Katastrofický sen mi pomohl odstranit mé připoutání k času

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

Jsem dlouholetým praktikujícím Falun Dafa, který se věnuje pravdě objasňujícím činnostem. Věřil jsem, že se činím dobře.

Přestal jsem se však zajímat o kultivaci i o každodenní život. Všechny úkoly a aktivity se zdály jako pití vody mdlé chuti. Nejdřív jsem si myslel, že to je odraz mého kultivačního stavu. Potom jsem několikrát sotva unikl problémům, když jsem rozdával informační letáčky o pronásledování. Cítil jsem, že něco není v pořádku.

Když jsem jedné noci meditoval, uklidnil jsem se a podíval se dovnitř. Uvědomil jsem si, že to, co způsobilo problémy, bylo mé připoutání k času.

Když jsem nad tím zapřemýšlel, zjistil jsem, že od té doby, co začalo pronásledování, toužím po jeho ukončení. Poté, co jsem slyšel všechny druhy proroctví, měl jsem tyto myšlenky zvláště silné před 19. národním kongresem Komunistické strany Číny. Jak jsem předpokládal, vláda se nezlepšila. Cítil jsem se ztracený. Přemýšlel jsem, kdy to skončí. Byl jsem zoufalý.

Po objevení tohoto připoutání se však moje mysl stala moudřejší. Najednou jsem opět našel svůj směr a stal se energickým.

Děsivý sen

Po vysílání spravedlivých myšlenek o půlnoci jsem usnul. Měl jsem živý sen.

V tomto snu jsme my praktikující a někteří další lidé, kteří se dozvěděli pravdu o Falun Dafa, byli umístěni na místo, které se nacházelo velmi vysoko. Byli jsme na obrovské arše, která vypadala jako loď. Viděli jsme rozsáhlé plochy a velké metropole na zemi pod námi. Bylo to podobné jako dívat se z letadla. Domy vypadaly jako malé krabičky od sirek.

Všude byla ale cítit ponurost. Všichni jsme cítili, že „velká katastrofa“ přichází. Dívali jsme se upřeně a nervózně na zem. Bylo nesmírné ticho. Ovzduší bylo tak napjaté, jako kdyby měla v momentě vypuknout válka.

Najednou hory v dálce zasáhl blesk a ohlušující hrom prolomil ticho. Následovala silná bouřka a potopa zaplavila celou zemi. Voda nepřicházela z moře ani z deště. Nevynořila se ze země. Zdálo se, že proniká z jiných dimenzí. Stoupala stovky metrů a přicházela ze všech stran.

Všechna města byla v sekundě ponořena a zničena. Voda pohltila vysoká pohoří. Některé hory byly rozdrceny obrovskými vlnami. Silný proud vzduchu nasával auta a další velké předměty do oblohy jako prach. Ani ve filmech jsem nikdy neviděl takové strašidelné scény.

Můj syn měl strach, opřel si hlavu o mé rameno a netroufal se dívat. Všichni byli šokovaní tím, co viděli, a cítili se strašně. Cítili jsme zármutek a bolest kvůli tomu, že tak mnoho lidí bylo odstraněno. Praktikující litovali a obviňovali sami sebe kvůli tomu, že nebyli více pilní při záchraně bytostí.

Potom sen skončil. Probudil jsem se. Moje mysl byla rozrušená a nevyrovnaná. Nebyl jsem schopný se zklidnit a znovu usnout.

Probuzení

Uvědomil jsem si, že přát si, aby pronásledování brzy skončilo, bylo špatné a sobecké. Byly to hříšné myšlenky, kterých si tak moc lidí nevšímalo. Když jsem viděl nespočetné množství zničených lidí, ti, kteří přežili, nemohli být šťastní. Jediné, co měli, byla nekonečná bolest a zármutek. Při pohledu na místo, kde lidé žili a praktikovali kultivaci, které bylo zničeno, jsme bolestivě litovali, že jsme neudělali to, co bylo v našich silách pro záchranu vnímajících bytostí.

Praktikující, který sdílel svou zkušenost, řekl: „Kdyby se mě někdo zeptal, jestli chci, aby náprava Fa skončila, myslím, že bych řekl, že nechci. Každý den ukončuje své členství v Komunistické straně Číny a jejích přidružených organizacích na sto tisíc lidí. Toto číslo se rovná asi 36 milionům lidí ročně. Když náprava Fa nyní skončí, všichni ztratí možnost být zachráněni.“

Minulý rok se pronásledování zhoršilo. Ačkoliv více než tisíc praktikujících bylo loni uvězněno a stále trpí, 36 milionů lidí bylo výměnou zachráněno. Jak může někdo rozhodovat o ukončení tohoto historického období?

Ve skutečnosti, když se mě teď někdo zeptá, jestli chci, aby se už pronásledování skončilo, také řeknu, že nechci. Přeji si následovat Učitelovo uspořádání a pokračovat v nabízení spásy lidem.

Doufám, že všichni praktikující nebudou věnovat velkou pozornost vzestupům a pádům společnosti. Praktikující by měli pracovat stejně tak tvrdě, jako když pronásledování začalo, a plně se zaměřovat na dělání tří věcí. Musíme udělat vše, co je v našich silách pro záchranu bytostí.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/7/360525.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2018/2/20/168817.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.