Závist a její škodlivé účinky (2. část)

Od praktikující Falun Dafa z Číny

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a110924-Zavist-a-jeji-skodlive-ucinky-1-cast.html

Závist mezi praktikujícími

1. případ

S jednou praktikující jsme si dobře rozuměly. Když však poznala jinou praktikující, rozuměly si spolu ještě lépe. Scházely se a rády si povídaly. To ve mně vyvolávalo nepříjemné pocity. Později jsem si uvědomila, že to byla závist, která vyvěrala ze sobeckosti a emocí. Vysílala jsem spravedlivé myšlenky, abych to odstranila.

2. případ

Dvě praktikující vytvořily tým, aby mohly mluvit s Číňany na veřejnosti a mohly je přesvědčit, aby vystoupili z Komunistické strany Číny a jejích přidružených organizací.

První praktikující uměla dobře objasňovat pravdu a pomohla mnoha lidem vystoupit ze strany. Druhá praktikující neměla odvahu mluvit, proto stála opodál a vysílala spravedlivé myšlenky. Když viděla, že první praktikující mluví lehce a plynule, vyvinula si vůči ní závist. Dokonce jí nepřála, aby díky ní lidé vystupovali ze strany. V její mysli se vynořila slova: „Ať nevystupují!“

První praktikující vadila závist druhé praktikující, proto raději chodila ven sama, aby mohla mluvit s lidmi. Byla to závist, která napadla praktikující, a bránila jim vytvořit jedno tělo.

3. případ

Praktikující Wang a Li spolu rády sdílely kultivační zkušenosti. Později se Li skamarádila s Čang. Často si spolu povídaly o praktikování. Díky jejich společnému sdílení zkušeností se Li velmi zlepšila.

Když Wang a Li opět spolu mluvily, Wang řekla: „Kdysi jsi nebyla tak dobrá jako já, ale teď jsi dokonce ještě lepší.“ Toto je typická závist.

4. případ

Jeden praktikující řekl: „Nevím proč, ale necítím se dobře, když slyším jiné lidi, jak sdílejí zajímavé novinky.“

„Ani já,“ řekl druhý praktikující. Toto je také projev závisti.

5. případ

Tu a Liou jsou mladé praktikující.

Liou se usilovně kultivovala a dělala dobře tři věci. Přesvědčila mnoho lidí, aby vystoupili ze strany. Praktikující Tu se naopak neodvážila mluvit s lidmi tváří v tvář a pomohla pouze několika lidem vystoupit. Praktikující Tu si proto vyvinula závist vůči Liou. Byla k ní kritická i v jiných ohledech.

Postupem času Tu způsobila velké trápení své rodině a sama měla zdravotní problémy. Neuvědomila si, že záviděla Liou. Byla hrdá, že o Liou hovoří otevřeně a myslela si, že to dělá pro ni.

Není nesprávné, když praktikujícím poukážeme na jejich problémy se správným úmyslem. V případě, že náš úmysl není dobrý, má to škodlivý dopad i na tělo praktikujících.

Mistr řekl:

„Když učím Zákon, často mluvím o otázce závisti. A proč? Protože závist se v Číně projevuje velmi silně, tak silně, že se stala přirozeným chováním, a lidé si jí dokonce ani nejsou vědomi.“ (Zhuan Falun, Přednáška sedmá, Závist)

6. případ

Mluvila jsem s jednou praktikující z Pekingu. Řekla, že si dokáže udržet prázdnou mysl a že už zažila poloosvícený stav. Řekla jsem jí, že jedna praktikující dokázala přesvědčit několik desítek lidí za den, aby vystoupili ze strany, v průběhu několika let tak pomohla přibližně sto tisícům lidí vystoupit ze strany.

Tato praktikující z Pekingu řekla v soutěživém tónu: „Odvážila by se tak konat v Pekingu?“ Co tím myslela, bylo, že tato praktikující dokázala přesvědčit mnoho lidí, aby vystoupili ze strany, na místě, které nebylo tak přísně kontrolované jako Peking. V Pekingu, kde probíhá tvrdé pronásledování, by nemohla dosáhnout takové výsledky, tvrdila tato praktikující.

Pak jsem si uvědomila, že jsem obdivovala tuto praktikující, která dokázala pomoct tolika lidem vystoupit, což byla závist. Pekingská praktikující také záviděla praktikující, která se v jistých ohledech kultivovala lépe než ona.

7. případ

Ještě zmíním poslední případ, kdy praktikující byla propuštěna z vězení díky spravedlivým myšlenkám a činům. Jiné praktikující se to nepovedlo. Proto záviděla praktikující, která se dostala z vězení ven, a začala ji podezírat: „Skutečně vyšla z vězení se spravedlivými myšlenkami? Jsme si jistí, že neudělá nic špatného, jako například, že je špionkou?“

Pokud vždy věnujeme pozornost našim myšlenkám, objevíme často skrytou závist. Do Číňanů byla závist hluboko zaseta, proto je situace velmi složitá. Pokud se nám podaří odstranit závist, dokážeme usilovně kultivovat.

Ačkoliv jsem zde zmínila mnoho případů závisti, nikoho tím nekritizuji. Mým cílem bylo poukázat na škodlivé účinky, které závist vytváří, abychom se mohli společně pozdvihnout a být pilnější. Prosím, poukažte na cokoliv nevhodné.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/16/353787.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2017/11/1/166241.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.