Použití skutečné vůle na negování pronásledování

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

Pracuji jako lékař v nemocnici. Někdo mě nahlásil úřadům, že praktikuji Falun Dafa. A to byl počátek mého pronásledování na mém pracovišti. Vedoucí nevěděli moc o pronásledování, protože byli podvedeni pomluvami Komunistické strany Číny. Když mě přijela policie obtěžovat, dělali na mě nátlak, abych se vzdal své víry. Později mě kvůli mé víře odmítli povýšit.

Podal jsem trestní oznámení na Ťiang Ce-mina za to, že spustil pronásledování Falun Dafa. Jako adresu odesílatele jsem uvedl místo mého zaměstnavatele. Věřil jsem, že podat trestní oznámení je způsob, jak zachránit lidi, a proto jsem chtěl využít této příležitosti na obnovení pověsti Dafa tam, kde jsem pracoval.

Nedávno jsem četl mnoho článků od praktikujících o tom, jak byli obtěžováni poté, co podali trestní oznámení. Uvědomil jsem si, že řešení tohoto problému nabízí příležitost, jak zachránit vnímající bytosti. Jednoho dne si mě ředitel nemocnice zavolal do své kanceláře. Na chvíli se mě zmocnila panika a strach. Ale pochopil jsem, že tohle setkání je dobrou příležitostí, jak objasnit pravdu.

Pokoušel jsem se zůstat klidný. Ptal jsem se sám sebe: „Měl bych se bát?“ Pak se objevila pokojná spravedlivá myšlenka: „Ne, neměl bych se bát.“ Mistr nám dal tento čas k tomu, abychom pomohli zachraňovat lidi. Bez ohledu na podmínky daného člověka je to pouze jeho role v tomto světě. Nemůžeme nikoho vynechat, i kdyby to byl policista. Pokud na mé dveře zaklepe policista, ten člověk přichází, aby mohl být zachráněn. Možná se lidská stránka zdá být hrubá, ale božská stránka skutečně prosí o to, aby byla zachráněna.

Takže čeho se obávám? Ničeho. Staré síly se pokoušejí poplést mě. Pokud bych neměl silné spravedlivé myšlenky, mohly by mě pronásledovat. Ať bych mluvil s kýmkoliv, nebyl by zachráněn a jen by páchal další zločiny vůči Dafa. Když jsem to jasně rozpoznal, už jsem se neobával. Cestou do kanceláře ředitele jsem se cítil velmi pokojně.

Seděli tam dva policisté. Zeptali se mě, jak se mi dařilo v posledních letech. Zdvořile jsem naslouchal a pokoušel jsem se najít nějaký společný základ. Věděl jsem, že byli podvedeni Komunistickou stranou Číny a že mají pravděpodobně mnoho překážek ve svých myslích. Snažil jsem se, abych ničím neposiloval jejich negativní emoce a hledal jsem příležitosti, abych jim pomohl přemýšlet.

Následovali mé pohnutky a ptali se mě: „Jste lékař. Proč nevěříte v medicínu?“

Řekl jsem, že Falun Dafa je kultivační praxe a neslouží k léčení nemocí. Když charakter praktikujícího dosáhne vysoký standard, Dafa může napravit nerovnováhu v jeho těle.

Řekli: „V pořádku, nežádáme, abyste něco dělal. Nemáme nic proti vaší víře. Vše, co musíte udělat, je napsat a podepsat tři sliby: že nebudete komunikovat s jinými praktikujícími, nebudete rozdávat letáčky a nebudete šířit praxi.“

Věděl jsem, že je ovládají zlé faktory. Mým nejvroucnějším přáním bylo zachránit tyto bytosti.

Proto jsem rázně odpověděl: „Skutečně nezáleží na tom, jak se mnou zacházíte. Ale nemůžu dovolit, abyste se stali terčem pronásledování, protože vše, co zaznamenám, se stane důkazním materiálem o vašich činech v budoucnosti. Nemohu vám ublížit, protože jako učedník Dafa musím být dobrým člověkem.“

Podívali se na sebe a jeden z nich řekl: „Dobře, nemusíte to napsat. Jste zřejmě zaneprázdněný, můžete jít.“

Použil jsem svou skutečnou vůli na negování pronásledování. Je možné, že tito policisté celkem nepochopili pronásledování do hloubky, ale určitě pocítili soucit praktikujícího Dafa a jeho vůli být nápomocen. Naše setkání jim přinese další příležitosti, aby se dozvěděli o Dafa v budoucnosti.

Toto je mé osobní pochopení. Pokud shledáte něco nevhodné, laskavě na to, prosím, poukažte.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/9/353527.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2017/10/12/166031.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.