Vysílejte spravedlivé myšlenky, abyste odstranili zlo, nikoliv nedostatky praktikujících

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

Jednou se několik z nás praktikujících nečekaně střetlo. Domnívali jsme se, že je to skvělá příležitost navzájem sdílet. Hovořili jsme spolu o svých zkušenostech z praxe, včetně nějakých nedostatečných pochopeních, které jsme měli ohledně principů Dafa, a dalších obtíží v kultivaci.

Jedna praktikující má ráda čistý a klidný dům. Ale její neteř, která žije s ní, jí způsobuje spoustu trápení. Během našeho rozhovoru řekla, že je nezdvořilá, nenásleduje žádné tradiční hodnoty a nevěnuje pozornost hygieně. Všichni ostatní praktikující si mysleli, že by se měla dívat do sebe a přemýšlet o tom, proč s ní žije, a také by se měla přezkoumat, zda není příliš posedlá hygienou či zda nemá nedostatečnou toleranci. Avšak bez ohledu na to, co jsme jí říkali, stále cítila depresi a byla zmatená. Stále si stěžovala a cítila bezmoc.

Když jsme poté společně vysílali spravedlivé myšlenky, najednou jsem si uvědomil, že musím vyčistit své myšlení: „Je to tak snadné, jak si vždy představuji, že můžeme změnit prostředí kolem sebe? Nejsou nějaké další koncepty, které potřebujeme změnit? Proč si to nemůže tato praktikující uvědomit poté, co jsme jí radili?“ Po chvíli jsem si uvědomil, že všechny mé myšlenky směřovaly k té praktikující, protože jsem podvědomě chtěl použít Fa, abych ji mohl změnit a říct jí, co dělat. Ani já sám jsem však nevěděl, jak se správně vypořádat s takovými životy, které jsou ztraceny ve společnosti, nebo jak bych je měl zachránit. Pak se mé myšlenky staly jasnější. Neměl bych na ni naléhat, aby změnila své prostředí. Tváří v tvář zasahování zla jsme jedno tělo. Měli bychom dělat vše, co je v našich silách, abychom potvrdili Dafa a zachránili životy. Je to naše zodpovědnost. Nemůžeme jen sledovat a nedělat nic, když jsme svědky nedostatečných spravedlivých myšlenek osoby před námi. Když jsem si to uvědomil, přidal jsem ještě jednu myšlenku k vysílání: „Chci vyčistit zlo za ní a pomoct jí mojí zkultivovanou částí, aby se zvládla vyrovnat se svými nedostatky. Musí dokázat zvýšit si svou úroveň. Kultivační praxe v Dafa nemá hranice. Nepotřebujeme nic nabízeného zlem. Neměli bychom dávat zlu žádné šance, aby mohlo páchat více škody. Měli bychom ukazovat laskavost a harmonii, abychom mohli lidi správně vést.“ Následně jsem pocítil, jak se mé spravedlivé myšlenky zesílily.

Tato praktikující po chvíli nadšeně sdílela: „Cítila jsem, jak vyšla na konci našeho vysílání spravedlivých myšlenek spousta věcí z vrcholu mé hlavy. Můj mozek se stával jasnější a jasnější. Cítila jsem se osvíceně.“ Byl jsem velmi potěšený, že to, co jsem ze sebe vydal, nebylo něco negativního. Současně jsem také přemýšlel o celém našem životním prostředí a o jiných praktikujících, kteří jsou pronásledováni. Kolik jsem toho udělal, abych pomohl s nápravou Fa? Kolik škody jsem mohl napáchat svými starými zlozvyky? Najednou jsem se zastyděl za to, jak jsem přemýšlel v minulosti, zvláště před všemi těmi vnímajícími bytostmi a soucitem Mistra.

Sdílel jsem své nové pochopení s ostatními praktikujícími, kteří byli přítomní. Další praktikující měla podobný pocit. Taktéž sdílela některé své myšlenky. Řekla: „Když přijdu domů a nejsem v dobrém stavu nebo se necítím dobře, vždy žádám svou matku, také praktikující, aby pro mě vysílala spravedlivé myšlenky. Říká mi: ‚Drahá dcero. To, co cítíš, ve skutečnosti nejsi ty. Neměla bys to přijímat. Pomůžu ti vysílat spravedlivé myšlenky. Budeš brzy v pořádku.‘ Poté, co vysílá spravedlivé myšlenky, se vždy cítím lépe. Funguje to pokaždé. Pro mého otce to však nefunguje. Když se můj otec necítí dobře, moje matka si myslí, že nepraktikuje pilně, stále pije, nečte knihu atd. Když si stěžuje a vysílá na něj spravedlivé myšlenky, není to moc účinné.“

Když jsem to uslyšel, byl jsem dojatý. Znám tuto praktikující velmi dobře. Nečte knihy, když je zaneprázdněna. Má také mnoho připoutání. Neobjasňuje pravdu ani nerozdává materiály na objasnění pravdy. Důvod, proč na ni dobře fungovalo vysílání spravedlivých myšlenek, byl, že myšlenky její matky byly čisté. Její matka si neuvědomovala nedostatky své dcery. První její myšlenka bylo odmítnout iluzi způsobenou zlem. Pak její matka přemýšlela o ochraně spravedlivého Fa a vyčištění zla. Všichni jsme si mysleli, že je už velmi pozdě, abychom si to uvědomili. Vysílali jsme spravedlivé myšlenky pro praktikující, kteří jsou těžce pronásledováni, někteří byli nelegálně odsouzeni a někteří byli odděleni od skupiny. Domnívali jsme se, že to bylo proto, že naše první myšlenky nebyly chránit spravedlivý Fa a že jsme příliš věnovali pozornost iluzi způsobené zlem. Zaměnili jsme iluzi za nedostatky praktikujících. Zaměřili jsme se na jejich nedostatky a pak, když jsme vysílali spravedlivé myšlenky, vmíchalo se do toho lidské myšlení. Myšlenky nebyly čisté, a tak nefungovaly dobře.

Když jsem si to uvědomil, přestal jsem se soustředit na nedostatky ostatních. Také jsem si uvědomil, že v posledním úseku nápravy Fa tyto nedostatky zneužívá zlo k odloučení praktikujících od celku, a tímto se nám snaží oslabit naše spravedlivé myšlenky. Pokud budeme přemýšlet o nedostatcích druhých, nemůžeme se povznést, ani nemůžeme mít sympatie či pochopení, nemluvě o soucitu a milosrdenství. Pro některé z nás se zdá, že stále ještě chybně uznáváme pronásledování. Zjistili jsme, že jsme byli zatíženi připoutáními a leností a naše myšlenky nebyly ve Fa. Proto se výrazně snížil účinek odstraňování zla a zachraňování lidí.

Zdá se, že se blížíme k závěru poslední fáze nápravy Fa. Měli bychom vědět, jak se vypořádat s posledním zbývajícím zlem. Dafa může zachránit všechny životy. Jako praktikující Dafa je odstranění zla naší zodpovědností. Musíme rozpoznat zlo, zjistit, kde se nachází a vysílat na něj spravedlivé myšlenky. Bez ohledu na to, jak se věci projevují v lidské sféře, neměli bychom přestat vysílat spravedlivé myšlenky, dokud není zlo vyčištěno.

Toto je moje pochopení. Prosím, upozorněte na cokoliv, co je nevhodné.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/26/268220.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2013/4/10/138848.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.