Nebezpečí soupeřivého smýšlení (2. část)

Od praktikující Falun Dafa z Číny

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a110936-Nebezpeci-souperiveho-smysleni-1-cast.html

Pronásledování

Když se praktikující nezbaví své soutěživé mentality, bude se s druhými hádat a dá starým silám důvod, aby ho pronásledovaly, nebo mu dokonce vzaly život. Všechno toto bylo před věky věků uspořádáno starými silami.

Například v říjnu roku 2017 bylo více než padesát praktikujících zatčeno v okrese Šuang-čcheng v Číně.

„Koordinátoři v Šuang-čchengu byli velmi schopní a zvládali spoustu různých projektů. Ale někteří z nich nedokázali spolupracovat s druhými. Někteří byli plní závisti a kultury komunistické strany, někteří utvořili svou vlastní skupinu. Mezi různými skupinami se vyskytlo nejenom napětí a rozbroje, ale někteří praktikující na sebe dokonce zaútočili.“ (829. vydání týdeníku Ming-chuej Weekly, Zamyšlení nad zatčením v okrese Šuang-čcheng)

Když se budeme dívat dovnitř, zbavíme se závisti a soupeřivé mentality, budeme se dobře kultivovat, budeme upřímní, přístupní a tolerantní vůči všem, naše společné tělo bude nezničitelné jako diamant. Staré síly proto nebudou mít žádnou záminku, aby nás pronásledovaly.

Mistr řekl:

„Tento problém se ale také objevuje mezi opravdovými praktikujícími, kteří neuznají, že jiní jsou dobří, a nezbaví se soutěživosti. A to je lehce povede k závisti.“ (Zhuan Falun, Přednáška sedmá, Závist)

Démonická povaha roste

Když se nezbavíme soutěživého smýšlení, naše démonická povaha přirozeně poroste a stejně tak naše závist. Když se tohoto lidského uvažování zbavíme, nejenom že nás nerozhází ani ztráty a ani zisky, ale také budeme soucitnější.

Mistr řekl:

„Světští lidé mají všichni i démonickou povahu i buddhovskou povahu. Démonická povaha začne účinkovat, když mysl člověka není spravedlivá.“ (Podstata dalšího pokroku, Pevnost Zákona, 11. 6. 1996)

„Démonická povaha člověka je zkaženost a projevuje se jako zabíjení, loupení a okrádání, sobeckost, zlé myšlenky, rozsévání neshod, burcování nepříjemností přes rozšiřování pomluv, žárlivost, zkaženost, hněv, lenivost, krvesmilstvo a tak dále.“

„Když se praktikující nezbaví své démonické povahy pomocí kultivace, jeho kultivační energie bude v hrozném nepořádku a nedosáhne ničeho nebo bude následovat démonickou cestu.“ (Podstata dalšího pokroku, Buddhovská povaha a démonická povaha, 26. 8. 1996)

„Jestliže se nezbaví tohoto soutěživého způsobu myšlení, nic se nezmění, a jak čas běží, uvázne, a ani po několika letech se stále ještě nemůže dostat nad tuto úroveň. Výsledkem toho nebude schopen v praxi qigongu pokračovat, a protože spotřeboval příliš mnoho energie, už to jeho tělo nemůže dále snést, a když dojde k nejhoršímu, možná se dokonce i zmrzačí.“ (Zhuan Falun, Přednáška šestá, Démonické zasahování v kultivaci)

Není snadné ho odhalit

Připoutání k soupeřivosti je někdy skryto a těžko se odhaluje. Ale často se dá rozpoznat tak, že se projevuje jako tendence odporovat myšlenkám druhých, potřeba neustále druhým radit, chuť dominovat, nenechat druhé projevit svůj názor, rozzlobení se, když jste kritizováni, útočení na druhé za jejich názory, zdůrazňování nebo prosazování sebe, bránění sebe nebo svých motivů, snaha přesvědčit druhé o své počestnosti, nevinně nebo kompetenci či hledání omluv pro svá slova a skutky.

Připoutání k soupeřivosti je úzce svázáno s našimi lidskými názory a karmou. Toto připoutání je ve skutečnosti v jiné dimenzi démon s ošklivě zlostnou a útočnou povahou. Následuje naše hlavní vědomí a povzbuzuje nás, abychom byli soupeřiví, bránili se a bojovali, usilovali o odplatu, a tím si hromadili karmu.

Vždy, když čelíme konfliktu, tento démon se objeví a uplatní nad námi svůj vliv. Pokusí se dosáhnout toho, abychom se rozčílili, rozhorlili, a tím nad sebou ztratili kontrolu.

Chce, abychom byli úplně bez spravedlivých myšlenek, aby naše úroveň a síla energie klesly. Jaký má motiv? Baží po tom vidět, jak uvažujeme a jak se chováme démonickým způsobem. Chce, abychom se sami stali démony!

Pokud si neuvědomíme a nepřiznáme vliv, který nad našimi životy má a neodstraníme ho, nevyhnutelně nás bude vždy následovat a ovládat nás.

Zlepšování charakteru

Mistr řekl:

„Jestliže však vždy myslíte na to, jak nebudete souhlasit a že si to či ono vybojujete, řekl bych, že začnete bojovat, kdykoliv se vyskytne problém. To vám zaručuji. A tak když narazíte na problém, řekl bych, že je určen k tomu, aby přeměnil černou látku ve vašem těle v látku bílou, ctnost.“ (Zhuan Falun, Přednáška čtvrtá, Přeměňování karmy)

„Přímo v tomto složitém prostředí běžných lidí je vám to jasné, šidí vás a vám je naprosto jasné, že se to děje, a když vám druzí berou podíl prospěchu, který má být váš, nesoutěžíte a nebojujete o něj jako oni, a zatímco vás lidé zneužívají, všechny možné věci se vám snaží snížit úroveň charakteru. V tomto obtížném prostředí si utužujete vůli a zlepšujete charakter a zde pod vlivem všech špatných myšlenek běžných lidí se dokážete pozvednout a zůstáváte nezaujatí.“ (Zhuan Falun, Přednáška osmá, Kdo praktikuje kultivaci, získá kultivační energii)

Všimla jsem si, že když jsem čelila konfliktu, má první myšlenka byla bojovat s tou druhou stranou a soupeřit s ní, i když jsem věděla, že to není správné. A také jsem to potom nemohla dostat z mysli a cítila se nepříjemně.

To naznačuje, že jsem byla stále ovládána svou soupeřivou mentalitou. Pouze když si budeme neustále vědomi svých myšlenek, můžeme toto připoutání oslabit a zničit.

Také jsem se osvítila k tomu, že když se dostaneme do sporu, neměli bychom bojovat a soupeřit, protože se v té době přetváří karma. Přestože běžní lidé žijí pro slávu a vlastní zájmy, praktikující by se měli těchto lidských připoutání vzdát.

Nesobeckost

Zpravidla soupeříme a bojujeme kvůli sobeckosti a vlastním zájmům. Pokud jsme opravdu nesobečtí, budeme mít málo lidských tužeb nebo vůbec žádné, a nebudeme tudíž s druhými bojovat. Řekla bych, že praktikující se musejí neustále dívat dovnitř a tvrdě pracovat na tom, aby se zbavili posledních stop své sobeckosti!

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/3/360370.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2018/2/21/168822.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.