Kultivace vyžaduje, abychom během zkoušek vždy šli správnou cestou

Od praktikující Falun Dafa

Opravdová tradiční kultura a etiketa Číny měly vždy velmi přísné požadavky na vztahy mezi muži a ženami. Avšak desetiletí kultury komunistické strany téměř všechno zničilo a podstatným krokem pro staré síly se stalo zničení lidstva.

V takovém prostředí by si kultivující měl udržovat svoji bezúhonnost a po celou dobu se snažit napravovat. Jako praktikující Falun Dafa se také neustále kultivuji, zatímco se snažím dívat se do sebe.

Jednou jsem šla do jiného města a pobývala jsem v bytě praktikujících. Jednou v noci, když jsem přišla do bytu, jsem si všimla, že ženy nejsou doma. Zůstal zde pouze jeden mladý praktikující. Jeho věk byl podobný věku mého syna. Rozhodla jsem se odejít na jiné místo, i když byly v bytě dvě místnosti. Toto přísné chování jsem považovala za zodpovědnost k sobě i k této osobě.

Ceny bytů a poplatky za pronájem jsou ve velkých městech vysoké. Po zaplacení nájemného nezůstane pracovníkům průměrné dělnické třídy moc peněz, a proto se mnoho mladých lidí rozhodne sdílet pronájem bytu za účelem snížení nájemného.

Během období konce Dharmy staré síly chtějí zničit lidstvo tím, že zesilují jejich žádostivost a společnost přeplňují sexuální touhou. Skupinové pronájmy značně snižují mezery mezi lidmi, a dokonce i soukromé prostory byly tímto ohroženy.

Pro praktikující sdílení a pronájem místa se členy opačného pohlaví nesplňuje standardy Dafa. Pokud si zadáte do vyhledávače na Ming-chuej klíčová slova „sdílení bytu muže a ženy“, najdete mnoho souvisejících článků.

Pokud muž a žena sdílejí stejný byt, přicházejí spolu do styku dnem i nocí. Je nevyhnutelné, že si po nějaké době vyvinou sentimentalitu. Navíc staré síly neustále sledují učedníky Dafa. Jakmile nastane příležitost, budou manipulovat s démonem chtíče a přitahovat ostatní praktikující opačného pohlaví, aby udělali chybu.

Jako odhodlaný učedník Dafa, který se snaží o dosažení dovršení, by si měl člověk určitě připomínat v této hlavní záležitosti vztahu mezi mužem a ženou, aby kráčel po své kultivační cestě správně, bez toho, aby poskytoval prostor pro vniknutí démona žádostivosti.

Mužští a ženští kultivující, kteří nejsou manželé, nebo jsou ve vztahu, by si neměli pronajímat stejný byt. Měli by zvážit, co si obyčejní lidé budou myslet a co si pan domácí bude myslet, i když můžou mít za to, že se s touto otázkou vyrovnají dobře a budou kráčet po svých cestách správně. Co víc, mohou spolupraktikující, kteří se do sebe zamilují, opravdu udržet svůj charakter a nevyvinout si sexuální touhu?

Obyčejní lidé si váží materiálních věcí, jako peněz a domu. Pokud nejsou schopni dosáhnout těchto žádoucích podmínek, raději spolu budou žít bez manželství. Tento druh těžko vysvětlitelného „chodícího vztahu“ je projevem morální nahlodanosti. Je to hříšné v očích bohů. Učedník Dafa, jehož cílem je svátost a božství, nesmí nikdy v tomto ohledu upadnout.

Všichni chápeme těžkosti, kterým spolupraktikující čelí. Mají omezené příjmy a vysoké náklady. Potřebují peníze na potvrzování Dafa. Nicméně, tohle je kultivace. Mocná ctnost může být získána, jen když kráčíme správně po cestě během zkoušení. Staré síly tak mohou být usvědčeny a mohou jim dojít výmluvy k pronásledování praktikujících.

Kultivace není omezena na potvrzování Dafa. Někteří mužští praktikující vědí, že nedokultivovali do úrovně, na které by odhodili sexuální touhu, i když kultivovali po dlouhý čas. Proto se snaží vyhnout bytí o samotě s mladými ženskými kultivujícími. Pokud musejí jít do domu praktikující ženy, budou si připomínat, aby si vyrovnali své oblečení a seděli zpříma, bez toho, aby byli vyrušováni nespravedlivými myšlenkami. Snaží se zablokovat zasahování od démona žádostivosti.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/10/355290.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2017/11/20/166465.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.