Závist a její škodlivé účinky (1. část)

Od praktikující Falun Dafa z Číny

Před časem jsme v naší studijní skupině s několika praktikujícími více než dva dny diskutovali o otázce závisti. Tuto diskuzi jsem následně zapsala, s nadějí, že nám všem pomůže se zlepšit.

Abychom závist dokázali rozeznat, musíme znát formy, ve kterých se projevuje. Z učení Mistra víme, že lidé se závistí se vždy cítí nahněvaně a nevyrovnaně, dívají se na druhé shora a necítí se dobře, když vidí druhé, kteří jsou v jistých ohledech lepší než oni.

Někteří čínští praktikující byli ovlivněni konfucianismem, díky čemuž mají sklon k závisti. V kultuře komunistické strany se závist stala silnější a složitější. Takže závist tady byla přítomná už po velmi dlouhou dobu, a proto ji musíme věnovat zvláštní pozornost.

Mistr řekl:

„Váš cíl je kultivovat k vysokým úrovním, a tak se svého připoutání k závistivosti musíte zbavit. Proto jsem tuto otázku v této přednášce vybral.“ (Zhuan Falun, Přednáška sedmá, Závist)

Jelikož závist způsobuje velkou škodu a Mistr se na to zvlášť zaměřil, uvědomila jsem si, že každý praktikující ji musí odstranit.

Mnozí praktikující si myslí, že mají jen trochu závisti nebo že ji vůbec nemají. Podle mě si však tito praktikující neuvědomili, v jakých formách se závist může objevit, nemluvě o jejím odstranění. Také mám tento problém.

Jeden praktikující se mě zeptal: „Jsi závistivá?“

„Ne!“ odpověděla jsem okamžitě.

„Odpověděla jsi příliš rychle a bez zamyšlení. Pravděpodobně tady bude problém,“ řekl.

Díky diskuzi s praktikujícími jsem zjistila, že závist, která se ukrývá v každém z nás, je nejenom silná, ale také je těžké ji odhalit. Ráda bych uvedla příklady.

Závist vůči tchyni

Má tchyně byla velmi starostlivá, pokud se jednalo o mého manžela, ale se mnou už stejným způsobem nezacházela. Cítila jsem se špatně, když jsem je viděla, jak spolu prožívají pěkné chvíle, a cítila jsem se odstrčená. Napadlo mě: „Nestarala jsem se o ni dobře? Nezacházela jsem s ní špatně!“ Byla to závist, která způsobovala tyto myšlenky.

Závist matky vůči vlastnímu dítěti

Místní praktikující řekla, že ji manžel moc miloval. Kdykoliv koupil dobré jídlo, nejdřív dal ochutnat jí. Když jejich dítě dovršilo dva roky, její manžel začal nabízet dobré jídlo nejdřív dítěti. Uvědomila si, že to byla závist, a proto se necítila dobře. Byl to pocit závisti vůči vlastnímu dítěti. Vysílala spravedlivé myšlenky, aby to odstranila.

Řekla mi o tom, jak se dívala dovnitř, aby odhalila jednu triviální věc, když se to přihodilo. Najednou jsem si uvědomila, že jsem taky záviděla svému synovi.

Když se v naší rodině objevilo nedorozumění, můj syn se vždy postavil na stranu otce. Cítila jsem, jak mě to vyvádí z rovnováhy: „Stálo mě hodně námahy, abych tě vychovala, ale přesto je u tebe tvůj otec na prvním místě. Ale on nevynaložil tolik úsilí jako já.“

Samozřejmě, tato závist se objevila velmi rychle a byla slabá, protože jsme rodina. Právě proto, že to nebylo moc silné, často to zůstalo bez povšimnutí.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/16/353787.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2017/11/1/166241.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.