Nebezpečí soupeřivého smýšlení (1. část)

Od praktikující Falun Dafa z Číny

Nedávno jsem se osvítila ke skutečnosti, že mnohá připoutání jsou úzce svázána s mentalitou soupeřivosti, jako je například stěžování si, nevyrovnanost, pomlouvání, zákeřnictví, zášť a touha po odvetě.

Když se tato soutěživá mentalita nevyřeší, jak si odstraníme chorobovou karmu, jak si zlepšíme charakter a jak nám poroste kung?

Toto soupeřivé smýšlení může také rozvíjet naši démonickou povahu, vyvolávat naši závist a ohrozit nás pronásledováním. Před tímto vážným lidským připoutáním musíme být neustále na pozoru!

Kultivující se musí zbavit soupeřivého smýšlení

Praktikující, kteří byli před tím, než se začali věnovat Falun Dafa, naplněni silným pocitem vlastní důležitosti, všichni hovořili o tom, jak jsou vystresovaní a unavení a jak se necítí dobře.

Mistr řekl:

„Běžní lidé tuto pravdu nemohou pochopit, a tak budou soutěžit a bojovat, kdykoliv se jim naskytne příležitost něco získat.“ (Zhuan Falun, Přednáška sedmá, Závist)

„V běžné lidské společnosti soutěžíte s druhými o slávu a osobní zisk. Nemůžete dobře spát nebo jíst a vaše tělo je ve velmi špatném stavu. Když se vaše tělo vidí z jiné dimenze, kosti jsou celé černé.“ (Zhuan Falun, Přednáška druhá, Chtít něco získat)

„Například běžní lidé mají všechny možné chyby charakteru a dělají všechny možné špatnosti, aby si prospěli. Co dostanou, je tato černá látka, karma.“ (Zhuan Falun, Přednáška čtvrtá, Ztráta a zisk)

Kdysi byl jeden nezasvěcený buddhista, který se kultivoval desítky let. Když jeho dceři našli rakovinu, šel se zeptat svého mistra, proč na něj udeřilo takové neštěstí. Jeho mistr mu řekl: „Je to kvůli tomu, že máš prudkou povahu a svými slovy často druhé zraňuješ.“

Běžní lidé bojují kvůli vlastním zájmům o osobní zisk. Ale když se tak chová kultivující, je ve skutečnosti horší než běžní lidé. Přemýšlejte o tom: Když se nezbavíme mentality soupeřivosti, jaký smysl má potom studovat Zákon nebo dělat cvičení?

Chorobová karma

Někteří praktikující kvůli své výbušnosti a soupeřivému smýšlení zemřeli. Protože se chovali jako běžní lidé, a protože Mistr nemůže odstranit karmu pro obyčejné lidi, pozvali si do svých životů velké neštěstí.

Znal jsem jednu praktikující, která měla menší obchod. Nevěnovala pozornost kultivaci své povahy a často se hádala se svými zákazníky. Později zemřela na rakovinu.

Další praktikující, kterou jsem znal, byla vládní funkcionářka. Často se hádala s druhými, i když poukazovali na její připoutání s laskavostí. Také málokdy cvičila pět cvičení. Jednoho dne se hodně pohádala se svou dcerou. Druhý den zemřela na rakovinu.

Křik, výbušnost a proklínání druhých jsou všechno projevy soupeřivé povahy. Jestli se tohoto připoutání nezbavíme, bude nás ovládat a přinese nám do života nevýslovná trápení.

Mistr řekl:

„Kdyby byla příčina nemoci běžného člověka skutečně odstraněna, nepraktikující obyčejný člověk by odešel bez jakékoli nemoci, zůstal by obyčejným člověkem a dále by bojoval o osobní prospěch zrovna tak jako ostatní obyčejní lidé. Jak by mohla být jeho karma neuváženě odstraněna? To je naprosto zakázáno.“ (Zhuan Falun, Přednáška první, Opravdově vést lidi k vysokým úrovním)

„Proč se někteří lidé po dlouhém období cvičení nemohou vyléčit? Protože qigong je kultivační praxe, něco vyššího a jiného než fyzická cvičení běžných lidí. Musíte se pozorně zaměřit na svůj charakter, abyste se vyléčili a zvýšili si svou kultivační energii.“ (Zhuan Falun, Přednáška první, Proč se praktikováním kultivačních cvičení vaše kultivační energie nezvyšuje?)

Klidná mysl

Když soupeřivý člověk čelí neshodě, jeho první myšlenka je, že bude bojovat.

Ale když to nevydrží, jeho karma se nepřemění ve ctnost, povaha jeho srdce se nezlepší a jeho mysl se nezklidní.

Když s někým bojujeme během dne, bude pro nás těžké se zklidnit, když večer nebo v noci meditujeme. A naopak, když člověk bere vzájemné vztahy s druhými zlehka, obvykle má klidnou mysl.

Síla energie

Když si praktikující nezlepší charakter, nejenom že neporoste síla jeho energie, ale bude náchylný k soupeření a bojování s druhými. Nezapomínejme, že bez tolerance není ctnosti a ani osvícení!

Mistr řekl:

„Ale jak vykročili ze dveří, chovali se jinak, dali se svou vlastní cestou a soutěžili a bojovali kvůli slávě a zisku mezi obyčejnými lidmi. Jak by se jejich kultivační energie mohla zvýšit? Nemohla se zvýšit vůbec a ani se nevyléčili ze svých nemocí.“

„Například jste-li ve sporu, měli byste se méně starat o různé osobní pocity a touhy. Zatímco usilujete o svůj vlastní prospěch, chcete si zlepšit svoji kultivační energii – jak by to mohlo být možné? Nejste stejní jako obyčejný člověk? Jak se může vaše kultivační energie zvýšit? Tedy, vaše kultivační energie se může zvýšit a vaše úroveň pozvednout pouze důrazem na kultivování charakteru.“ (Zhuan Falun, Přednáška první, Proč se praktikováním kultivačních cvičení vaše kultivační energie nezvyšuje?)

„Pokud ani nedokážete přejít maličkosti a přestanete se ovládat, jak můžete očekávat, že se vaše kultivační energie zvýší?“ (Zhuan Falun, Přednáška devátá, Člověk s velkými duchovními sklony)

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/3/360370.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2018/2/21/168822.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.