Výchova dítěte během kultivace (2. část)

Od praktikující Falun Dafa z Číny

1. část: http://cz.clearharmony.net/articles/a110875-Vychova-ditete-behem-kultivace-1-cast.html

Stav mého dítěte je odrazem mého kultivačního stavu

Přestože mé dítě jsem nepřivedla na svět já, můj stav mysli jej často ovlivňoval. Spávalo se mnou a starala jsem se o téměř každý aspekt jeho života. Když jsem měla žaludeční potíže, ono mělo průjem. Když mé srdce nebylo v souladu s Fa, plakalo.

Když se přihodily tyto věci, ihned jsem se podívala dovnitř a přemýšlela jsem, co je nesprávné na mé straně nebo která připoutání se objevila. Čím dříve jsem se napravila, tím dříve se můj syn uklidnil.

Když jsem ho poprvé vzala do dětského centra, plakal a nechtěl, abych od něj odešla. Neuvědomovala jsem si, že můj sentiment k němu je tak silný. Myslela jsem si, že se takto chová, protože je příliš malý.

I čtvrtý den nebyl ochotný jít do dětského centra. Divila jsem se, proč stále pláče. Proto jsem požádala Mistra, aby mi pomohl. Jednoho dne mi jeho paní učitelka v dětském centru řekla: „Teď je tady šťastný. Choval se, jako kdyby tu nechtěl být, protože jste ho nechtěla nechat.“

Jiná paní učitelka měla podobnou poznámku. Můj manžel na mě také naléhal, abych ho dala do dětského centra. Nedával mi Mistr náznaky prostřednictvím úst druhých?

Uklidnila jsem se a pozorně jsem se dívala dovnitř. Uvědomila jsem si, že pláč mého dítěte způsobila opakující se myšlenka, kterou jsem měla, že moje dítě je stále malé a ve skutečnosti nechci, aby šlo do dětského centra.

Byl to můj sentiment, který dítěti způsoboval bolest. Jakmile jsem se stala odhodlanou ve svém srdci, neplakalo až tak mnoho a při chození do dětského centra vzdorovalo jen trochu.

Staré síly používají slova dítěte, aby zasahovaly do praktikujících

Staré síly mohou použít slova dítěte, aby stáhly praktikujícího dolů, pokud si praktikující neuvědomuje, co se děje.

Mistr řekl:

„Je velmi lehké ovládat mysl běžného člověka.“ (Zhuan Falun, Přednáška třetí, Posedlost duchem)

Mé dítě nyní mluví plynule a někdy se mě zeptá, zda by se mohlo napít piva. Moje okamžitá odpověď vždy zní: „Ne.“ Anebo mě o to prosí, ale pokaždé mu odpovím: „Ne.“

Věděla jsem, že to není jenom hra. Mé dítě mě přimělo zamyslet se nad otázkou alkoholu. Když jsem ho slyšela říkat slova, která neodpovídala Zákonu, vždy jsem mu odpověděla způsobem, který následoval principy Fa.

Před několika lety vnučka jedné starší praktikující plakala a prosila ji, aby přestala praktikovat. Praktikující se pokusila upokojit svou vnučku, a tak jí řekla: „Babička už nepraktikuje Falun Dafa.“

O několik dní později se tato praktikující začala cítit velmi nepříjemně. Její syn ji vzal do nemocnice na prohlídku a lékař jí řekl, že má rakovinu slinivky. Přestože druhý praktikující na ni vysílal spravedlivé myšlenky, studoval s ní Fa a pomohl jí najít různá připoutání, nakonec zemřela.

Drazí praktikující, nesklouzněte, prosím, do pasti sentimentu. Staré síly pečlivě sledují naše nedostatky.

Závěr

S Mistrovou pomocí se mi podařilo zbavit se mého neoblomného lidského srdce v tomto prostředí.

Mistr řekl:

„...jedině v nejsložitější skupině lidí nebo v nejsložitějším prostředí můžete kultivovat k vysokým úrovním.“ (Zhuan Falun, Přednáška devátá, Čistá a klidná mysl)

Praktikující, kteří žijete v různých složitých prostředích, prosím, važte si vaše podmínky a děkujte těm, kteří nám pomáhají vytvářet takováto prostředí. Tyto situace nám pomáhají zbavit se všech druhů lidských připoutání, abychom se mohli stát Bohy a Buddhy ukovaných Dafa.

Spolupraktikující, važme si čas, tvrdě pracujme a dobře se kultivujme.

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/22/351394.html
Anglická verze: http://en.minghui.org/html/articles/2017/9/27/165563.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.