Ovládání mých pocitů mrzutosti

Od praktikující Falun Dafa z New Yorku

Vždy se těším na naše skupinové studium Zákona, které probíhá každý den po práci. Čteme dvě lekce z knihy Zhuan Falun. Vždy se potom cítím naplněná a jsem si jistá, že následuji správnou cestu.

Jednoho dne se však stalo, že jeden starší praktikující začal hlasitě kašlat, a tím přehlušil naše studium. I ostatní praktikující začali pokašlávat, a někteří dokonce vstávali a procházeli se. Byla jsem nešťastná, protože bylo obtížné soustředit se na to, co čteme. Rozhodla jsem se odejít, jakmile dočteme přednášku.

Jak jsem čekala na příležitost odejít, vzpomněla jsem si na praktikující v Číně, kteří jsou stále pronásledováni. V tomto drsném prostředí překonávají zasahování, které je mnohem horší než kašel staršího praktikujícího.

Nezáleží na tom, s jakými problémy se setkávají, jsou stále vytrvalí ve víře v Mistra a studování Zákona! Jak bych se mohla vzdát šance studovat Zákon s ostatními tady v tomto pohodlném zámořském prostředí?

Mistr řekl:

„Je těžké to vydržet, ale můžeš to vydržet. Je těžké to udělat, ale můžeš to udělat.“ (Zhuan Falun)

Rozhodla jsem se uklidnit a soustředit se na čtení každé věty, místo toho, abych byla mrzutá z kašle jednoho z praktikujících.

Praktikující zanedlouho přestal kašlat a začal číst jasněji než obvykle. Ostatní také přestali kašlat a pohybovat se a soustředili se na čtení.

Naše studium Zákona bylo ten den poté velmi klidné a uspokojivé.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/21/359866.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2018/1/29/167756.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.