Evropská Fa konference výměny kultivačních zkušeností 2017: Není to práce, ale kultivační praxe (1. část)

Od praktikující Falun Dafa ze Švédska

Jsem praktikující Falun Dafa ze Švédska. Do Švédska jsem se přestěhovala z Pekingu v roce 1991. V roce 1994 jsem se zúčastnila Mistrova desetidenního semináře v Ťi-nanu a od toho okamžiku jsem se vydala na svou skutečnou životní cestu. Pochopila jsem skutečný význam mého příchodu do Švédska. Švédi mají velmi úzké spojení s Dafa. V roce 1995 Mistr přijel osobně šířit Dafa do Švédska. Zřejmě kvůli tomu, že jsem získala Fa už předtím, jsem se stala kontaktní osobou a koordinátorkou pro Švédsko. Díky tomu se mi naskytlo mnoho velmi dobrých kultivačních zkušeností.

Jednat s ostatními kultivujícími se soucitem

Velmi ráda dělám věci pro Dafa. Nicméně, když se věci nakupily, zneklidnila jsem, můj postoj se zhoršil a byla jsem na ostatní tvrdá. Naproti tomu si jasně pamatuji Mistra, když přijel šířit Fa do Švédska. Byl velmi trpělivý, když přednášel, učil cvičení a zodpovídal otázky západních studentů.

Jednoho dne si mě Mistr zavolal stranou a vážně mi řekl: „Všichni jsou to kultivující z té samé školy jako ty. Někteří kultivují lépe než ty. Musíš se k nim chovat velmi dobře. Jinak toho budeš litovat i po sto letech.“ Po těchto slovech Mistra jsem se velmi styděla. Byla jsem totiž zaneprázdněná jen děláním věcí a vůbec jsem nedbala na svůj postoj. Velmi se mě to dotklo. Skutečně jsem si cenila tohoto Mistrova včasného varování. I mnoho let poté, kdykoliv jsem začala ztrácet s ostatními praktikujícími trpělivost, brzy jsem toho nesmírně litovala. Mistrův hlas se v mém srdci ozýval velmi často.

Mistr řekl:

„Falun Dafa je kultivační praxí – není to zaměstnání. Všichni naši dobrovolní pracovníci musí být nejprve pravými praktikujícími s vysokou úrovní charakteru, protože jsou vzory pro charakterovou kultivaci. Nepotřebujeme typy vůdců, jako jsou ti mezi světskými lidmi.“ (Podstata dalšího pokroku, Není to práce, ale kultivační praxe, 12. 10. 1995)

Častokrát jsem si dělala seznam věcí, které je potřeba udělat pro Dafa, a doufala jsem, že díky tomu toho udělám o něco více a rychleji. I když všechny tyto věci byly pro Dafa, často jsem k nim přistupovala s mentalitou běžného člověka a s mnoha názory běžných lidí.

Vybavuji si, že když zlá Komunistická strana Číny začala s pronásledováním Falun Dafa, nevěděla jsem, jak dělat věci se západními praktikujícími. Jednoho dne se mě jeden švédský praktikující zeptal: „Proč si nemůžeš sednout a sdílet s námi třeba šest hodin, abychom pak mohli dělat věci spolu? Nedosáhneme tímto způsobem lepších výsledků?“ První, co mě napadlo, bylo: „Šest hodin? Tak dlouhá doba!“ Pak jsem o tom ale přemýšlela a cítila jsem, že to je rozumné. A tak jsem se rozhodla, že to zkusím. Postupně jsem pochopila, že když dělám věci, kladu důraz pouze na výsledek a opomíjím proces. Ale není ve skutečnosti proces dělání věcí také kultivací? Během toho procesu jsem mohla vidět, jak jsou ostatní praktikující vzácní, a uvědomila jsem si své nedostatky. Trvalo mi dlouhou dobu, než jsem si zvykla více sdílet se západními praktikujícími a také s nimi společně pracovat, kultivovat a zlepšovat se.

