Zastavení vlivu Komunistické strany Číny: Neslušné chování

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

Poznámka redakce: Prostředí v Číně je naplněno kulturou Komunistické strany Číny. Lidé žijící v takovém prostředí si ani neuvědomují, jak jsou jím ovlivněni. Tento článek je jedním ze série článků zabývající se nejběžnějšími problémy praktikujících, kteří jsou ovlivněni kulturou strany. Doufáme, že poslouží k rozpuštění vlivu komunistické strany.

Čínská administrativa pro národní cestovní ruch na svých oficiálních internetových stránkách uvádí deset neuctivých jednání, kterými oplývají čínští turisté v zahraničí, jako je odhazování odpadků, plivání, kouření v nekuřáckých prostorech, předbíhání v řadě, hlučnost, svlékání oblečení na veřejnosti, nadávání a další necivilizované chování.

Na mnoha známých turistických místech po celém světě se objevují značky, které nabádají čínské návštěvníky, aby byli potichu, splachovali toaletu nebo neodhazovali odpadky.

Čínští turisté jsou obvykle lidé s dobrým vzděláním, kteří patří do střední společenské třídy, a jejich špatné chování je pro Čínu jako národ hanebné.

Bylo to tak vždy?

Můžeme se zamyslet nad tím, zda byli Číňané vždy takoví. O Číně se po tisíce let vědělo, že je ekvivalentem pro civilizovanou zemi. V tradiční čínské kultuře byly vždy zdůrazňovány etiketa a pravidla chování, které byly ustanoveny jako sociální normy. Ve starověku byla čínská kultura považována za symbol elegance a mnoho asijských zemí posílalo studenty do Číny, aby zde studovali čínskou etiketu. Dokonce i dnes jsou v některých asijských zemích stále zobrazovány tradiční čínské principy.

Konfuciánští praktikující věřili, že etiketa je pro člověka pro úspěch ve společnosti zásadní. Malé děti potřebovaly strávit léta učením se mluvit, dobře se chovat a starat se o druhé. Osoba, která byla nečestná, by byla ve staré čínské společnosti vyloučena.

Kdo za to může?

Nabízí se tedy otázka: „Jak se čínští lidé stali tak neuctivými a kdo je naučil těmto zlozvykům?“

Komunistická strana Číny se nejen pokoušela zničit tradiční čínskou kulturu, ale také propagovala vulgární a bláznivou kulturu strany.

Po několika desetiletích indoktrinace a vymývání mozků z mnoha Číňanů udělala sobce a hrubiány.

Modely, které strana propaguje, jsou často ti, kteří nevěnují pozornost hygieně a zdvořilosti. Od doby, kdy se Komunistická strana Číny dostala k moci, museli lidé dodržovat tyto nové normy, jinak by byli společností opovrhováni.

Časem Číňané změnili své představy a chování. Sprostá slova a vulgární chování se už staly standardem.

Potlačení tradiční kultury

Od doby, kdy se Komunistická strana Číny dostala k moci, potlačila, zakázala a zkreslovala tradiční čínskou kulturu. Tradiční etiketa byla kritizována a veřejnosti bylo řečeno, že hygiena je znečištění „západního kapitalismu“.

Několik generací Číňanů vyrostlo v tomto prostředí, a proto jim chybí znalosti o tom, co odpovídá správné etiketě.

Strana interpretuje hodnoty podle svých potřeb v danou dobu. Vše, co není v souladu s hodnotami strany, je považováno za neplatné, zastaralé a zkažené. Cokoliv mimo normu strany je kritizováno státní mašinérií.

Indoktrinace a vymývání mozků

Mezi praktikujícími Falun Dafa v Číně byli taktéž mnozí znečištěni a během mládí jim byl vymyt mozek. Jejich řeč a chování jsou víceméně ovlivněny stranickou kulturou. To, co zhoršuje situaci, je, že mnozí z nás praktikujících o tom ani neví. To je jeden z důvodů, proč někdy nedokážeme dělat dobře to, co od nás žádá Mistr nebo proč je proces našeho zlepšování pomalý, i když děláme tři věci už delší dobu.

Pokud se nezbavíme vlivu stranické kultury, která se nás snaží svázat, nebudeme se schopni zlepšit na naší kultivační cestě a bude to taktéž zasahovat do našeho zachraňování vnímajících bytostí. Pokud se tedy chceme přizpůsobit Fa, měli bychom v naší mysli očistit všechny látky kultury strany a vrátit se k tradičním čínským hodnotám.

Kultivující by měl být schopen odolat vlivu špinavých pojmů, které na nás každodenně útočí v běžné společnosti, dodržovat vyšší morální normy, chovat se důstojně, projevovat k ostatním soucit a toleranci a vypořádávat se s problémy s širokým a upřímným srdcem. Pouze tak získáme respekt lidí a můžeme je zachránit.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/26/330258.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2016/11/5/159825.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.