Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2017: Keď menej môže znamenať viac

Od praktikujícího Falun Dafa ze Slovenska

Po veľmi usilovnej kultivácii od spoznania Falun Dafa do obdobia po odchode súboru Shen Yun v roku 2016 z Českej republiky sa začala etapa kultivácie, ktorú som predtým nikdy nepoznal. Bohužiaľ nedokážem presne určiť dôvod spomalenia v kultivácii, keďže to malo zrejme na svedomí viacero faktorov, od neschopnosti vydržať kritiku cez pripútanosť k povesti, až po pohodlie, čo nakoniec vyústilo až po úplnú neschopnosť pochopiť kultiváciu ako takú.

Pravdepodobne to začalo myšlienkou na oddych počas príprav na vystúpenie, pretože som využíval každú jednu minútu na pomoc súboru, aby účinok záchrany vnímajúcich bytostí bol čo najlepší. Po poslednom vystúpení som pocítil obrovskú úľavu, ale zároveň Majstrov súcit, ktorý bol predtým všadeprítomný a všenaplňujúci, sa prestal prejavovať. Cítil som sa osamotený a fyzicky a psychicky unavený. Neprikladal som tomuto stavu takmer žiadnu váhu, vedel som totiž, že ďalšou kultiváciou charakteru pocítim znovu tú nezastaviteľnú silu Dafa.

Nečakal som, že to čakanie bude tak dlhé a ťažké. Cvičenia mi prestali dodávať toľko energie ako predtým a ani počas meditácie som nedokázal dosiahnuť stupeň koncentrácie, aby som si psychicky oddýchol, takže pripútanosť k pohodliu a túžbe oddýchnuť si mohla byť naďalej živená.

Po viac ako mesiaci od vystúpenia súboru som požiadal moju terajšiu manželku o ruku. Takže sme začali prípravy na svadbu, začali sme renovovať byt, snažili sa zároveň vytrvať v aktivite na záchranu vnímajúcich bytostí a zároveň pravidelne navštevovať spoločné aktivity, cvičenia a štúdia Zákona trikrát do týždňa, čo vyžadovalo obrovské množstvo úsilia a času, ktoré často išlo na úkor robenia všetkých troch vecí dobre, ktoré od nás Majster požaduje. Prípravu svadby a renováciu bytu bolo vďaka rôznym okolnostiam nutné stihnúť do štyroch mesiacov. Počas celého procesu príprav na spoločný život som znovu cítil Majstrovu podporu, i keď sme s manželkou necvičili pravidelne, mal som dostatok energie a spravodlivých myšlienok na všetko čo bolo nutné spraviť.

Lenže ku koncu týchto vyčerpávajúcich príprav na svadbu som znovu začal živiť myšlienku na vytúžený oddych po svadbe.

Tentoraz sa pripútanosť k pohodliu prejavila v ešte väčšej miere než predtým. Podľa môjho pochopenia táto pripútanosť bola v čase príprav na svadbu iba v latentnom stave, prekonával som ju iba vďaka Majstrovmu súcitu.

Po svadbe sa moja neschopnosť sústredenia ešte viac zhoršila, počas meditácie som začal strácať vedomie a zaspával som, moje ruky počas vykonávania držania kolesa Zákona boli pokrivené a do štúdia Zákona som sa musel premáhať. Vysielanie spravodlivých myšlienok bolo takmer bez účinku.

Počas príprav na vystúpenie Shen Yun Majster zariadil, že som nemal mnoho práce v zamestnaní a po vystúpení som si odvykol pracovať usilovne, takže neskôr som prestal odvádzať kvalitnú prácu. Snažil som sa problémom síce nevyhýbať, naopak začal som brať hrdinne problémy firmy na seba, čím som si na seba umelo začal vytvárať tlak od svojich nadriadených. Zároveň som tie problémy nebral dostatočne vážne. Prestal som komunikovať so zamestnancami a snažil som sa odvádzať svoju prácu rýchlo s pochopením, že vyriešiť problémy vo výrobe rýchlo znamená pracovať dobre. Zároveň som ale nechcel zostávať v práci dlhšie, keď sa pokazil stroj a bolo to tesne pred mojim odchodom z práce kvôli pochopeniu, že to môže byť zasahovanie od starých síl.

Vďaka písaniu tejto skúsenosti teraz chápem, že práve toto uvažovanie bolo použité starými silami na moje prenasledovanie na dlhší čas, keďže použili moju pripútanosť k povesti, úsiliu a pohodliu, ktoré sa prejavovalo ako túžba rýchleho zbavenia sa problémov, takže mi pripravovali stále viac a viac problémov, ktoré som musel riešiť, až ich bolo tak mnoho, že som začal byť frustrovaný, pesimistický a podráždený. Dokonca som sa začal vyhovárať na druhých, že niečo nespravili dobre atď. Postupne som sa stával nespoľahlivým i v očiach nadriadených, keďže bolo niekoľko sťažností na moju prácu od zamestnancov. Ako kultivujúci som vedel, že problém je na mojej strane, ale nebol som schopný pozerať sa dovnútra, kvôli iracionálnej časovej tiesni.

