Kultivace od dětství mi přinesla moudrost a čistou mysl

Od praktikující Falun Dafa z provincie Chej-lung-ťiang, Čína

Měla jsem to štěstí, že jsem získala Zákon, když jsem byla velmi malá. Doprovázela jsem rodiče na skupinová cvičení a studium Zákona. Poté, co se rodiče začali věnovat kultivaci, prožili nádheru Dafa a začali mě vychovávat podle požadavků Dafa a principů Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti.

Žádali mě, abych v prvé řadě brala ohled na druhé, než něco udělám, a byla stále na ostatní laskavá. Z toho důvodu jsem se naučila principy Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti v útlém věku. Když jsem dospěla, Dafa se začal zakořeňovat v mém srdci a taktéž jsem prožila tu zkušenost štěstí a krásy, které mi Dafa přinášelo.

Dafa mi umožnilo být talentovanou a zdravou

Přestože jsem byla pouze šestileté dítě, které ještě nezačalo chodit do školy, připojila jsem se ke studijní skupině dospělých a studovala Zákon s nimi. Podle dospělých jsem zvládala čtení odstavců z knihy Zhuan Falun bez jediné chybičky. Všichni cítili, že to bylo úžasné.

Ačkoliv jsem tehdy byla docela malá a nerozuměla jsem hlubším významům, dostávalo se mi výhod tím, že jsem nevědomky zůstávala uvnitř Zákona. Moje moudrost byla odemčena a umožnila mi být chytřejší než byli moji kamarádi stejného věku.

Například, když jsem studovala na základní škole, škola vedla výzkum ve čtení znaků. Počet znaků, které mi byly uznány, daleko přesahoval dokonce i ty studenty, kteří byli na vyšším stupni. Moji učitelé byli naprosto ohromeni. Rodiče mi také zařídili výuku hraní na elektronických klávesách. Melodii, kterou je potřeba se normálně učit jeden nebo dva dny, jsem zvládala velmi dobře a obratně během jedné či dvou hodin. Můj soukromý učitel cítil, že jsem talentovaná a rád mě vyučoval.

Během mého dětství se moji rodiče více zaměřovali na rozvoj mého charakteru než na mé studijní výsledky. Neposkytovali mi žádné další doučování, přesto jsem si vždy akademicky vedla velmi dobře. Nechápala jsem to, když jsem byla malá, pouze jsem cítila, že se ty věci děly velmi přirozeně. Až jsem dospěla, postupně jsem pochopila, že to bylo štěstí, které mi přineslo Dafa.

Kultivace v Dafa mi poskytla nejen duševní, ale i fyzické zdraví. Od té doby, co jsem začala kultivovat, jsem nebyla ani jednou nemocná. Kromě očkování, které škola vyžadovala od všech studentů, jsem nebyla jinak očkovaná a ani jsem neužívala žádné léky.

Pro běžného člověka je to něco nepředstavitelného. Avšak pro praktikujícího Falun Dafa je to naprosto přirozené. Moji příbuzní, kteří také kultivují, se těší dobrému zdraví. Stejně tak je to i u ostatních praktikujících.

Spor může být vyřešený pomocí dívání se do sebe

Při dospívání jsem pomalu začala chápat hlubší významy Zákona a začala jsem se držet principů Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti. Tento způsob myšlení je odlišný od běžných lidí. Obyčejný člověk má tendenci chránit své osobní zájmy a uvažuje o tom, jak mu mohou ostatní ublížit. Jako praktikující se však stále díváme do sebe a zkoumáme, jestli dodržujeme standard praktikujícího. Když narážíme na rozpor, nejdříve se díváme do sebe a hledáme, jestli je v nás něco špatně. Tímto způsobem může být spousta problémů jednoduše vyřešených.

Došla jsem k pochopení, že když při nesnázích kultivující přehlíží jednotlivé detaily a jedná jako obyčejný člověk, konflikty mohou být horší a mezilidské vztahy jsou komplikovanější. Lidé se stanou více extrémními a rozrušenými. Někteří mohou mít dokonce zažívací obtíže nebo potíže s nespavostí a mohou mít také různé fyzické či psychické problémy.

Ve skutečnosti se spory mezi lidmi přihodí tehdy, když se nevzdají svého vlastního prospěchu a neberou ohled nejdříve na druhé. Nicméně, praktikující nejsou připoutáni ke ztrátám a ziskům v lidském světě. Nebojují jako ostatní, ale dívají se do sebe. Překročili říši běžných lidí. Co získají, jsou klid v duši a zdravé tělo, a tím je nesnáz vyřešena.

Čistý stav mysli získaný z Dafa mi pomohl k efektivnějšímu studiu

Mistr řekl:

„…praktikující by měl předvést, že je dobrým člověkem, ať už je kdekoliv.“ (Zhuan Falun Fajie, Vysvětlení Zákona Zhuan Falunu, Učení Fa a zodpovídání dotazů v Guangzhou)

Z toho důvodu jsem byla velmi svědomitá při studiu a aktivně jsem se snažila být dobrou studentkou. Moudrost, kterou jsem získala prostřednictvím Zákona, mi pomohla získat znalosti a přemýšlet o věcech z nadhledu. Vzhledem k jasnému stavu mysli a čistým myšlenkám, které jsem získala z Dafa, jsem byla schopná se dobře soustředit a pamatovat si, co jsem studovala.

Proto jsem často dosahovala dvojnásobných výsledků, ale s polovičním úsilím. Když se moje výkonnost učení zvýšila, výsledky byly přirozeně vyhovující. Během magisterského studia jsem byla považována za nejlepší absolventku akademického titulu a vynikala jsem ve výzkumu.

Jak jsem zestárla, byla jsem svědkem přirozeného procesu „narození, stáří, nemoci a smrti“ u spousty běžných lidí, stejně jako bolesti, kterou trpěli během jejich chorobové karmy. Při prozkoumání posledních sta let jsem zjistila, že pokud v průběhu života člověk nezíská Zákon, všechno, co v životě měl, byly nekonečné boje o vlastní prospěch. Nebyl se schopný vyprostit ze sentimentality, vyčerpal své tělo i duši a na konci bylo všechno prázdné a jako sen. Ztratil svůj život a nenašel smysl života. Pouze kultivace může člověku pomoci zvýšit úroveň a získat navždy úlevu a štěstí v životě.

Buddhův Zákon není pověra, ale skutečná věda. Zákon, který Mistr Li Hongzhi učil, je ryzí pravda. Není jednoduché získat lidské tělo. Bude pozdě, až budeme litovat, jestliže se ztratíme ve slávě, zisku a sentimentalitě ve světě obyčejných lidí a tím pádem ztratíme příležitost na desítky tisíc let.

Doufám, že více lidí na světě odhalí lži Komunistické strany Číny a zažije úžas a krásu, které může Dafa do života přinést.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/15/352100.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2018/1/22/167675.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.