Strašlivá scéna pro praktikující

Od praktikujícího Falun Dafa z Čchang-čchunu, provincie Ťi-lin, Čína

Zatímco jsem byl uvězněn v důsledku pronásledování Falun Dafa Komunistickou stranou Číny, viděl jsem děsivou scénu. Šokující vize byla pro mě jasnou zprávou: jen když splníme požadovaný standard pro praktikujícího, teprve potom můžeme dosáhnout dovršení.

Viděl jsem scény v jiné dimenzi chvíli po půlnoci 31. prosince 2007.

Mnoho lidí se shromáždilo na širokém otevřeném náměstí a na něco čekali. Někteří drželi květiny, někteří se rozhlíželi, někteří se zdáli být hluboce zamyšleni a někteří mezi sebou diskutovali.

Na náměstí postávala řada safírových autobusů. Každé ze zlatých sedadel mělo na opěradle velké červené číslo.

Brzy se všichni rozestoupili, aby uvolnili cestu. Vyšli praktikující, kteří dosáhli standardů pro období nápravy Fa. Měli zlaté šaty s číslem na zádech. Každý praktikující byl mladý, krásný, klidný a zářivý. Postupně zaujali svá místa na sedadlech.

Praktikující, kteří se nečinili dobře v dělání tří věcí a nekultivovali se podle požadovaných standardů, také vyšli tím směrem. Nicméně je zastavila neviditelná čára. Když se přiblížili, vyzářila oslnivé světlo.

Ozval se stereofonní hlas z jiné dimenze: „Nesplnil standard učedníka Dafa období nápravy Fa. Oklamal Pána a nesplnil svoji přísahu. Nesplnil svou zodpovědnost ohledně záchrany vnímajících bytostí. Hoďte ho nazpět.“

K praktikujícímu okamžitě přišli čtyři božští strážci Fa. Dva ho chytili za ruce a dva za nohy a hodili ho zpět do davu.

Tito praktikující, kteří byli vyhozeni, se zvedli a běželi znovu k autobusům. Byli opět hozeni zpět. Po několika pokusech to vzdali. Klekli si a zoufali. Někteří se klaněli o zem, dokud se jim po tvářích neřinula krev.

„Mistře, prosím, dejte mi ještě jednu šanci,“ prosili, „prosím, dejte mi ještě jednu šanci. Tentokrát se určitě budu činit dobře...“

Jeden praktikující se stále tahal za vlasy, zatímco narážel hlavou o zem: „Mistře, nestojím za vaši starost. Dal jste mi tolik příležitostí, ale všechny jsem je promarnil. Proč jsem tak beznadějný...“

Lidé, kteří je obklopovali, se jim posmívali a dívali se na ně shora.

Tato scéna mi měla říct, že kultivaci musíme skutečně brát se vší vážností. Na konci naší kultivace bude standard, který musí splnit každý učedník Dafa. V této poslední příležitosti pro kultivaci musíme být pilní.

Mistr řekl:

„Vysvoboďte se z toho! Jestli vás ani tato nejtěžší zkouška nemůže probudit, potom když Zákon napraví lidský svět, budete se moci jen dívat – dívat se v úžasu a s lítostí, s pocitem úzkosti a s truchlivým zoufalstvím, že jste se činili tak bídně – na velkolepý pohled na Dovršení těch učedníků Dafa, kteří se skutečně kultivovali. Je to stav sklizení toho, co jste zaseli. Nechci zanechat ani jediného učedníka Dafa, ale musíte se sami zlepšovat pomocí skutečného studování Zákona a kultivace! Při potvrzování Zákona byste měli zachránit lidi ve světě a dělat dobře tři věci, které mají dělat učedníci Dafa. Buďte usilovní! Odhoďte lidské připoutanosti. Cesta k božství už nebude dlouhá.“ (V nápravě Zákona musí být vaše myšlenky spravedlivé, ne lidské, 19. 9. 2004)

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/3/360377.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2018/2/19/168799.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.