Bod zvratu

Bod zvratu prišiel v bode extrému, keď som nebol schopný ničoho, v dobe, keď som už ani nevedel ako kultivovať a na život v bežnej spoločnosti som používal praktiky a názory bežnej spoločnosti.

Naraz som si povedal, že sa musím zastaviť, inak mi z toho tlaku snáď praskne hlava.

Uvedomil som si, že nedokážem zmeniť všetko naraz a i keď som zabudol ako kultivovať, musím začať aspoň z bodu, že budem robiť veci najskôr ako dobrý človek. Mal by som zostať v práci dlhšie keď bude potreba, aby za mňa moju prácu nemuseli robiť iní. Neskôr mi prišiel na myseľ princíp o veciach, ktoré sú v ľudskej spoločnosti úplne opačné než na nebesiach a na učenie Majstrovho Zákona, kde Majster hovorí:

„Videné z vysokej úrovne, zatiaľ čo si môžete myslieť, že idete dopredu, v skutočnosti idete dozadu. Ľudstvo si myslí, že rozvíja vedu a robí pokrok; v skutočnosti iba nasleduje zákon vesmíru. Majster Čang Kuo, jeden z ôsmich taoistických božstiev, jazdil na svojom oslovi otočený chrbtom napred.“ (Čuan Falun, Tretia lekcia, Obrátená kultivácia a požičiavanie kungu)

Uvedomil som si, že musím robiť veci opačne ako je v ľudskom svete a naopak musím úplne spomaliť, spomaliť ako sa len dá a robiť veci postupne jednu za druhou, aby som mohol byť dobrým pracovníkom a dobre potvrdzovať Zákon. Nebolo to všetko, objavil som vo svojom charaktere boj, sebectvo a úsilie v rôznych formách, ktoré ma odkláňali od spravodlivej cesty. Na druhý deň od môjho pochopenia sa pri mne zastavil môj šéf, ktorý išiel okolo a dali sme sa trochu do reči. Zrazu mi sám od seba povedal, bez nadväznosti na predošlý rozhovor, približne toto: „Dostali ste sa do ťažkej situácie, bude to nejaký čas trvať kým sa to urovná.“

Vedel som, že je to povzbudenie od Majstra, že som nastúpil na správnu cestu. Vysvetlil som mu, že som pochopil, čo mám zmeniť a že sa to určite zlepší.

Od tej doby som mal možnosť pracovať na veciach, ktoré priamo súviseli s mojou prácou – so zlepšovaním výrobného procesu, namiesto riešenia porúch jednej za druhou. Nasledujúce dva mesiace sa totiž s výnimkou jednej miniatúrnej poruchy nestalo nič, čím by som strácal čas na prácu, ktorú skutočne mám robiť a pohľad zamestnancov na mňa sa rapídne menil. Nič som si nerobil z toho, že musím zostať dlhšie v práci, namiesto toho som myslel na ľudí, ktorí sú priamo zodpovední za produkciu, aby nemuseli znášať tlak, keď sa nestihol vyrobiť dostatočný počet výrobkov.

Začalo ma baviť pomáhať zamestnancom zjednodušovať proces a i keď som musel nejaký čas prejsť mnohými ťažkosťami kvôli počiatočnej nedôvere zamestnancov v moje nápady.

Postupom času sa situácia úplne zmenila a stal som sa neoddeliteľnou súčasťou našej firmy a dôležitým pilierom pre môjho šéfa, ktorý mi dáva zložité úlohy i s tou najvyššou prioritou. Všetky úlohy, ktoré mi dá môj šéf dokážem zvládnuť, dokonca občas preberiem na seba časť práce mojich kolegov.

Firme sa od tej doby začalo dariť a predaj našich výrobkov presiahol maximá predošlých rokov a pritom už vôbec nemusím chodiť z práce neskôr.

Po obzretí sa späť si lepšie uvedomujem Majstrové slová o postupnom napredovaní v kultivácii, a že zmena situácie síce môže začať v určitom bode a dá sa povedať, že ihneď po uvedomení si svojho odchýlenia v chovaní, ale stále je na nás, aby sme to pochopenie potvrdili v bežnej spoločnosti postupnou prácou na sebe a výsledok sa nakoniec objaví v plnej kráse.

Ďakujem Majster za dohľad a vedenie mojej kultivácie.

Keď by bolo niečo v mojom príspevku nesprávne, prosím o súcitné poukázanie na moju chybu. Ďakujem.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.