše hlavné vedomie musí byť silné)

Taktiež, v našom susedstve bol malý pes, ktorý štekal a zavíjal po celý deň. Na začiatku som bola nahnevaná a obviňovala som v duchu majiteľov psa za ich nezodpovednosť. No keď som sa pozrela dovnútra a odstránila som svoju mentalitu sťažovania sa, pes ihneď prestal.

Rozumiem teraz, že sila preskúmania každej jednej myšlienky pomocou Fa a pozeranie sa dovnútra môže napraviť vonkajšie prostredie.

Raz keď som recitovala Fa, uvedomila som si, že v istom bode v iných dimenziách som si udržiavala staré koncepty, bez toho aby som si to po dlhú dobu uvedomila. Tie mi zabraňovali prispôsobiť sa Fa. Zatiaľ čo sa zdalo, že verím tomu, čo hovorí Majster na povrchu, v základe som si udržiavala staré koncepty. Napríklad, pri učení sa „Čchi-kung je prehistorická kultúra“, som sa zasekla a bolo veľmi ťažké zapamätať si túto kapitolu. Pozerala som sa dovnútra a uvedomila si, že som bola dosť nakazená teóriami vedy a že to je dôvodom, prečo som si túto pasáž nevedela zapamätať. Keď som tieto názory odstránila, mohla som si to poľahky zapamätať. Takto tomu rozumiem na svojej úrovni.

Ak sa dobre kultivujeme, dokážeme dobre robiť tri veci, všetko je navzájom poprepájané. Niekedy mám sklon, bez toho aby som si to uvedomila, potvrdzovať seba alebo sa cítiť namyslene, keď koordinujem dôležitý projekt. Toto je niečo, čoho by som sa mala zbaviť a byť na pozore pred nasledovaním svojich starých názorov.

Celú svoju kultiváciu som strávila v rôznych projektoch. Aj keď som celkom aktívna praktizujúca, uvedomila som si, že som nevenovala rovnakú pozornosť zlepšovaniu svojho charakteru a robila som mnoho vecí mechanicky. To bolo istým spôsobom spojené so skrytým názorom, že sa nedokážem naozaj zmeniť a neverím v seba. Ako to vidím teraz, je to, akoby som neverila Majstrovi, že si ma vybral za svoju učeníčku.

Teraz sa chcem naozaj zmeniť a nasledovať Majstra!

Majster povedal:

„Chcem vám tiež povedať, že vaša povaha v minulosti bola v skutočnosti založená na egoizme a sebectve. Odteraz, keď niečo robíte, mali by ste najprv brať ohľad na druhých, aby ste sa vykultivovali k nesebeckosti a k uvažovaniu: ‚Najprv iní, potom ja.‘ Takže odteraz, keď niečo robíte alebo poviete, musíte brať ohľad na druhých, alebo dokonca na budúce generácie. Starajte sa o večnú nemeniteľnosť Dafa!“ (Základy pre ďalší pokrok, Neopomenutie v budhovskej povahe, 13. 2. 1997)

Toto je pochopenie na mojej úrovni. Prosím poukážte na čokoľvek nevhodné.

Ďakujem Vám, Majster! Ďakujem, že ste to so mnou nevzdali! Ďakujem spolupraktizujúci!


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.