Příběhy plné zázraků (2. část)

Od praktikující Falun Dafa z Číny

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a110919-Pribehy-plne-zazraku-1-cast.html

Pokud je něco moje, neztratím to

Poté, co můj manžel odešel z domu, podal žádost o rozvod. Chtěl si nechat dům i pole, což byly jediné hodnotné věci, které jsme měli. Požádal dva právníky a specialisty z vesnice, aby mu pomohli.

Na jednání můj manžel uvedl jako důvod rozvodu mou kultivaci. Trval na tom, abych se vzdala Falun Dafa, pokud nechci, aby se se mnou rozvedl.

Mistr řekl:

„A proto se my praktikující nemáme tak chovat. My necháváme věcem přirozený vývoj. Když je něco vaše, nikdo vám to nevezme, a když něco vaše není, nepodaří se vám to získat, i když o to budete bojovat.“ (Zhuan Falun, Přednáška sedmá, Závist)

Dva praktikující na mě vysílali spravedlivé myšlenky. Byla jsem velmi klidná. Jen jsem se spoléhala na Mistra a Dafa.

U soudu jsem řekla: „Trpěla jsem nevyléčitelnou rakovinou mozku a Falun Dafa mě zachránil. Musím o tom otevřeně hovořit. Všechna propaganda v novinách, rádiu a televizi jsou lži. Sebeupálení na náměstí Nebeského klidu bylo zinscenované. Falun Dafa se rozšířil do sta zemí světa. Všude, kromě Číny, byl dobře přijat.“

Dodala jsem: „Následuji principy Pravdivosti, Soucitu a Snášenlivosti, abych byla dobrým člověkem. Plním si své povinnosti. Dobře se starám o tchána a tchyni. Jsem přívětivá ke všem. Co jsem udělala špatně?“

Právníci mého muže změnili postoj. Řekli: „Podle zákona má manželka nárok na polovinu majetku.“

Nakonec jsem dostala svůj spravedlivý podíl.

Umím mandarínsky

Po rozvodu jsem šla pracovat do restaurace ve městě. Potkávala jsem tam mnoho lidí. Bylo to dobré místo na objasňování pravdy a zachraňování bytostí, ale spousta z nich mluvila mandarínsky a já uměla mluvit pouze rodným nářečím.

Jedné noci jsem Mistra v myšlenkách požádala, aby mi umožnil mluvit mandarínsky. Na druhý den jsem začala na lidi pomalu mluvit mandarínsky. Byl to opravdu zázrak!

Jednou mi majitel restaurace řekl, že si přečetl nápis na amuletu, který jsem nosila. Bylo na něm napsáno: Pravdivost, Soucit, Snášenlivost. Chytila jsem se této šance, abych mu pověděla o Falun Dafa. Také jsem mu řekla, aby často opakoval tyto věty, aby byl spasený a požehnaný: „Falun Dafa je dobrý. Pravdivost, Soucit a Snášenlivost jsou dobré.“ Také mnoho zaměstnanců a zákazníků poslouchalo. Nejen, že mě požádali o amulet, ale také vystoupili z komunistické strany.

Mistr mi poslal předurčené lidi. Předtím, než jsem se vrátila do svého rodného města, jsem pomohla více než sto lidem vystoupit z komunistické strany.

Pacienti byli požehnáni Dafa

Jednoho dne jsem vyšla ven říci lidem fakta o Falun Dafa. Zatímco jsem přemýšlela, jakým směrem se vydám, ucítila jsem, jak neviditelná síla otáčí mým krkem do jedné strany. Šla jsem tím směrem, až jsem přišla do nemocnice.

V nemocnici byli dva pacienti, kteří byli zraněni při dopravní nehodě. Sténali bolestí. Šla jsem k nim a pověděla jim o Falun Dafa. Také jsem jim řekla, že by se jim ulevilo od bolesti, kdyby upřímně odříkávali: „Pravdivost, Soucit, Snášenlivost.“ A také jsem oběma dala Dafa amulet.

Později mi bylo řečeno, že tito dva pacienti usnuli, zatímco recitovali tato slova. Řekli lékařům, že necítili bolest, když tak učinili. Tato zpráva se rychle rozšířila mezi ostatní pacienty.

Mnoho pacientů mě přišlo požádat o amulet a informační materiály, když jsem se třetí den vrátila do nemocnice. Také opustili komunistickou stranu.

Navštívila jsem nemocnici o pár dní později. Ta skupinka lidí už nemocnici opustila. Objasnila jsem pravdu dvěma veteránům, kteří trpěli nespavostí. A pomohla jim vystoupit z komunistické strany. Dala jsem každému amulet a řekla jim, aby ze srdce odříkávali principy Falun Dafa. Z nemocnice byli propuštěni za pár dní.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/3/351616.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2017/12/16/166773.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.