Čas od času jsem si vybavila tato Mistrova slova:

„Študuj Fa, získavaj Fa,
porovnávaj pri študovaní, porovnávaj pri kultivácii.
Každú jednu vec meraj podľa Fa,
iba keď to robíš, je to naozaj kultivácia.“

(Hong Yin, Pevná kultivácia, 7. 10. 1994)

Zachraňovat lidi je zodpovědností žáků Dafa

Od 30. července 1999 jsem zodpovědnou osobou pro komunikaci se švédským Ministerstvem zahraničních věcí. Jsme s nimi v kontaktu už osmnáct let. Jejich zaměstnanci se za tu dobu už mnohokrát vyměnili. Nově příchozí mají obvykle stejné otázky: „Co je Falun Gong? Proč jej Komunistická strana Číny pronásleduje?“ Během prvních let si pamatuji, jak jsem byla v kontaktu s jednou diplomatkou. Říkala jsem jí o mé osobní zkušenosti a o tom, čeho jsem byla svědkem a co jsem slyšela. Pozorně mi naslouchala a byla pohnuta k slzám. Nicméně, po letech objasňování pravdy byl na povrchu sotva viditelný výsledek. Když přišlo na otázku lidských práv, švédská vláda trvala na dialogu s Komunistickou stranou Číny za zavřenými dveřmi. Stěžovala jsem si jim na to. Jednoho dne mi ta diplomatka zavolala a řekla: „Budu měnit své působiště na ambasádu v jedné zemi. Cítím se tak bezmocná ohledně mé schopnosti mluvit s Čínou o lidských právech. Máte už nějaké zprávy o profesoru Čchang-sin Jü (praktikující Falun Dafa z Pekingu, generál leteckých sil, zatčený ještě před oficiálním pronásledováním)?“ Pochopila jsem, že zná pravdu o Dafa velmi dobře, ale nebyla schopna s tím moc pomoci. Vnímala jsem její pocit viny. Uvědomila jsem si, že jsem to byla já, kdo pochybil. Já jsem praktikující a mám úlohu zachraňovat lidi. Jak bych mohla vinit lidi, které jsme chtěli zachránit? Věci nebyly udělány dobře, ale to bylo mojí zodpovědností, ne její.

Mistr řekl:

„Jako učedníci Dafa nemáte vůbec žádný důvod, abyste svá poslání nenaplnili.“

„...jak velkou zodpovědnost máte na svých bedrech! Nikdy nezvažujete věci z pohledu záchrany bytostí, a místo toho používáte lidské myšlení! A hned jak přijde něco konkrétního, co je třeba řešit, vaše lidské myšlenky ihned vyskočí! Lidské uvažování se vám vynoří vždycky, když je třeba řešit něco konkrétního.“

(Učení Fa na Konferenci Fa v New Yorku, 15. 5. 2016, Brooklyn, New York)

Zachraňovat vnímající bytosti je zodpovědností učedníků Dafa. To, co může udělat běžný člověk, je, že si zvolí svůj postoj. Naše spravedlivá mysl může pomoci odstranit jejich různé druhy pochybností a stejně tak je inspirovat k dobrým myšlenkám a smyslu pro spravedlnost. A tak mohou odvážně vystoupit a mluvit o Falun Dafa.

V roce 2002 jsme pozvali vicepremiérku Švédska na naše shromáždění před parlamentem. Ze začátku souhlasila jen s podepsáním petice. Poté, co přišla na naše shromáždění, chopila se iniciativy, vzala mikrofon a promluvila. Podpořila nás velmi dobrým způsobem.

Výroční výstava knih v Göteborgu je pro nás dobrou příležitostí objasnit pravdu politikům. Švédský Parlament má zde každý rok stánek. Každé dvě až tři hodiny je tam poslanec z různého regionu, aby se setkal a mluvil s veřejností. Byla jsem jejich pravidelným hostem po deset let. Mnoho kontaktů s politiky jsem si vybudovala právě tam. Pokaždé, když jsem tam šla, podívala jsem se na program a našla si, kdo tam v daný den bude. Poté jsem se podívala na jejich životopisy a rozhodla jsem se, s kým bych měla mluvit. Jednoho dne, když jsem přišla na výstavu, první člověk, kterého jsem uviděla, byl politik, se kterým jsem chtěla mluvit nejvíce. Už věděl pravdu o Falun Dafa a viděl dokumentární film o odběrech orgánů. Působil také v EDM (Výbor podnětů), který upravuje legislativu. Nicméně, cítila jsem, že má vědět o Falun Dafa ještě více. Ten den tam přijel o hodinu dříve. Když jsme se potkali, byl velmi rád. Chtěl vědět o Falun Dafa více. Ptal se na mnoho věcí a mluvili jsme spolu přes hodinu. Později, když s ním dělala rozhovor švédská televize o odběrech orgánů praktikujícím Falun Dafa, mluvil velmi dobře. Byla jsem šťastná, že si zvolil dobrou pozici v nápravě Fa.


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.